V2Ray的平台

平台 速度 稳定性
安卓 413 kbps 100%
Windows 654 kbps 100%

V2Ray的协议

其它:其它的协议。

V2Ray的性能

按月 | 按年

速度

稳定性

测试数量

所有测试

测试于 平台 地点 中值速度 稳定性
2024-05-16 Windows 693.93 100.00%
2024-05-14 Windows 594.67 100.00%
2024-05-08 Windows 641.78 100.00%
2024-05-05 Windows 379.34 100.00%
2024-04-30 Windows 756.75 100.00%
2024-04-27 iOS 44.41 100.00%
2024-04-16 Windows 1024.38 100.00%
2024-04-14 Android 413.41 100.00%
2024-04-08 Windows 488.71 100.00%
2024-03-18 Windows 366.39 90.48%
2024-03-17 Windows 108.83 95.24%
2024-03-16 Mac OS 1454.80 100.00%
2024-03-16 Mac OS 1039.05 100.00%
2024-03-14 Windows 274.43 95.24%
2024-03-07 Mac OS 456.73 95.24%
2024-02-22 Windows 492.77 100.00%
2024-02-21 iOS 1043.27 100.00%
2024-02-21 iOS 935.69 100.00%
2024-02-01 Windows 483.19 100.00%
2024-01-27 Android 516.30 100.00%
2024-01-25 Windows 928.72 71.43%
2024-01-25 Windows 459.63 71.43%
2024-01-06 Android 179.25 90.48%
2024-01-03 Windows 136.19 97.62%
2024-01-03 Windows 148.16 100.00%
2024-01-03 Windows 168.37 100.00%
2024-01-03 Windows 217.68 100.00%
2023-12-16 Windows 641.62 100.00%
2023-11-30 Windows 178.17 97.62%
2023-11-24 Android 637.80 78.57%
2023-11-08 Windows 202.19 100.00%
2023-11-07 Windows 478.25 100.00%
2023-11-07 Windows 375.62 100.00%
2023-11-07 Windows 229.86 100.00%
2023-11-04 Mac OS 286.44 100.00%
2023-11-04 Mac OS 274.12 95.24%
2023-11-04 Mac OS 187.86 90.48%
2023-11-04 Android 290.20 80.95%
2023-11-04 Android 286.65 80.95%
2023-11-02 Android 283.89 80.95%
2023-10-13 Linux 347.59 100.00%
2023-10-09 Android 200.94 95.24%
2023-10-08 Android 197.52 100.00%
2023-10-08 Windows 47.69 90.48%
2023-09-25 Mac OS 298.95 90.48%
2023-09-25 Mac OS 325.99 90.48%
2023-09-25 Mac OS 194.95 80.95%
2023-09-22 Windows 547.21 100.00%
2023-09-19 Linux 313.23 100.00%
2023-09-19 Linux 373.28 100.00%
2023-09-18 Android 346.23 85.71%
2023-09-11 Windows 567.03 97.62%
2023-09-05 Windows 310.86 92.86%
2023-09-04 Android 553.35 100.00%
2023-09-01 Android 197.83 100.00%
2023-08-27 Windows 79.03 85.71%
2023-08-23 Windows 101.68 95.24%
2023-08-23 Windows 73.29 95.24%
2023-08-23 Windows 70.73 90.48%
2023-08-23 Windows 100.86 95.24%
2023-08-22 Windows 112.40 100.00%
2023-08-22 Windows 78.13 100.00%
2023-08-13 Windows 362.80 85.71%
2023-08-13 Android 605.16 100.00%
2023-08-11 Windows 277.23 100.00%
2023-08-11 Windows 420.17 100.00%
2023-08-11 Windows 274.83 26.19%
2023-08-03 Windows 323.83 95.24%
2023-08-02 Windows 279.85 95.24%
2023-08-01 Windows 273.64 95.24%
2023-08-01 Windows 320.08 95.24%
2023-07-27 Windows 112.58 95.24%
2023-07-22 Android 30.12 69.05%
2023-07-22 Android 23.56 71.43%
2023-07-20 Windows 1014.64 95.24%
2023-07-19 Windows 378.10 95.24%
2023-07-19 Windows 391.61 95.24%
2023-07-18 Windows 762.32 95.24%
2023-07-10 Android 76.65 90.48%
2023-07-09 Android 82.96 85.71%
2023-07-09 Windows 364.19 90.48%
2023-07-04 Windows 510.34 95.24%
2023-07-04 Windows 466.95 95.24%
2023-07-01 Mac OS 344.78 95.24%
2023-06-17 Windows 214.96 76.19%
2023-06-15 Android 698.80 90.48%
2023-06-12 Windows 481.70 100.00%
2023-06-08 Windows 259.34 100.00%
2023-06-06 Android 88.99 100.00%
2023-06-02 Linux 99.28 100.00%
2023-06-02 Linux 160.39 100.00%
2023-06-02 Linux 169.05 100.00%
2023-06-01 Windows 183.29 85.71%
2023-05-15 Android 187.89 97.62%
2023-05-14 Windows 179.02 83.33%
2023-05-13 Mac OS 1446.87 100.00%
2023-05-02 Windows 644.92 100.00%
2023-05-02 Windows 378.27 100.00%
2023-04-30 Mac OS 345.44 95.24%
2023-04-29 Android 229.68 100.00%
2023-04-23 Mac OS 990.49 100.00%
2023-04-19 Windows 462.52 95.24%
2023-04-19 Windows 491.14 95.24%
2023-04-11 Mac OS 185.57 90.48%
2023-03-22 Windows 495.04 100.00%
2023-03-08 Linux 229.95 97.62%
2023-03-05 Windows 409.47 100.00%
2023-03-01 Windows 353.90 90.48%
2023-03-01 Windows 301.76 95.24%
2023-02-20 Windows 472.37 100.00%
2023-02-15 Windows 160.35 97.62%
2023-02-11 Windows 417.82 88.10%
2023-02-07 Mac OS 388.50 100.00%
2023-02-06 Windows 906.82 100.00%
2023-02-05 Windows 461.00 90.48%
2023-02-02 Windows 561.88 100.00%
2023-02-01 Windows 451.75 100.00%
2023-01-31 Linux 899.43 100.00%
2023-01-31 Android 80.94 100.00%
2023-01-31 Windows 513.20 85.71%
2023-01-31 Windows 255.38 76.19%
2023-01-26 Windows 391.69 95.24%
2023-01-26 Android 323.83 95.24%
2023-01-25 Android 488.44 95.24%
2023-01-19 Windows 481.44 85.71%
2023-01-18 Windows 273.50 92.86%
2023-01-16 Windows 32.34 78.57%
2023-01-16 Windows 43.67 80.95%
2023-01-10 Windows 184.56 95.24%
2023-01-09 Windows 404.81 95.24%
2023-01-05 Android 350.17 100.00%
2023-01-05 Android 358.98 100.00%
2023-01-02 Windows 911.41 100.00%
2023-01-01 Windows 230.27 100.00%
2022-12-31 Android 344.85 100.00%
2022-12-25 Mac OS 489.16 100.00%
2022-12-25 Windows 381.43 100.00%
2022-12-24 Mac OS 628.93 90.48%
2022-12-24 Android 339.36 100.00%
2022-12-21 Android 198.03 100.00%
2022-12-21 Windows 579.73 100.00%
2022-12-21 Mac OS 260.17 97.62%
2022-12-21 Linux 371.74 95.24%
2022-12-21 Windows 486.15 100.00%
2022-12-19 Windows 551.30 100.00%
2022-12-17 Android 288.42 95.24%
2022-12-17 Android 268.78 100.00%
2022-12-16 Windows 447.10 100.00%
2022-12-15 Mac OS 998.69 100.00%
2022-12-13 Android 884.28 95.24%
2022-12-13 Android 581.64 100.00%
2022-12-10 Windows 338.99 88.10%
2022-12-08 Windows 334.62 85.71%
2022-12-06 Windows 227.98 100.00%
2022-12-06 Android 73.10 95.24%
2022-12-06 Android 104.96 97.62%
2022-12-05 Android 229.77 100.00%
2022-12-05 Windows 328.30 100.00%
2022-12-03 Mac OS 344.25 100.00%
2022-11-30 Mac OS 492.76 100.00%
2022-11-30 Mac OS 419.24 100.00%
2022-11-26 Windows 1020.17 100.00%
2022-11-21 Windows 782.02 100.00%
2022-11-21 Android 345.34 100.00%
2022-11-17 Windows 338.92 100.00%
2022-11-17 Windows 356.50 100.00%
2022-11-15 Android 814.02 100.00%
2022-11-15 Mac OS 443.08 85.71%
2022-11-15 Windows 497.11 100.00%
2022-11-14 Windows 689.51 100.00%
2022-11-12 Windows 1200.88 85.71%
2022-11-10 Windows 455.94 100.00%
2022-11-06 Windows 208.02 100.00%
2022-11-01 Android 135.48 97.62%
2022-11-01 Windows 539.90 76.19%
2022-10-30 Windows 454.08 100.00%
2022-10-30 Windows 667.83 100.00%
2022-10-30 Windows 704.01 90.48%
2022-10-30 Windows 265.08 100.00%
2022-10-30 Windows 702.30 100.00%
2022-10-29 Windows 197.06 100.00%
2022-10-25 Windows 261.45 85.71%
2022-10-25 Windows 443.49 85.71%
2022-10-19 Windows 385.78 100.00%
2022-10-19 Windows 362.27 100.00%
2022-10-19 Windows 758.05 100.00%
2022-10-18 Windows 235.38 95.24%
2022-10-16 Windows 728.35 95.24%
2022-10-16 Windows 171.18 92.86%
2022-10-15 Android 152.25 100.00%
2022-10-12 iOS 244.67 100.00%
2022-10-12 Mac OS 580.20 78.57%
2022-10-11 Windows 1496.93 100.00%
2022-10-09 Windows 200.30 100.00%
2022-10-09 Windows 533.85 100.00%
2022-10-08 Android 620.41 100.00%
2022-10-07 Mac OS 815.23 100.00%
2022-10-06 Mac OS 652.32 100.00%
2022-10-06 Mac OS 502.85 100.00%
2022-10-05 Android 351.74 100.00%
2022-10-04 Windows 512.35 95.24%
2022-10-03 Windows 231.84 100.00%
2022-10-02 Linux 337.02 88.10%
2022-10-02 Windows 824.76 100.00%
2022-10-02 Windows 774.94 90.48%
2022-10-01 Android 1140.52 100.00%
2022-09-29 Windows 1133.25 100.00%
2022-09-29 Android 333.22 88.10%
2022-09-28 Windows 494.59 100.00%
2022-09-24 Windows 301.94 95.24%
2022-09-20 Windows 432.90 100.00%
2022-09-20 Windows 902.17 69.05%
2022-09-20 Windows 1036.96 69.05%
2022-09-20 Windows 872.84 71.43%
2022-09-19 Windows 679.45 71.43%
2022-09-19 Windows 834.11 100.00%
2022-09-17 Linux 201.94 100.00%
2022-09-16 Mac OS 908.15 100.00%
2022-09-15 Windows 430.35 100.00%
2022-09-10 Windows 341.81 100.00%
2022-09-09 iOS 962.42 100.00%
2022-09-08 Windows 779.13 100.00%
2022-09-03 iOS 362.64 97.62%
2022-09-01 Mac OS 231.48 100.00%
2022-08-31 Windows 372.33 90.48%
2022-08-29 Windows 422.17 97.62%
2022-08-29 Windows 518.49 100.00%
2022-08-22 Windows 1412.32 90.48%
2022-08-22 Windows 1165.56 90.48%
2022-08-20 Windows 238.75 97.62%
2022-08-19 Mac OS 528.10 100.00%
2022-08-18 Android 423.57 100.00%
2022-08-18 Windows 647.54 85.71%
2022-08-16 Windows 270.88 100.00%
2022-08-15 Windows 496.51 100.00%
2022-08-14 iOS 301.40 100.00%
2022-08-12 Windows 393.84 100.00%
2022-08-11 Windows 1135.92 100.00%
2022-08-10 Windows 575.44 100.00%
2022-08-09 Windows 1107.23 100.00%
2022-08-06 Android 872.40 100.00%
2022-08-06 Android 271.53 100.00%
2022-08-05 Windows 542.96 100.00%
2022-08-04 Windows 459.58 100.00%
2022-07-28 Windows 553.75 85.71%
2022-07-26 Windows 359.79 100.00%
2022-07-23 Android 167.18 100.00%
2022-07-23 Windows 222.92 100.00%
2022-07-21 Windows 922.82 100.00%
2022-07-16 Android 896.95 97.62%
2022-07-16 Windows 1004.01 80.95%
2022-07-16 Windows 809.01 80.95%
2022-07-16 Windows 504.30 80.95%
2022-07-10 Android 313.75 100.00%
2022-07-08 Windows 992.78 95.24%
2022-07-08 Windows 803.62 100.00%
2022-07-07 Windows 323.94 100.00%
2022-07-07 Windows 278.89 100.00%
2022-07-07 Windows 289.00 100.00%
2022-07-07 Windows 216.92 100.00%
2022-07-07 Windows 200.76 100.00%
2022-07-04 Linux 1412.45 85.71%
2022-07-02 Windows 767.62 100.00%
2022-07-02 Windows 208.59 100.00%
2022-06-30 Windows 692.84 90.48%
2022-06-25 Windows 222.98 100.00%
2022-06-25 Linux 300.44 100.00%
2022-06-25 Linux 511.62 95.24%
2022-06-25 Linux 427.31 95.24%
2022-06-24 Windows 213.21 100.00%
2022-06-24 Windows 663.70 100.00%
2022-06-23 Mac OS 159.64 100.00%
2022-06-21 Windows 434.29 100.00%
2022-06-20 Windows 702.48 90.48%
2022-06-18 Mac OS 611.38 100.00%
2022-06-17 Android 426.29 100.00%
2022-06-15 Android 391.02 100.00%
2022-06-13 Windows 362.41 100.00%
2022-06-12 Linux 204.28 100.00%
2022-05-30 Windows 427.20 100.00%
2022-05-28 Windows 818.93 100.00%
2022-05-28 Windows 454.29 100.00%
2022-05-22 Windows 336.25 90.48%
2022-05-21 Mac OS 372.53 100.00%
2022-05-14 iOS 292.27 100.00%
2022-05-14 Windows 750.80 90.48%
2022-05-14 Windows 532.93 90.48%
2022-05-10 Linux 89.42 69.05%
2022-05-10 Windows 106.27 88.10%
2022-05-08 Android 62.26 61.90%
2022-05-05 Windows 427.60 90.48%
2022-05-04 Mac OS 225.96 97.62%
2022-05-03 Windows 1461.46 97.62%
2022-05-01 Windows 579.95 95.24%
2022-04-29 Android 165.74 97.62%
2022-04-29 Android 119.06 97.62%
2022-04-24 Mac OS 451.09 97.62%
2022-04-24 Mac OS 750.21 97.62%
2022-04-23 Mac OS 336.68 97.62%
2022-04-23 Mac OS 516.71 97.62%
2022-04-23 Mac OS 597.82 97.62%
2022-04-20 Mac OS 218.60 73.81%
2022-04-19 Windows 237.14 97.62%
2022-04-17 Linux 73.25 83.33%
2022-04-09 Windows 1009.46 97.62%
2022-04-08 Linux 1235.61 97.62%
2022-04-03 Windows 188.50 97.62%
2022-03-31 Android 358.47 97.62%
2022-03-31 Android 408.53 97.62%
2022-03-28 Windows 746.04 83.33%
2022-03-26 Windows 638.09 90.48%
2022-03-25 Windows 424.24 80.95%
2022-03-25 Mac OS 490.33 100.00%
2022-03-22 iOS 508.15 100.00%
2022-03-18 Windows 412.41 100.00%
2022-03-17 Windows 316.19 100.00%
2022-03-17 Windows 272.74 90.48%
2022-03-15 Android 309.02 100.00%
2022-03-15 Android 343.69 100.00%
2022-03-13 Linux 519.89 100.00%
2022-03-11 Windows 278.12 100.00%
2022-03-11 Mac OS 279.04 100.00%
2022-03-04 Windows 629.07 100.00%
2022-03-04 Windows 651.25 100.00%
2022-03-04 Windows 385.11 90.48%
2022-03-02 Windows 364.39 100.00%
2022-03-02 Android 474.89 100.00%
2022-03-01 Windows 420.11 97.62%
2022-02-28 Windows 589.60 100.00%
2022-02-16 Windows 344.22 100.00%
2022-02-13 Android 265.46 100.00%
2022-02-13 Android 392.79 97.62%
2022-02-13 Android 241.13 100.00%
2022-02-08 iOS 496.93 100.00%
2022-02-08 Windows 485.68 100.00%
2022-02-06 Windows 740.26 100.00%
2022-02-06 Windows 470.55 100.00%
2022-02-06 Android 203.03 100.00%
2022-02-03 Windows 406.72 90.48%
2022-02-02 Android 296.17 100.00%
2022-02-02 Linux 185.63 100.00%
2022-02-01 Linux 251.29 100.00%
2022-01-29 Windows 149.63 100.00%
2022-01-27 Windows 586.11 100.00%
2022-01-27 Android 294.42 100.00%
2022-01-25 Windows 677.57 100.00%
2022-01-25 Windows 455.33 100.00%
2022-01-25 Windows 570.34 100.00%
2022-01-25 Windows 1076.37 100.00%
2022-01-24 Windows 720.44 90.48%
2022-01-24 Windows 754.49 100.00%
2022-01-24 Windows 573.20 100.00%
2022-01-24 Mac OS 573.67 95.24%
2022-01-24 Windows 754.36 100.00%
2022-01-24 Windows 433.23 100.00%
2022-01-24 Android 538.52 100.00%
2022-01-21 Mac OS 500.26 100.00%
2022-01-21 Windows 664.72 100.00%
2022-01-21 Windows 602.67 100.00%
2022-01-21 Windows 677.55 100.00%
2022-01-21 Windows 444.65 100.00%
2022-01-20 Windows 434.16 100.00%
2022-01-20 Windows 429.03 95.24%
2022-01-16 Windows 224.78 95.24%
2022-01-14 Android 353.95 100.00%
2022-01-12 iOS 239.67 100.00%
2022-01-06 Windows 286.00 90.48%
2022-01-02 Mac OS 843.64 100.00%
2022-01-02 Windows 436.00 97.62%
2022-01-02 Windows 223.06 100.00%
2022-01-01 Android 687.08 100.00%
2021-12-29 Windows 1750.16 100.00%
2021-12-29 Windows 377.57 100.00%
2021-12-29 Windows 961.38 100.00%
2021-12-29 Windows 671.37 100.00%
2021-12-29 Windows 647.17 95.24%
2021-12-27 Windows 606.04 95.24%
2021-12-27 Windows 329.22 100.00%
2021-12-22 Windows 154.97 85.71%
2021-12-22 Windows 167.14 90.48%
2021-12-18 Windows 194.99 90.48%
2021-12-15 Windows 237.90 100.00%
2021-12-13 Windows 922.91 100.00%
2021-12-10 Windows 964.28 100.00%
2021-12-09 Android 565.19 100.00%
2021-12-06 Android 828.35 100.00%
2021-12-05 Android 125.73 90.48%
2021-12-03 Windows 422.54 95.24%
2021-11-29 Windows 358.77 100.00%
2021-11-26 Linux 385.02 97.62%
2021-11-24 Windows 679.47 100.00%
2021-11-20 Windows 1079.76 95.24%
2021-11-18 Windows 472.66 100.00%
2021-11-18 Windows 886.12 100.00%
2021-11-13 Windows 400.77 100.00%
2021-11-10 Android 530.98 100.00%
2021-11-07 Android 338.70 100.00%
2021-11-06 Windows 171.83 100.00%
2021-11-04 Windows 869.43 100.00%
2021-11-03 Windows 188.73 100.00%
2021-11-03 Android 275.27 100.00%
2021-11-01 Android 320.90 100.00%
2021-10-31 Mac OS 361.13 100.00%
2021-10-12 Windows 109.43 83.33%
2021-10-11 Windows 481.66 90.48%
2021-10-07 Windows 604.18 100.00%
2021-10-07 Windows 490.48 100.00%
2021-10-07 Mac OS 358.95 100.00%
2021-10-07 Mac OS 189.27 100.00%
2021-10-05 Mac OS 462.06 100.00%
2021-10-02 Android 714.67 100.00%
2021-10-01 Windows 53.84 85.71%
2021-09-29 Windows 1075.02 100.00%
2021-09-28 Windows 324.83 100.00%
2021-09-20 Android 137.31 95.24%
2021-09-19 Windows 497.08 100.00%
2021-09-15 iOS 194.35 95.24%
2021-09-14 Android 511.86 90.48%
2021-09-14 Windows 579.72 100.00%
2021-09-11 Mac OS 190.78 100.00%
2021-09-08 Android 1046.93 100.00%
2021-09-05 Windows 277.63 97.62%
2021-09-01 Linux 248.85 100.00%
2021-09-01 Android 363.66 100.00%
2021-09-01 Linux 577.59 90.48%
2021-09-01 Linux 549.26 90.48%
2021-09-01 Linux 241.40 90.48%
2021-08-30 Windows 456.48 90.48%
2021-08-29 Linux 479.96 100.00%
2021-08-28 Mac OS 850.81 95.24%
2021-08-25 Android 654.79 85.71%
2021-08-22 Android 393.53 90.48%
2021-08-22 Android 429.53 90.48%
2021-08-21 Android 290.85 90.48%
2021-08-20 Windows 146.01 90.48%
2021-08-20 Windows 198.88 90.48%
2021-08-17 Windows 311.89 90.48%
2021-08-16 Mac OS 815.41 90.48%
2021-08-16 Mac OS 695.86 85.71%
2021-08-14 Windows 641.99 85.71%
2021-08-13 Linux 438.34 100.00%
2021-08-11 Windows 470.24 80.95%
2021-08-10 Mac OS 422.63 90.48%
2021-08-10 Mac OS 140.75 90.48%
2021-08-08 Windows 477.93 90.48%
2021-08-08 Android 589.82 85.71%
2021-08-08 Android 581.02 85.71%
2021-08-08 Android 197.45 80.95%
2021-08-07 Mac OS 681.23 90.48%
2021-08-06 Windows 733.63 95.24%
2021-08-06 iOS 452.45 100.00%
2021-08-01 Linux 285.50 90.48%
2021-07-28 Windows 331.11 90.48%
2021-07-26 Windows 182.88 90.48%
2021-07-26 Windows 233.98 90.48%
2021-07-26 Windows 393.39 85.71%
2021-07-26 Windows 530.80 90.48%
2021-07-25 Mac OS 185.44 92.86%
2021-07-25 Android 357.48 90.48%
2021-07-24 Windows 371.38 80.95%
2021-07-24 Windows 91.88 90.48%
2021-07-22 Android 392.25 100.00%
2021-07-16 Windows 790.94 85.71%
2021-07-14 Windows 458.92 85.71%
2021-07-13 Windows 145.60 85.71%
2021-07-10 Windows 965.88 85.71%
2021-07-10 Windows 509.39 85.71%
2021-07-05 Windows 443.08 85.71%
2021-07-04 iOS 417.95 95.24%
2021-07-02 Windows 504.04 85.71%
2021-06-29 Windows 506.82 85.71%
2021-06-25 Windows 531.09 95.24%
2021-06-25 Windows 340.13 85.71%
2021-06-25 Windows 418.25 85.71%
2021-06-21 Windows 268.46 90.48%
2021-06-21 Windows 422.87 95.24%
2021-06-16 Windows 222.08 80.95%
2021-06-16 Linux 441.34 90.48%
2021-06-16 Windows 313.76 90.48%
2021-06-13 Windows 584.59 90.48%
2021-06-13 Windows 677.14 90.48%
2021-06-08 Android 390.66 100.00%
2021-06-07 Windows 487.49 90.48%
2021-06-06 Windows 677.81 90.48%
2021-06-06 Mac OS 308.57 76.19%
2021-06-04 Windows 598.90 100.00%
2021-05-31 Windows 436.96 90.48%
2021-05-27 Windows 1025.58 76.19%
2021-05-26 Android 499.22 100.00%
2021-05-23 Mac OS 847.09 90.48%
2021-05-19 Android 487.41 90.48%
2021-05-19 Android 433.47 90.48%
2021-05-19 Android 521.85 90.48%
2021-05-11 Windows 418.28 90.48%
2021-05-11 Windows 504.52 90.48%
2021-05-10 Windows 255.63 90.48%
2021-05-08 Android 80.28 97.62%
2021-05-07 Windows 311.07 90.48%
2021-05-07 Windows 290.76 90.48%
2021-05-03 Android 494.03 100.00%
2021-04-30 Windows 469.45 90.48%
2021-04-30 Windows 586.59 90.48%
2021-04-27 Windows 235.10 90.48%
2021-04-26 Windows 468.95 90.48%
2021-04-25 Windows 216.52 90.48%
2021-04-25 Windows 230.27 90.48%
2021-04-23 Android 531.44 100.00%
2021-04-23 Windows 608.10 90.48%
2021-04-20 Windows 135.98 90.48%
2021-04-20 Windows 293.92 90.48%
2021-04-20 Windows 1198.49 100.00%
2021-04-14 Windows 321.75 90.48%
2021-04-12 iOS 449.62 95.24%
2021-04-12 iOS 368.09 100.00%
2021-04-12 Android 217.86 97.62%
2021-04-12 Windows 354.18 100.00%
2021-04-10 Windows 1040.88 85.71%
2021-04-08 Windows 210.61 80.95%
2021-04-07 Mac OS 390.18 100.00%
2021-04-07 Windows 874.29 90.48%
2021-04-06 Android 314.84 100.00%
2021-04-05 Windows 204.04 90.48%
2021-04-03 Android 612.80 88.10%
2021-04-03 Windows 314.40 90.48%
2021-04-02 Windows 315.38 90.48%
2021-03-31 Windows 287.90 90.48%
2021-03-31 Windows 171.39 90.48%
2021-03-30 Windows 543.45 90.48%
2021-03-30 Windows 363.83 100.00%
2021-03-29 Windows 226.64 80.95%
2021-03-28 Windows 509.87 90.48%
2021-03-26 Windows 519.45 100.00%
2021-03-25 Windows 322.70 100.00%
2021-03-24 Windows 294.13 100.00%
2021-03-21 Mac OS 550.62 100.00%
2021-03-21 Mac OS 353.81 100.00%
2021-03-21 Mac OS 458.25 100.00%
2021-03-21 Mac OS 417.73 100.00%
2021-03-21 Mac OS 94.06 97.62%
2021-03-21 Mac OS 94.06 97.62%
2021-03-21 Mac OS 152.03 100.00%
2021-03-21 Windows 134.61 90.48%
2021-03-21 Mac OS 517.29 90.48%
2021-03-21 Windows 79.13 90.48%
2021-03-21 Windows 236.29 90.48%
2021-03-21 Windows 191.32 90.48%
2021-03-21 Windows 186.54 90.48%
2021-03-21 Windows 227.41 90.48%
2021-03-21 Android 384.00 90.48%
2021-03-20 iOS 2650.20 90.48%
2021-03-20 Windows 54.74 52.38%
2021-03-20 Windows 514.59 90.48%
2021-03-20 Windows 638.67 90.48%
2021-03-20 Windows 247.96 95.24%
2021-03-18 Android 388.39 90.48%
2021-03-18 Android 293.18 90.48%
2021-03-18 Windows 216.10 100.00%
2021-03-18 Windows 447.79 76.19%
2021-03-17 Android 202.02 100.00%
2021-03-16 Windows 1260.92 57.14%
2021-03-16 Windows 1491.12 57.14%
2021-03-16 Windows 445.96 57.14%
2021-03-14 Windows 492.90 100.00%
2021-03-10 Mac OS 331.03 100.00%
2021-03-10 Mac OS 354.06 100.00%
2021-03-10 Mac OS 376.18 100.00%
2021-03-10 Mac OS 178.94 90.48%
2021-03-10 Mac OS 275.31 90.48%
2021-03-10 Windows 489.72 85.71%
2021-03-10 Mac OS 154.99 90.48%
2021-03-09 Android 244.93 95.24%
2021-03-08 Linux 283.04 90.48%
2021-03-02 Windows 426.93 90.48%
2021-03-02 Windows 722.16 90.48%
2021-03-02 Windows 782.50 90.48%
2021-03-02 Windows 452.97 90.48%
2021-03-01 Windows 412.94 100.00%
2021-03-01 Windows 414.36 95.24%
2021-02-27 Mac OS 388.63 85.71%
2021-02-26 Windows 92.46 76.19%
2021-02-24 Windows 309.38 85.71%
2021-02-22 Mac OS 194.24 90.48%
2021-02-22 Windows 529.22 90.48%
2021-02-22 Android 384.26 90.48%
2021-02-22 Android 360.41 90.48%
2021-02-22 Android 278.11 90.48%
2021-02-22 Android 177.68 85.71%
2021-02-22 Windows 544.40 90.48%
2021-02-21 Windows 133.92 90.48%
2021-02-21 Windows 318.64 90.48%
2021-02-21 Windows 538.83 90.48%
2021-02-21 Windows 683.86 90.48%
2021-02-18 iOS 722.54 100.00%
2021-02-18 iOS 445.52 97.62%
2021-02-18 iOS 214.36 97.62%
2021-02-18 iOS 515.58 100.00%
2021-02-16 Windows 547.82 90.48%
2021-02-16 Windows 556.47 90.48%
2021-02-16 Windows 88.59 100.00%
2021-02-15 iOS 367.22 100.00%
2021-02-15 Windows 292.87 90.48%
2021-02-15 Windows 536.61 90.48%
2021-02-15 Android 174.17 88.10%
2021-02-15 Linux 485.14 85.71%
2021-02-14 Windows 244.19 90.48%
2021-02-13 Android 249.31 90.48%
2021-02-10 Windows 492.30 90.48%
2021-02-09 Android 656.64 90.48%
2021-02-09 Android 516.93 90.48%
2021-02-08 Android 183.88 100.00%
2021-02-07 Android 414.18 100.00%
2021-02-06 Mac OS 148.14 83.33%
2021-02-05 iOS 381.73 100.00%
2021-02-01 Mac OS 179.97 90.48%
2021-02-01 Mac OS 98.90 90.48%
2021-02-01 Windows 865.70 80.95%
2021-01-31 Android 207.57 85.71%
2021-01-31 Windows 579.00 90.48%
2021-01-31 Android 534.47 100.00%
2021-01-30 Linux 356.64 100.00%
2021-01-29 Android 147.17 100.00%
2021-01-29 Windows 116.64 80.95%
2021-01-28 Android 706.26 100.00%
2021-01-27 Mac OS 54.54 100.00%
2021-01-27 Mac OS 57.49 100.00%
2021-01-27 Windows 174.32 85.71%
2021-01-26 Linux 304.54 95.24%
2021-01-25 Windows 294.10 90.48%
2021-01-25 Mac OS 504.89 90.48%
2021-01-20 Windows 186.58 90.48%
2021-01-20 Windows 223.79 90.48%
2021-01-17 Linux 408.56 83.33%
2021-01-16 Android 728.42 90.48%
2021-01-13 Android 302.58 90.48%
2021-01-13 Android 252.97 100.00%
2021-01-12 Windows 165.81 90.48%
2021-01-09 Windows 320.22 69.05%
2021-01-07 Windows 560.81 83.33%
2021-01-03 Windows 324.02 76.19%
2020-12-31 Windows 467.89 90.48%
2020-12-29 Windows 617.40 90.48%
2020-12-28 Windows 350.25 90.48%
2020-12-28 Windows 178.18 90.48%
2020-12-27 Windows 664.83 100.00%
2020-12-23 Windows 210.02 90.48%
2020-12-22 Windows 434.89 90.48%
2020-12-22 Windows 522.27 90.48%
2020-12-22 Windows 492.39 90.48%
2020-12-22 Windows 294.50 90.48%
2020-12-22 Windows 470.18 85.71%
2020-12-22 Windows 495.80 100.00%
2020-12-22 Windows 275.32 90.48%
2020-12-20 iOS 163.57 100.00%
2020-12-20 iOS 233.94 100.00%
2020-12-13 Android 143.28 88.10%
2020-12-11 Windows 322.14 90.48%
2020-12-07 Windows 309.83 100.00%
2020-12-06 Windows 98.31 88.10%
2020-12-06 Windows 966.06 85.71%
2020-12-05 Windows 281.86 57.14%
2020-12-04 Windows 628.30 90.48%
2020-12-03 Windows 234.54 100.00%
2020-12-03 Mac OS 191.19 85.71%
2020-11-29 Mac OS 749.43 90.48%
2020-11-27 Windows 631.20 90.48%
2020-11-23 Windows 183.14 90.48%
2020-11-23 Windows 409.03 100.00%
2020-11-23 Windows 211.53 100.00%
2020-11-22 Windows 508.69 90.48%
2020-11-22 Mac OS 371.28 90.48%
2020-11-22 Windows 260.19 88.10%
2020-11-22 Windows 289.66 88.10%
2020-11-20 Windows 407.18 80.95%
2020-11-20 Windows 496.19 88.10%
2020-11-20 Linux 101.61 90.48%
2020-11-19 Windows 1007.39 100.00%
2020-11-17 Windows 1108.98 90.48%
2020-11-17 Windows 968.18 90.48%
2020-11-17 Windows 372.14 90.48%
2020-11-15 Linux 501.61 100.00%
2020-11-14 Android 126.86 90.48%
2020-11-12 Windows 762.14 47.62%
2020-11-12 Windows 525.62 83.33%
2020-11-12 Linux 884.19 90.48%
2020-11-11 Windows 199.41 100.00%
2020-11-11 Windows 697.23 90.48%
2020-11-08 Android 95.47 88.10%
2020-11-07 Windows 512.67 85.71%
2020-11-06 Windows 845.73 90.48%
2020-11-03 Linux 266.25 90.48%
2020-11-03 Windows 367.34 90.48%
2020-11-02 Windows 661.83 88.10%
2020-11-02 Windows 715.39 90.48%
2020-10-30 Windows 361.79 71.43%
2020-10-30 Windows 110.04 73.81%
2020-10-28 Windows 477.12 100.00%
2020-10-26 Mac OS 983.92 100.00%
2020-10-26 Mac OS 1048.37 100.00%
2020-10-26 Mac OS 826.06 100.00%
2020-10-26 Android 254.65 100.00%
2020-10-24 Android 303.63 100.00%
2020-10-24 Android 220.78 100.00%
2020-10-21 Windows 768.11 90.48%
2020-10-19 Mac OS 554.43 100.00%
2020-10-15 Android 388.29 90.48%
2020-10-14 Windows 314.31 90.48%
2020-10-13 Android 519.16 100.00%
2020-10-13 Windows 557.00 95.24%
2020-10-03 Android 516.40 100.00%
2020-10-03 Windows 517.26 100.00%
2020-10-02 Windows 679.88 100.00%
2020-10-01 Windows 758.47 100.00%
2020-09-26 Android 228.62 90.48%
2020-09-26 iOS 141.93 92.86%
2020-09-25 Windows 168.98 88.10%
2020-09-25 Windows 489.80 90.48%
2020-09-24 Windows 341.53 100.00%
2020-09-23 Mac OS 712.21 95.24%
2020-09-21 Mac OS 1046.46 100.00%
2020-09-21 Mac OS 745.79 100.00%
2020-09-21 Mac OS 552.65 100.00%
2020-09-21 Mac OS 213.97 100.00%
2020-09-21 Mac OS 192.40 100.00%
2020-09-21 Mac OS 565.80 100.00%
2020-09-21 Mac OS 610.61 100.00%
2020-09-21 Windows 581.84 95.24%
2020-09-21 Windows 713.97 100.00%
2020-09-21 Windows 542.96 100.00%
2020-09-18 Android 236.77 100.00%
2020-09-17 Windows 145.12 100.00%
2020-09-17 Android 600.18 85.71%
2020-09-16 Windows 482.41 100.00%
2020-09-11 Windows 447.60 100.00%
2020-09-06 Mac OS 254.49 76.19%
2020-09-04 Windows 632.08 85.71%
2020-09-04 Windows 806.56 95.24%
2020-09-03 Mac OS 307.72 100.00%
2020-08-31 Windows 560.72 100.00%
2020-08-29 Android 169.98 100.00%
2020-08-29 Windows 487.36 100.00%
2020-08-28 Windows 416.53 100.00%
2020-08-28 Windows 251.73 90.48%
2020-08-28 Windows 293.00 85.71%
2020-08-26 Windows 772.66 100.00%
2020-08-26 Windows 666.01 90.48%
2020-08-24 Windows 301.67 100.00%
2020-08-24 Windows 579.67 100.00%
2020-08-24 Windows 627.74 100.00%
2020-08-23 Windows 615.82 100.00%
2020-08-22 Mac OS 230.24 97.62%
2020-08-22 Mac OS 240.22 100.00%
2020-08-22 Mac OS 134.70 100.00%
2020-08-22 Mac OS 93.32 97.62%
2020-08-22 Android 192.96 92.86%
2020-08-22 Windows 404.30 95.24%
2020-08-21 Windows 280.74 100.00%
2020-08-21 Windows 272.66 100.00%
2020-08-21 Windows 217.31 92.86%
2020-08-21 Windows 465.49 100.00%
2020-08-21 Windows 486.39 100.00%
2020-08-20 Mac OS 365.98 100.00%
2020-08-20 Windows 383.42 100.00%
2020-08-20 Windows 620.21 100.00%
2020-08-20 Windows 333.40 100.00%
2020-08-20 Windows 574.50 92.86%
2020-08-20 Mac OS 388.77 100.00%
2020-08-20 Windows 461.63 100.00%
2020-08-19 Mac OS 139.89 97.62%
2020-08-19 Mac OS 109.79 100.00%
2020-08-18 Android 508.66 80.95%
2020-08-14 Mac OS 320.31 100.00%
2020-08-12 Windows 226.84 100.00%
2020-08-11 Windows 274.59 100.00%
2020-08-09 Mac OS 981.12 100.00%
2020-08-08 Windows 207.23 97.62%
2020-08-08 Windows 761.25 100.00%
2020-08-08 Windows 695.43 100.00%
2020-08-08 Windows 550.93 100.00%
2020-08-07 Mac OS 121.59 100.00%
2020-08-07 Mac OS 49.50 52.38%
2020-08-07 Mac OS 54.87 66.67%
2020-08-07 Android 413.15 100.00%
2020-08-07 Android 340.55 100.00%
2020-08-07 Android 489.20 100.00%
2020-08-06 iOS 213.89 100.00%
2020-08-06 Mac OS 349.96 100.00%
2020-08-06 Mac OS 316.03 100.00%
2020-08-05 Mac OS 134.73 100.00%
2020-08-05 Mac OS 636.28 100.00%
2020-08-05 Mac OS 614.28 100.00%
2020-08-04 Windows 73.81 100.00%
2020-08-03 Windows 155.35 97.62%
2020-08-01 Windows 85.04 100.00%
2020-08-01 Windows 18.79 83.33%
2020-08-01 Windows 240.31 97.62%
2020-08-01 Windows 145.05 100.00%
2020-08-01 Windows 352.19 100.00%
2020-07-31 Windows 426.03 90.48%
2020-07-29 Windows 786.28 90.48%
2020-07-29 Windows 421.39 97.62%
2020-07-27 Mac OS 303.20 100.00%
2020-07-26 Windows 82.73 100.00%
2020-07-26 Windows 231.97 100.00%
2020-07-25 Windows 319.66 100.00%
2020-07-25 Windows 454.97 100.00%
2020-07-22 Android 418.12 100.00%
2020-07-22 Android 209.91 100.00%
2020-07-22 Android 190.18 100.00%
2020-07-21 Windows 196.46 95.24%
2020-07-21 Windows 397.75 90.48%
2020-07-19 Mac OS 557.22 100.00%
2020-07-19 Windows 696.20 100.00%
2020-07-16 Windows 248.67 100.00%
2020-07-15 Windows 461.40 100.00%
2020-07-15 Mac OS 113.97 71.43%
2020-07-13 Mac OS 263.91 95.24%
2020-07-13 Mac OS 335.58 100.00%
2020-07-11 Windows 214.03 100.00%
2020-07-10 Windows 477.75 100.00%
2020-07-08 Mac OS 545.62 100.00%
2020-07-08 Windows 172.60 100.00%
2020-07-08 Windows 117.16 100.00%
2020-07-08 Windows 301.91 100.00%
2020-07-08 Windows 274.31 100.00%
2020-07-08 Windows 173.44 100.00%
2020-07-08 Windows 340.05 100.00%
2020-07-08 Windows 264.50 100.00%
2020-07-08 Android 383.53 100.00%
2020-07-07 Mac OS 108.40 95.24%
2020-07-07 Windows 482.10 100.00%
2020-07-05 Windows 923.97 100.00%
2020-07-05 Android 330.07 100.00%
2020-07-04 Windows 339.67 100.00%
2020-07-03 Windows 437.83 71.43%
2020-07-02 Windows 683.40 100.00%
2020-07-02 Windows 293.28 100.00%
2020-07-01 Windows 809.96 100.00%
2020-06-29 Windows 484.79 95.24%
2020-06-29 Mac OS 610.20 100.00%
2020-06-29 Windows 471.67 100.00%
2020-06-27 Windows 404.93 100.00%
2020-06-26 Windows 103.67 90.48%
2020-06-26 Windows 134.19 83.33%
2020-06-25 Android 388.15 85.71%
2020-06-25 Linux 423.16 100.00%
2020-06-25 Windows 180.39 100.00%
2020-06-24 Windows 1227.01 100.00%
2020-06-24 Mac OS 312.62 100.00%
2020-06-24 Windows 439.59 100.00%
2020-06-24 Windows 360.39 100.00%
2020-06-23 Windows 522.35 100.00%
2020-06-22 Windows 120.21 100.00%
2020-06-21 Windows 986.49 95.24%
2020-06-20 Windows 104.69 100.00%
2020-06-20 Windows 151.84 100.00%
2020-06-20 Windows 76.75 95.24%
2020-06-20 Windows 184.04 97.62%
2020-06-20 Windows 160.29 97.62%
2020-06-20 Windows 85.52 100.00%
2020-06-20 Windows 354.92 100.00%
2020-06-18 Windows 180.85 100.00%
2020-06-14 Windows 784.22 100.00%
2020-06-13 Windows 399.68 100.00%
2020-06-11 Windows 582.66 100.00%
2020-06-10 Windows 331.88 100.00%
2020-06-10 Windows 304.63 95.24%
2020-06-10 Windows 307.63 95.24%
2020-06-10 Windows 312.91 92.86%
2020-06-06 Windows 1183.57 100.00%
2020-06-06 Windows 469.41 100.00%
2020-06-05 Windows 990.18 100.00%
2020-06-05 Linux 148.82 100.00%
2020-06-05 Windows 520.94 97.62%
2020-06-05 Windows 361.67 100.00%
2020-06-04 Windows 489.39 100.00%
2020-06-03 Windows 382.76 100.00%
2020-06-03 Windows 310.50 100.00%
2020-06-03 Mac OS 771.15 100.00%
2020-06-02 Windows 584.23 100.00%
2020-06-01 Mac OS 148.74 100.00%
2020-06-01 Windows 502.64 100.00%
2020-06-01 Windows 984.46 100.00%
2020-05-31 Mac OS 413.97 100.00%
2020-05-30 Windows 288.43 100.00%
2020-05-30 Mac OS 183.05 95.24%
2020-05-30 Windows 138.31 90.48%
2020-05-30 Mac OS 266.57 100.00%
2020-05-30 Mac OS 214.77 95.24%
2020-05-30 Mac OS 245.20 100.00%
2020-05-30 Windows 214.59 97.62%
2020-05-29 Windows 498.51 100.00%
2020-05-27 Windows 519.25 90.48%
2020-05-26 Windows 701.84 100.00%
2020-05-24 Windows 294.28 83.33%
2020-05-22 Linux 895.18 100.00%
2020-05-22 Windows 597.09 100.00%
2020-05-21 Windows 405.37 100.00%
2020-05-20 Windows 978.31 100.00%
2020-05-18 Android 585.75 100.00%
2020-05-18 Windows 647.52 100.00%
2020-05-18 Android 149.52 100.00%
2020-05-18 Windows 116.88 100.00%
2020-05-18 Windows 110.21 100.00%
2020-05-18 Android 517.53 100.00%
2020-05-18 Android 459.09 100.00%
2020-05-18 Android 393.52 100.00%
2020-05-18 Android 139.17 100.00%
2020-05-18 Android 133.66 100.00%
2020-05-18 Windows 352.59 100.00%
2020-05-17 Android 107.73 100.00%
2020-05-17 Windows 863.23 97.62%
2020-05-15 Windows 1313.41 100.00%
2020-05-14 Windows 197.22 100.00%
2020-05-14 Windows 169.12 100.00%
2020-05-14 Windows 685.23 100.00%
2020-05-12 Windows 585.87 97.62%
2020-05-11 Mac OS 401.97 95.24%
2020-05-11 Windows 376.72 90.48%
2020-05-11 Windows 242.81 85.71%
2020-05-10 Windows 963.32 100.00%
2020-05-10 Windows 996.89 100.00%
2020-05-09 Android 52.71 97.62%
2020-05-08 Windows 225.08 92.86%
2020-05-08 Windows 314.12 100.00%
2020-05-08 Windows 301.80 100.00%
2020-05-08 Windows 336.68 100.00%
2020-05-06 Windows 309.33 95.24%
2020-05-06 Mac OS 282.14 100.00%
2020-05-05 Windows 478.10 95.24%
2020-05-03 Windows 622.61 90.48%
2020-05-03 Windows 405.97 90.48%
2020-05-02 Windows 402.40 100.00%
2020-05-01 Windows 685.18 100.00%
2020-05-01 Windows 572.85 100.00%
2020-05-01 Windows 483.57 100.00%
2020-05-01 Windows 446.17 95.24%
2020-04-28 Mac OS 242.91 100.00%
2020-04-28 Linux 252.78 88.10%
2020-04-27 Linux 814.85 100.00%
2020-04-27 Windows 139.61 100.00%
2020-04-26 Android 322.62 100.00%
2020-04-26 Android 312.02 100.00%
2020-04-26 Windows 753.52 100.00%
2020-04-25 Windows 200.43 97.62%
2020-04-23 iOS 216.15 92.86%
2020-04-23 Mac OS 380.47 100.00%
2020-04-21 Windows 313.76 92.86%
2020-04-21 iOS 243.97 95.24%
2020-04-20 Windows 233.10 95.24%
2020-04-20 Windows 198.89 92.86%
2020-04-19 Windows 86.01 83.33%
2020-04-14 Windows 263.00 100.00%
2020-04-14 Android 595.81 85.71%
2020-04-13 Windows 537.15 97.62%
2020-04-12 Windows 319.28 100.00%
2020-04-12 Windows 431.87 76.19%
2020-04-12 Windows 220.22 76.19%
2020-04-12 Windows 421.66 100.00%
2020-04-12 Windows 216.94 100.00%
2020-04-12 Windows 480.47 100.00%
2020-04-11 Windows 585.58 100.00%
2020-04-11 Windows 1818.24 100.00%
2020-04-11 Windows 1886.59 100.00%
2020-04-11 Android 391.50 100.00%
2020-04-11 Android 236.42 92.86%
2020-04-11 Android 352.60 100.00%
2020-04-11 Windows 251.09 100.00%
2020-04-11 Android 825.33 100.00%
2020-04-10 Android 94.08 92.86%
2020-04-10 Linux 274.37 95.24%
2020-04-10 Windows 354.39 97.62%
2020-04-10 Windows 172.56 92.86%
2020-04-08 Windows 368.51 92.86%
2020-04-06 Mac OS 655.95 100.00%
2020-04-06 Android 247.61 90.48%
2020-04-06 Android 301.31 90.48%
2020-04-06 Windows 782.25 90.48%
2020-04-06 Windows 429.73 90.48%
2020-04-06 Windows 552.14 100.00%
2020-04-06 Windows 445.56 100.00%
2020-04-05 Windows 370.58 100.00%
2020-04-05 Windows 428.57 97.62%
2020-04-05 Windows 530.73 100.00%
2020-04-05 Linux 417.82 97.62%
2020-04-04 Mac OS 228.01 100.00%
2020-04-04 Windows 448.86 100.00%
2020-04-04 Windows 342.30 100.00%
2020-04-04 Windows 290.05 100.00%
2020-04-04 Windows 263.69 100.00%
2020-04-03 Mac OS 316.23 100.00%
2020-04-03 Mac OS 346.92 100.00%
2020-04-03 iOS 375.60 85.71%
2020-04-03 Mac OS 163.46 100.00%
2020-04-03 Mac OS 789.24 100.00%
2020-04-02 Windows 451.34 100.00%
2020-04-02 Mac OS 365.95 100.00%
2020-04-02 Windows 512.27 100.00%
2020-04-02 Windows 308.84 100.00%
2020-04-01 Windows 278.68 92.86%
2020-04-01 Windows 232.60 100.00%
2020-03-31 iOS 289.04 100.00%
2020-03-30 Windows 349.52 95.24%
2020-03-29 iOS 232.50 83.33%
2020-03-29 Windows 576.06 100.00%
2020-03-29 iOS 260.54 92.86%
2020-03-29 iOS 325.99 92.86%
2020-03-28 Android 109.58 100.00%
2020-03-28 Android 125.92 100.00%
2020-03-27 Windows 232.62 97.62%
2020-03-27 Windows 294.21 97.62%
2020-03-27 Windows 155.79 97.62%
2020-03-27 Windows 310.79 100.00%
2020-03-27 Windows 178.14 100.00%
2020-03-27 Windows 268.12 100.00%
2020-03-27 Windows 139.04 100.00%
2020-03-27 Windows 155.92 100.00%
2020-03-27 Windows 117.08 100.00%
2020-03-27 Windows 318.00 100.00%
2020-03-27 Windows 293.45 100.00%
2020-03-27 Windows 320.87 97.62%
2020-03-27 Windows 226.37 100.00%
2020-03-26 Linux 245.58 85.71%
2020-03-25 Windows 312.67 100.00%
2020-03-24 Mac OS 255.37 100.00%
2020-03-24 Windows 367.31 100.00%
2020-03-23 Windows 163.93 97.62%
2020-03-23 Windows 188.70 100.00%
2020-03-23 Windows 626.54 100.00%
2020-03-22 Windows 494.06 100.00%
2020-03-22 Windows 507.12 100.00%
2020-03-22 Windows 321.51 97.62%
2020-03-22 Android 425.80 100.00%
2020-03-21 Mac OS 298.46 100.00%
2020-03-21 Windows 872.97 95.24%
2020-03-21 Windows 641.13 100.00%
2020-03-21 Windows 186.86 97.62%
2020-03-19 Windows 201.90 92.86%
2020-03-18 Mac OS 397.16 100.00%
2020-03-18 Windows 228.02 92.86%
2020-03-18 Windows 202.82 100.00%
2020-03-17 Windows 397.00 100.00%
2020-03-16 Mac OS 122.65 97.62%
2020-03-16 Mac OS 173.07 97.62%
2020-03-16 Mac OS 151.05 100.00%
2020-03-16 Windows 55.58 97.62%
2020-03-16 Windows 70.61 100.00%
2020-03-16 Windows 60.45 66.67%
2020-03-16 Windows 86.38 66.67%
2020-03-16 Android 633.93 97.62%
2020-03-16 Windows 349.71 92.86%
2020-03-16 Windows 699.79 90.48%
2020-03-16 Windows 298.13 95.24%
2020-03-16 Android 340.33 100.00%
2020-03-14 Windows 455.42 100.00%
2020-03-14 iOS 269.28 100.00%
2020-03-13 Windows 331.21 100.00%
2020-03-13 Windows 330.94 100.00%
2020-03-13 Windows 281.50 90.48%
2020-03-13 Android 94.72 100.00%
2020-03-13 Windows 735.36 100.00%
2020-03-13 Linux 358.04 100.00%
2020-03-12 Windows 690.02 95.24%
2020-03-12 Windows 142.25 38.10%
2020-03-12 Windows 148.35 45.24%
2020-03-12 Windows 734.16 100.00%
2020-03-11 Mac OS 173.67 97.62%
2020-03-11 Android 128.56 97.62%
2020-03-11 Windows 209.11 76.19%
2020-03-11 Android 280.35 97.62%
2020-03-10 Windows 528.94 100.00%
2020-03-09 Mac OS 402.47 100.00%
2020-03-08 Mac OS 306.41 97.62%
2020-03-08 iOS 211.30 100.00%
2020-03-08 Mac OS 252.18 97.62%
2020-03-08 Mac OS 220.94 100.00%
2020-03-06 Windows 167.16 100.00%
2020-03-06 Mac OS 202.86 95.24%
2020-03-06 Windows 488.02 100.00%
2020-03-05 Windows 213.74 100.00%
2020-03-05 iOS 886.73 100.00%
2020-03-05 Windows 841.94 100.00%
2020-03-04 Windows 1036.06 100.00%
2020-03-04 Windows 1484.15 100.00%
2020-03-04 Windows 334.86 100.00%
2020-03-04 Windows 360.42 100.00%
2020-03-04 Windows 314.66 80.95%
2020-03-04 Windows 358.05 97.62%
2020-03-04 Windows 256.97 95.24%
2020-03-04 Windows 268.01 92.86%
2020-03-04 Windows 585.56 100.00%
2020-03-03 Windows 730.74 88.10%
2020-03-03 Windows 402.51 88.10%
2020-03-03 Windows 255.88 100.00%
2020-03-02 Android 515.02 95.24%
2020-03-02 Android 378.93 95.24%
2020-03-02 Windows 206.75 95.24%
2020-03-02 Windows 271.26 92.86%
2020-03-02 Android 234.33 100.00%
2020-03-02 Android 1148.48 100.00%
2020-03-02 Android 228.76 90.48%
2020-03-02 Android 1411.93 100.00%
2020-03-01 Linux 581.23 100.00%
2020-03-01 iOS 443.19 100.00%
2020-02-29 Android 612.54 95.24%
2020-02-29 Android 375.04 95.24%
2020-02-29 Android 496.43 95.24%
2020-02-29 Android 1686.24 100.00%
2020-02-27 Windows 567.66 100.00%
2020-02-27 Mac OS 131.74 97.62%
2020-02-27 Windows 416.79 100.00%
2020-02-27 Windows 452.38 100.00%
2020-02-27 Windows 435.70 97.62%
2020-02-27 Windows 360.47 97.62%
2020-02-27 Windows 467.42 100.00%
2020-02-27 Windows 284.57 95.24%
2020-02-27 Windows 625.28 100.00%
2020-02-27 Mac OS 345.58 100.00%
2020-02-27 Windows 240.68 95.24%
2020-02-27 Mac OS 384.92 100.00%
2020-02-27 Windows 213.57 95.24%
2020-02-26 Linux 93.78 92.86%
2020-02-26 Linux 579.58 100.00%
2020-02-26 Windows 361.95 100.00%
2020-02-26 Windows 248.85 100.00%
2020-02-26 Windows 253.72 100.00%
2020-02-26 Windows 192.24 100.00%
2020-02-26 Windows 286.42 100.00%
2020-02-26 Android 411.50 100.00%
2020-02-25 Windows 336.93 100.00%
2020-02-25 Linux 488.44 100.00%
2020-02-25 Linux 153.64 92.86%
2020-02-25 Linux 164.58 95.24%
2020-02-25 Linux 640.50 100.00%
2020-02-24 Windows 760.24 100.00%
2020-02-24 Windows 641.51 100.00%
2020-02-24 Mac OS 116.30 90.48%
2020-02-24 Windows 427.53 97.62%
2020-02-22 Windows 530.97 100.00%
2020-02-22 Windows 242.45 100.00%
2020-02-21 Windows 211.59 100.00%
2020-02-21 Windows 952.75 100.00%
2020-02-20 Windows 513.56 100.00%
2020-02-20 Windows 353.73 100.00%
2020-02-19 Windows 483.64 100.00%
2020-02-19 Windows 518.09 85.71%
2020-02-19 Android 211.71 100.00%
2020-02-19 Windows 628.48 100.00%
2020-02-19 Windows 543.69 100.00%
2020-02-19 Android 303.31 100.00%
2020-02-18 Windows 116.33 100.00%
2020-02-18 Windows 99.53 97.62%
2020-02-18 Windows 157.64 100.00%
2020-02-17 Windows 674.84 100.00%
2020-02-17 Windows 194.11 100.00%
2020-02-16 Mac OS 110.07 92.86%
2020-02-16 Linux 321.46 100.00%
2020-02-16 Linux 321.46 100.00%
2020-02-16 Windows 455.54 97.62%
2020-02-15 Mac OS 390.05 52.38%
2020-02-15 Mac OS 430.29 100.00%
2020-02-15 Mac OS 251.81 97.62%
2020-02-15 Mac OS 187.86 97.62%
2020-02-14 Windows 300.53 95.24%
2020-02-14 Windows 200.83 100.00%
2020-02-14 Windows 478.60 85.71%
2020-02-14 Windows 376.16 97.62%
2020-02-14 Windows 598.66 100.00%
2020-02-14 Windows 500.65 100.00%
2020-02-14 iOS 347.98 100.00%
2020-02-14 Windows 819.21 100.00%
2020-02-14 Windows 614.60 100.00%
2020-02-13 Windows 298.85 92.86%
2020-02-13 Windows 770.58 100.00%
2020-02-12 Windows 240.64 100.00%
2020-02-12 Windows 415.75 97.62%
2020-02-11 Windows 656.42 64.29%
2020-02-11 iOS 332.30 100.00%
2020-02-11 Mac OS 39.44 97.62%
2020-02-11 Mac OS 64.57 95.24%
2020-02-11 Android 584.15 100.00%
2020-02-11 Android 694.91 100.00%
2020-02-10 Windows 154.20 100.00%
2020-02-10 Android 430.37 100.00%
2020-02-10 Windows 557.21 100.00%
2020-02-09 iOS 517.96 100.00%
2020-02-09 Android 587.56 100.00%
2020-02-08 Android 290.07 90.48%
2020-02-08 Android 457.16 92.86%
2020-02-07 Windows 1677.99 100.00%
2020-02-07 Windows 399.14 100.00%
2020-02-06 Android 416.37 100.00%
2020-02-06 Windows 387.48 100.00%
2020-02-06 Windows 386.92 100.00%
2020-02-05 Android 148.80 100.00%
2020-02-05 Android 460.33 100.00%
2020-02-04 Windows 671.75 100.00%
2020-02-04 Windows 447.03 100.00%
2020-02-03 Windows 365.97 100.00%
2020-02-03 Windows 459.80 100.00%
2020-02-03 Windows 537.30 100.00%
2020-02-03 Windows 488.55 97.62%
2020-02-03 Windows 168.39 100.00%
2020-02-03 Windows 124.56 100.00%
2020-02-03 Windows 260.14 78.57%
2020-02-02 Windows 450.43 100.00%
2020-02-02 Android 318.99 100.00%
2020-02-02 Mac OS 384.40 97.62%
2020-02-02 Windows 392.11 100.00%
2020-02-02 Linux 101.35 97.62%
2020-01-31 Windows 920.34 100.00%
2020-01-31 Android 516.07 100.00%
2020-01-29 Windows 359.85 97.62%
2020-01-28 Android 62.84 95.24%
2020-01-28 Android 63.35 92.86%
2020-01-28 Windows 63.79 95.24%
2020-01-28 Android 172.50 100.00%
2020-01-25 Mac OS 480.33 88.10%
2020-01-24 Mac OS 1456.54 100.00%
2020-01-24 Mac OS 1089.14 97.62%
2020-01-20 Windows 504.44 100.00%
2020-01-20 Windows 685.67 100.00%
2020-01-19 Android 232.49 100.00%
2020-01-19 Windows 154.69 100.00%
2020-01-17 Windows 351.47 100.00%
2020-01-17 Linux 629.89 100.00%
2020-01-17 Windows 553.88 100.00%
2020-01-16 Mac OS 298.00 100.00%
2020-01-16 Mac OS 170.12 97.62%
2020-01-16 Mac OS 590.19 100.00%
2020-01-16 Windows 356.92 100.00%
2020-01-15 Android 49.24 100.00%
2020-01-15 Mac OS 168.58 97.62%
2020-01-15 Mac OS 155.62 90.48%
2020-01-15 Mac OS 232.12 100.00%
2020-01-15 Windows 69.10 78.57%
2020-01-14 Mac OS 439.37 100.00%
2020-01-14 Mac OS 489.95 9.52%
2020-01-12 Windows 580.90 100.00%
2020-01-12 Windows 1844.77 100.00%
2020-01-12 Windows 1122.72 100.00%
2020-01-11 Windows 242.68 100.00%
2020-01-10 Android 872.57 95.24%
2020-01-09 Android 616.52 100.00%
2020-01-09 Mac OS 227.70 100.00%
2020-01-09 Mac OS 183.10 92.86%
2020-01-08 Mac OS 242.46 100.00%
2020-01-08 Windows 412.99 92.86%
2020-01-07 Windows 219.73 100.00%
2020-01-06 Windows 256.88 100.00%
2020-01-06 Android 56.02 100.00%
2020-01-05 Windows 354.68 100.00%
2020-01-03 Windows 83.14 97.62%
2020-01-01 Android 298.23 100.00%
2020-01-01 Android 942.22 100.00%
2020-01-01 Windows 293.85 97.62%
2019-12-31 Windows 601.82 95.24%
2019-12-31 Windows 262.57 100.00%
2019-12-30 Windows 966.29 100.00%
2019-12-28 Windows 539.46 100.00%
2019-12-28 Windows 882.50 100.00%
2019-12-28 Windows 511.52 100.00%
2019-12-28 Windows 361.24 97.62%
2019-12-27 Android 458.33 85.71%
2019-12-27 Windows 474.98 100.00%
2019-12-26 Android 173.55 100.00%
2019-12-26 Windows 369.61 100.00%
2019-12-26 Mac OS 254.19 100.00%
2019-12-26 Windows 428.50 100.00%
2019-12-25 Mac OS 233.38 100.00%
2019-12-25 Windows 638.76 95.24%
2019-12-25 Windows 631.95 100.00%
2019-12-23 Android 456.68 90.48%
2019-12-22 Windows 261.35 100.00%
2019-12-22 Linux 608.90 100.00%
2019-12-20 iOS 392.36 100.00%
2019-12-20 Windows 532.97 90.48%
2019-12-20 Windows 184.87 100.00%
2019-12-20 Windows 451.33 100.00%
2019-12-20 Windows 489.10 100.00%
2019-12-20 Windows 215.08 100.00%
2019-12-20 Windows 217.20 97.62%
2019-12-19 Windows 127.85 100.00%
2019-12-19 Windows 430.83 100.00%
2019-12-18 Windows 78.90 97.62%
2019-12-18 Windows 754.50 100.00%
2019-12-18 Windows 530.79 97.62%
2019-12-18 Linux 1124.47 100.00%
2019-12-13 Mac OS 324.65 100.00%
2019-12-13 Windows 331.59 100.00%
2019-12-11 Linux 547.51 100.00%
2019-12-10 Windows 382.66 97.62%
2019-12-09 Windows 156.97 100.00%
2019-12-09 iOS 195.65 100.00%
2019-12-09 iOS 157.93 100.00%
2019-12-08 iOS 480.98 100.00%
2019-12-08 iOS 462.20 100.00%
2019-12-08 iOS 770.97 100.00%
2019-12-07 Android 257.77 85.71%
2019-12-07 Android 357.12 83.33%
2019-12-07 Android 216.96 88.10%
2019-12-07 Android 245.89 83.33%
2019-12-07 Windows 220.75 100.00%
2019-12-04 Mac OS 1226.31 100.00%
2019-12-03 Windows 382.38 100.00%
2019-12-02 Windows 266.39 100.00%
2019-12-01 Windows 340.93 100.00%
2019-11-29 Windows 414.61 100.00%
2019-11-29 Windows 506.86 100.00%
2019-11-28 Windows 292.60 100.00%
2019-11-28 Windows 291.12 100.00%
2019-11-27 Windows 304.30 100.00%
2019-11-27 Windows 252.89 100.00%
2019-11-27 Mac OS 534.54 100.00%
2019-11-27 Windows 1147.71 100.00%
2019-11-27 Windows 154.43 88.10%
2019-11-27 Windows 154.43 88.10%
2019-11-26 Windows 532.85 100.00%
2019-11-26 Android 337.56 100.00%
2019-11-25 Android 334.84 100.00%
2019-11-25 Windows 825.22 100.00%
2019-11-25 Windows 627.69 100.00%
2019-11-25 Android 190.38 97.62%
2019-11-24 Mac OS 411.46 100.00%
2019-11-24 Windows 362.02 100.00%
2019-11-23 Windows 904.80 100.00%
2019-11-23 Windows 769.76 100.00%
2019-11-23 Windows 1341.77 100.00%
2019-11-23 Android 676.52 100.00%
2019-11-22 Windows 321.84 100.00%
2019-11-22 Android 579.68 100.00%
2019-11-22 Android 832.66 100.00%
2019-11-22 Windows 151.16 100.00%
2019-11-22 Windows 178.68 100.00%
2019-11-22 Mac OS 482.06 100.00%
2019-11-21 Windows 642.80 100.00%
2019-11-21 Windows 557.80 100.00%
2019-11-21 Windows 602.63 100.00%
2019-11-21 Windows 964.25 100.00%
2019-11-20 Mac OS 741.35 100.00%
2019-11-19 Windows 304.17 95.24%
2019-11-18 Mac OS 414.16 100.00%
2019-11-16 Windows 201.52 100.00%
2019-11-15 Windows 560.90 100.00%
2019-11-10 Windows 333.31 100.00%
2019-11-09 Android 184.11 100.00%
2019-11-09 Android 270.71 100.00%
2019-11-07 Android 130.26 100.00%
2019-11-06 Mac OS 364.12 100.00%
2019-11-04 Android 275.78 100.00%
2019-11-04 Windows 331.79 97.62%
2019-11-02 Android 471.59 97.62%
2019-11-02 Android 207.51 100.00%
2019-11-02 Windows 219.16 100.00%
2019-11-02 Windows 278.96 100.00%
2019-11-02 Windows 629.13 100.00%
2019-11-01 Android 203.81 85.71%
2019-10-31 Mac OS 185.82 100.00%
2019-10-30 Windows 250.20 97.62%
2019-10-30 Windows 640.26 100.00%
2019-10-30 Windows 218.24 100.00%
2019-10-30 Windows 477.62 100.00%
2019-10-29 Mac OS 340.87 100.00%
2019-10-29 Mac OS 234.42 100.00%
2019-10-29 Mac OS 431.17 100.00%
2019-10-29 Windows 768.49 97.62%
2019-10-27 Windows 267.62 100.00%
2019-10-27 Windows 449.01 100.00%
2019-10-27 Windows 272.90 95.24%
2019-10-26 Windows 904.35 100.00%
2019-10-25 Mac OS 306.58 100.00%
2019-10-24 Windows 500.31 100.00%
2019-10-24 Mac OS 125.51 100.00%
2019-10-22 Windows 982.04 100.00%
2019-10-22 Windows 799.44 100.00%
2019-10-21 Windows 121.88 100.00%
2019-10-21 Windows 115.07 100.00%
2019-10-21 Windows 715.97 100.00%
2019-10-19 Windows 423.31 100.00%
2019-10-19 Windows 375.51 100.00%
2019-10-19 Windows 218.37 100.00%
2019-10-18 Mac OS 156.37 100.00%
2019-10-18 Windows 456.88 95.24%
2019-10-18 Windows 421.68 90.48%
2019-10-17 iOS 268.27 100.00%
2019-10-17 Mac OS 1220.69 100.00%
2019-10-17 Mac OS 1073.81 100.00%
2019-10-17 Mac OS 420.07 100.00%
2019-10-16 Mac OS 620.57 97.62%
2019-10-15 Mac OS 387.22 100.00%
2019-10-15 Windows 455.44 100.00%
2019-10-15 Android 119.74 100.00%
2019-10-15 Mac OS 362.75 100.00%
2019-10-14 Linux 270.20 90.48%
2019-10-14 Windows 442.40 100.00%
2019-10-14 Mac OS 511.98 95.24%
2019-10-14 Mac OS 473.86 95.24%
2019-10-13 Windows 737.22 100.00%
2019-10-13 Windows 268.89 100.00%
2019-10-12 Windows 368.51 97.62%
2019-10-12 Android 385.09 100.00%
2019-10-12 Mac OS 319.82 100.00%
2019-10-12 Mac OS 1325.70 95.24%
2019-10-11 Windows 245.65 95.24%
2019-10-11 Windows 213.54 90.48%
2019-10-11 Windows 475.29 100.00%
2019-10-10 Windows 632.47 100.00%
2019-10-10 Windows 640.87 100.00%
2019-10-10 Windows 458.70 100.00%
2019-10-10 Windows 835.31 100.00%
2019-10-09 Mac OS 495.76 100.00%
2019-10-08 Windows 669.99 97.62%
2019-10-06 Mac OS 118.01 90.48%
2019-10-06 Windows 340.46 95.24%
2019-10-06 Mac OS 382.31 100.00%
2019-10-06 Windows 352.99 100.00%
2019-10-06 Windows 2082.43 100.00%
2019-10-04 Android 344.61 100.00%
2019-10-04 Windows 635.35 100.00%
2019-10-04 Windows 134.56 59.52%
2019-10-04 Android 155.33 100.00%
2019-10-04 Windows 506.68 100.00%
2019-10-04 Windows 526.43 100.00%
2019-10-03 Windows 901.42 100.00%
2019-10-03 Windows 160.95 95.24%
2019-10-02 Windows 445.46 100.00%
2019-09-29 Windows 349.11 95.24%
2019-09-25 Mac OS 1051.37 100.00%
2019-09-24 Windows 341.78 100.00%
2019-09-24 Windows 328.56 100.00%
2019-09-24 Windows 301.69 100.00%
2019-09-24 Windows 386.82 100.00%
2019-09-24 Windows 391.20 100.00%
2019-09-24 Windows 180.71 100.00%
2019-09-24 Mac OS 294.05 100.00%
2019-09-23 Linux 978.30 100.00%
2019-09-20 Mac OS 888.71 100.00%
2019-09-20 Mac OS 625.97 100.00%
2019-09-20 Mac OS 963.40 100.00%
2019-09-20 Mac OS 944.59 100.00%
2019-09-19 Windows 945.63 100.00%
2019-09-19 Mac OS 179.37 100.00%
2019-09-19 Mac OS 319.16 100.00%
2019-09-19 Mac OS 237.96 100.00%
2019-09-19 Mac OS 260.58 100.00%
2019-09-19 Mac OS 524.17 95.24%
2019-09-19 Windows 436.16 97.62%
2019-09-17 Windows 185.22 100.00%
2019-09-16 Mac OS 394.45 100.00%
2019-09-16 Android 321.13 100.00%
2019-09-12 Windows 537.44 100.00%
2019-09-12 Windows 991.13 100.00%
2019-09-11 Mac OS 257.95 100.00%
2019-09-04 Windows 488.68 100.00%
2019-09-01 Windows 401.83 100.00%
2019-08-31 Linux 509.54 100.00%
2019-08-31 Windows 249.11 100.00%
2019-08-31 Windows 960.47 100.00%
2019-08-28 Mac OS 375.62 100.00%
2019-08-27 Windows 492.48 95.24%
2019-08-26 Windows 430.04 100.00%
2019-08-24 Windows 281.67 100.00%
2019-08-21 Windows 192.40 100.00%
2019-08-19 Mac OS 490.57 100.00%
2019-08-14 Windows 123.95 100.00%
2019-08-13 Windows 655.06 97.62%
2019-08-12 Windows 379.45 100.00%
2019-08-10 Windows 430.19 100.00%
2019-08-01 Windows 486.33 100.00%
2019-08-01 Windows 407.04 100.00%
2019-08-01 Windows 466.13 100.00%
2019-08-01 Windows 271.97 100.00%
2019-08-01 Windows 366.18 95.24%
2019-07-31 Windows 131.29 97.62%
2019-07-30 Windows 443.62 100.00%
2019-07-30 Windows 425.89 100.00%
2019-07-29 Windows 820.71 100.00%
2019-07-29 Windows 281.57 100.00%
2019-07-27 Linux 27.45 100.00%
2019-07-25 Windows 525.67 100.00%
2019-07-25 Windows 629.01 100.00%
2019-07-25 Windows 285.58 100.00%
2019-07-25 Windows 300.49 97.62%
2019-07-25 Windows 313.44 100.00%
2019-07-25 Windows 307.51 100.00%
2019-07-25 Windows 374.36 100.00%
2019-07-25 Windows 353.86 100.00%
2019-07-25 Windows 241.52 100.00%
2019-07-24 Linux 52.45 97.62%
2019-07-24 Linux 102.85 100.00%
2019-07-24 Windows 275.10 100.00%
2019-07-24 Windows 262.39 100.00%
2019-07-23 Windows 664.23 100.00%
2019-07-22 Windows 749.29 100.00%
2019-07-18 Windows 194.47 97.62%
2019-07-16 Windows 373.27 95.24%
2019-07-16 Windows 811.94 100.00%
2019-07-16 Windows 573.83 100.00%
2019-07-12 Mac OS 622.02 100.00%
2019-07-11 Windows 257.58 100.00%
2019-07-09 Windows 336.94 100.00%
2019-07-08 Windows 357.57 78.57%
2019-07-08 Windows 245.20 100.00%
2019-07-06 Linux 260.02 100.00%
2019-07-05 Windows 494.21 100.00%
2019-07-04 Windows 133.31 100.00%
2019-07-03 Windows 367.62 100.00%
2019-06-30 Android 107.47 100.00%
2019-06-30 Windows 275.13 100.00%
2019-06-29 iOS 377.85 95.24%
2019-06-29 Windows 86.38 100.00%
2019-06-29 Mac OS 254.42 100.00%
2019-06-29 Windows 407.51 100.00%
2019-06-27 Android 148.57 100.00%
2019-06-26 Android 323.79 100.00%
2019-06-26 Windows 143.41 100.00%
2019-06-26 Windows 522.21 90.48%
2019-06-25 Windows 224.61 100.00%
2019-06-24 iOS 114.20 100.00%
2019-06-24 Windows 380.00 100.00%
2019-06-23 Windows 288.40 100.00%
2019-06-22 Windows 556.94 100.00%
2019-06-22 Android 454.52 100.00%
2019-06-20 Android 402.06 97.62%
2019-06-19 Windows 451.61 100.00%
2019-06-18 Mac OS 422.83 100.00%
2019-06-17 Mac OS 342.83 100.00%
2019-06-17 Windows 436.32 97.62%
2019-06-17 Windows 571.83 97.62%
2019-06-14 Windows 443.43 95.24%
2019-06-14 Windows 431.21 100.00%
2019-06-14 Windows 1039.26 95.24%
2019-06-14 Windows 1199.10 95.24%
2019-06-13 Windows 184.46 95.24%
2019-06-13 Windows 181.11 100.00%
2019-06-13 Windows 66.71 100.00%
2019-06-13 Windows 103.94 97.62%
2019-06-13 Windows 312.34 69.05%
2019-06-12 Windows 431.89 100.00%
2019-06-12 Windows 681.82 100.00%
2019-06-11 Windows 304.52 97.62%
2019-06-11 Mac OS 314.86 92.86%
2019-06-11 Mac OS 322.53 92.86%
2019-06-11 Linux 260.97 90.48%
2019-06-11 Linux 355.86 90.48%
2019-06-11 Windows 226.25 95.24%
2019-06-11 Windows 351.67 100.00%
2019-06-11 Windows 638.54 100.00%
2019-06-10 Windows 361.18 100.00%
2019-06-10 Windows 629.97 100.00%
2019-06-10 Windows 640.65 100.00%
2019-06-10 Windows 320.22 95.24%
2019-06-10 Android 390.43 100.00%
2019-06-09 Windows 1520.77 100.00%
2019-06-08 Windows 46.53 100.00%
2019-06-08 Windows 66.57 100.00%
2019-06-08 Windows 233.07 95.24%
2019-06-07 Mac OS 286.20 100.00%
2019-06-07 Mac OS 397.26 100.00%
2019-06-07 Mac OS 377.00 100.00%
2019-06-07 Windows 428.83 100.00%
2019-06-06 Windows 219.15 100.00%
2019-06-06 Windows 142.51 95.24%
2019-06-06 Windows 146.03 100.00%
2019-06-06 Mac OS 230.03 88.10%
2019-06-06 Mac OS 453.73 100.00%
2019-06-06 Windows 316.89 100.00%
2019-06-05 Windows 919.17 95.24%
2019-06-05 Windows 450.17 90.48%
2019-06-05 Mac OS 323.77 100.00%
2019-06-05 Windows 370.82 100.00%
2019-06-05 Mac OS 343.07 100.00%
2019-06-05 Mac OS 391.36 100.00%
2019-06-05 Mac OS 320.60 100.00%
2019-06-05 Windows 433.06 95.24%
2019-06-04 Mac OS 240.34 100.00%
2019-06-04 Windows 251.63 95.24%
2019-06-04 Windows 631.93 100.00%
2019-06-04 Windows 574.51 88.10%
2019-06-03 Mac OS 406.63 90.48%
2019-06-03 Mac OS 300.87 90.48%
2019-06-03 Mac OS 257.70 88.10%
2019-06-03 Mac OS 780.35 90.48%
2019-06-03 Windows 207.01 90.48%
2019-06-02 Windows 265.60 90.48%
2019-05-27 Windows 689.54 95.24%
2019-05-26 Linux 340.51 100.00%
2019-05-24 Windows 302.76 100.00%
2019-05-23 Windows 666.41 90.48%
2019-05-21 Windows 1117.66 100.00%
2019-05-20 Windows 331.09 90.48%
2019-05-19 Windows 587.78 100.00%
2019-05-17 Windows 321.77 95.24%
2019-05-17 Windows 231.51 100.00%
2019-05-11 Mac OS 200.54 100.00%
2019-05-09 Windows 256.59 100.00%
2019-05-09 Windows 799.86 95.24%
2019-05-07 Windows 441.10 90.48%
2019-05-06 Windows 226.14 100.00%
2019-05-03 Windows 463.73 100.00%
2019-05-03 Windows 465.43 95.24%
2019-05-02 Windows 250.91 100.00%
2019-05-01 Windows 1493.38 100.00%
2019-05-01 Windows 1829.69 100.00%
2019-05-01 Windows 911.32 100.00%
2019-04-29 Windows 279.83 100.00%
2019-04-27 Windows 1455.96 100.00%
2019-04-27 Windows 724.99 100.00%
2019-04-27 Windows 359.10 95.24%
2019-04-24 Windows 375.70 95.24%
2019-04-24 Windows 272.32 95.24%
2019-04-23 Windows 515.90 95.24%
2019-04-20 Windows 537.66 97.62%
2019-04-20 Mac OS 221.87 100.00%
2019-04-16 Windows 763.74 100.00%
2019-04-16 Windows 592.69 100.00%
2019-04-16 Windows 404.00 100.00%
2019-04-16 Windows 415.62 100.00%
2019-04-15 Windows 192.29 100.00%
2019-04-14 Windows 509.47 100.00%
2019-04-14 Windows 489.61 100.00%
2019-04-14 Android 97.22 100.00%
2019-04-08 Windows 290.26 71.43%
2019-04-08 Windows 454.34 100.00%
2019-04-07 Windows 348.61 88.10%
2019-04-06 Windows 12.82 92.86%
2019-04-06 Windows 45.02 90.48%
2019-04-05 Windows 196.69 100.00%
2019-04-04 Windows 136.69 92.86%
2019-04-04 Windows 151.85 97.62%
2019-04-01 Android 246.11 71.43%
2019-03-30 Mac OS 1264.41 100.00%
2019-03-30 Mac OS 344.69 95.24%
2019-03-30 Mac OS 1042.66 100.00%
2019-03-30 Android 247.91 95.24%
2019-03-30 Windows 226.38 85.71%
2019-03-29 Windows 177.60 100.00%
2019-03-29 Windows 99.64 95.24%
2019-03-29 Windows 799.08 100.00%
2019-03-29 Android 196.09 100.00%
2019-03-29 Android 392.69 97.62%
2019-03-27 Linux 473.17 100.00%
2019-03-23 Windows 242.38 85.71%
2019-03-22 Windows 278.74 100.00%
2019-03-20 Windows 491.62 97.62%
2019-03-18 Android 404.51 100.00%
2019-03-18 Windows 437.09 80.95%
2019-03-17 Windows 296.97 100.00%
2019-03-17 Windows 806.40 100.00%
2019-03-16 Windows 248.46 100.00%
2019-03-16 Windows 193.42 100.00%
2019-03-16 Windows 228.13 100.00%
2019-03-16 Windows 202.01 100.00%
2019-03-16 Windows 632.67 97.62%
2019-03-16 Windows 477.24 95.24%
2019-03-16 Windows 244.75 78.57%
2019-03-14 Windows 440.80 100.00%
2019-03-14 Windows 335.86 100.00%
2019-03-14 Windows 266.34 100.00%
2019-03-13 Windows 513.79 88.10%
2019-03-13 Linux 289.42 97.62%
2019-03-12 Windows 850.55 97.62%
2019-03-12 Windows 394.24 100.00%
2019-03-12 Windows 80.30 100.00%
2019-03-12 Windows 915.23 100.00%
2019-03-12 Windows 698.24 100.00%
2019-03-12 Windows 698.15 100.00%
2019-03-12 Windows 407.25 100.00%
2019-03-12 Windows 602.04 100.00%
2019-03-12 Windows 398.68 100.00%
2019-03-12 Windows 1052.77 100.00%
2019-03-12 Windows 1010.65 100.00%
2019-03-12 Windows 560.76 100.00%
2019-03-12 Windows 390.92 100.00%
2019-03-12 Windows 106.33 100.00%
2019-03-11 Windows 216.53 100.00%
2019-03-11 Android 151.56 97.62%
2019-03-10 Windows 306.29 100.00%
2019-03-10 Windows 308.11 100.00%
2019-03-10 Windows 236.99 100.00%
2019-03-10 Android 229.11 100.00%
2019-03-10 Android 213.39 100.00%
2019-03-10 Android 316.92 100.00%
2019-03-10 Android 497.61 100.00%
2019-03-08 Windows 637.43 100.00%
2019-03-08 Windows 215.98 80.95%
2019-03-08 Windows 331.00 100.00%
2019-03-08 Windows 352.53 97.62%
2019-03-08 Windows 249.36 100.00%
2019-03-08 Windows 511.85 100.00%
2019-03-08 Windows 551.69 100.00%
2019-03-08 Windows 225.73 100.00%
2019-03-08 Windows 239.20 97.62%
2019-03-08 Windows 189.02 95.24%
2019-03-08 Windows 114.14 95.24%
2019-03-07 Windows 1026.44 100.00%
2019-03-07 Windows 278.42 100.00%
2019-03-07 Windows 173.27 97.62%
2019-03-05 Windows 591.92 97.62%
2019-03-02 Windows 264.67 100.00%
2019-03-02 Windows 289.65 100.00%
2019-03-01 Windows 795.27 100.00%
2019-03-01 Windows 370.38 100.00%
2019-02-27 Windows 216.59 100.00%
2019-02-26 Windows 227.90 80.95%
2019-02-26 Windows 605.98 76.19%
2019-02-22 Android 215.39 100.00%
2019-02-22 Windows 163.00 90.48%
2019-02-22 Windows 248.36 100.00%
2019-02-22 Windows 105.65 100.00%
2019-02-22 Windows 252.36 97.62%
2019-02-19 Android 339.40 100.00%
2019-02-19 Windows 317.53 85.71%
2019-02-19 Windows 212.47 100.00%
2019-02-18 Android 234.58 100.00%
2019-02-16 Windows 383.60 100.00%
2019-02-15 Windows 136.42 100.00%
2019-02-14 Windows 210.15 100.00%
2019-02-13 Mac OS 514.71 100.00%
2019-02-13 Mac OS 210.42 100.00%
2019-02-12 Windows 536.39 100.00%
2019-02-12 Windows 356.03 100.00%
2019-02-10 Windows 409.16 100.00%
2019-02-10 Windows 469.73 100.00%
2019-02-10 iOS 228.36 100.00%
2019-02-09 Windows 605.66 95.24%
2019-02-06 Android 396.86 100.00%
2019-02-06 Android 360.07 100.00%
2019-02-06 Android 295.16 100.00%
2019-02-06 Android 291.73 100.00%
2019-02-03 iOS 308.84 100.00%
2019-02-03 iOS 244.60 97.62%
2019-02-02 Windows 681.20 100.00%
2019-02-02 Mac OS 163.08 95.24%
2019-01-29 Mac OS 865.25 100.00%
2019-01-28 iOS 331.41 100.00%
2019-01-26 Mac OS 353.59 100.00%
2019-01-26 Mac OS 405.45 100.00%
2019-01-26 Windows 321.98 100.00%
2019-01-25 Mac OS 1292.90 100.00%
2019-01-24 Windows 257.00 95.24%
2019-01-24 Windows 301.63 100.00%
2019-01-22 Android 112.09 92.86%
2019-01-15 Android 325.99 97.62%
2019-01-14 Windows 483.70 100.00%
2019-01-11 Windows 307.50 100.00%
2019-01-10 Windows 461.80 100.00%
2019-01-09 Android 107.51 97.62%
2019-01-06 Windows 332.66 100.00%
2019-01-03 Mac OS 207.07 85.71%
2019-01-02 Android 428.77 95.24%
2019-01-02 Android 356.76 90.48%
2019-01-02 Android 256.36 100.00%
2019-01-02 Android 228.02 92.86%
2019-01-02 Android 162.21 83.33%
2019-01-02 Android 317.63 100.00%
2019-01-02 Android 259.05 95.24%
2019-01-02 Android 212.32 100.00%
2019-01-02 Android 336.66 100.00%
2019-01-02 Android 334.80 100.00%
2019-01-02 Android 99.89 100.00%
2019-01-02 Android 99.89 100.00%
2019-01-01 Windows 175.84 85.71%
2018-12-30 Windows 383.24 100.00%
2018-12-30 Windows 426.81 97.62%
2018-12-29 Windows 688.72 100.00%
2018-12-22 Windows 206.13 92.86%
2018-12-19 Android 290.99 85.71%
2018-12-19 Windows 167.65 100.00%
2018-12-19 Windows 319.73 97.62%
2018-12-19 Windows 126.84 95.24%
2018-12-19 Windows 603.91 100.00%
2018-12-16 Windows 592.12 100.00%
2018-12-16 Windows 162.32 88.10%
2018-12-14 Windows 416.24 100.00%
2018-12-14 Windows 462.04 100.00%
2018-12-13 Windows 518.24 100.00%
2018-12-12 Windows 706.62 100.00%
2018-12-11 Android 646.83 100.00%
2018-12-11 Windows 213.59 100.00%
2018-12-11 Windows 657.60 97.62%
2018-12-10 Linux 234.33 100.00%
2018-12-10 Linux 200.63 100.00%
2018-12-08 Windows 283.74 100.00%
2018-12-08 Windows 255.09 95.24%
2018-12-08 Windows 362.21 100.00%
2018-12-06 Windows 278.03 92.86%
2018-12-05 Windows 393.23 100.00%
2018-12-03 Windows 211.17 85.71%
2018-12-03 Windows 250.83 85.71%
2018-12-03 Windows 186.23 85.71%
2018-12-03 Windows 143.75 85.71%
2018-12-03 Windows 132.45 85.71%
2018-12-03 Linux 341.36 100.00%
2018-12-02 Windows 192.79 100.00%
2018-11-30 Windows 465.23 80.95%
2018-11-30 Windows 383.72 80.95%
2018-11-30 Windows 426.52 80.95%
2018-11-30 Windows 539.07 80.95%
2018-11-30 Windows 535.06 80.95%
2018-11-30 Mac OS 415.43 100.00%
2018-11-30 Mac OS 198.39 100.00%
2018-11-30 Windows 698.51 100.00%
2018-11-29 Windows 603.50 100.00%
2018-11-29 Windows 188.17 100.00%
2018-11-29 Windows 209.35 100.00%
2018-11-29 Windows 193.93 100.00%
2018-11-28 Windows 369.65 100.00%
2018-11-27 Windows 227.09 97.62%
2018-11-26 Windows 679.88 100.00%
2018-11-26 Windows 341.21 100.00%
2018-11-26 Windows 722.23 100.00%
2018-11-26 Windows 628.92 100.00%
2018-11-26 Windows 350.76 100.00%
2018-11-24 Windows 305.44 100.00%
2018-11-24 Windows 388.21 100.00%
2018-11-23 Windows 198.52 95.24%
2018-11-23 Windows 411.04 100.00%
2018-11-20 Windows 330.80 100.00%
2018-11-20 Windows 232.68 100.00%
2018-11-15 Mac OS 642.70 100.00%
2018-11-15 Windows 133.06 88.10%
2018-11-14 Windows 384.37 95.24%
2018-11-13 Linux 79.98 95.24%
2018-11-12 Windows 123.24 95.24%
2018-11-09 Mac OS 861.33 95.24%
2018-11-09 Mac OS 786.45 95.24%
2018-11-09 Mac OS 412.16 95.24%
2018-11-08 Windows 184.52 80.95%
2018-11-07 Windows 268.36 95.24%
2018-11-06 Windows 311.44 95.24%
2018-11-05 Windows 163.39 92.86%
2018-11-03 Windows 465.86 90.48%
2018-11-03 Windows 630.91 88.10%
2018-11-03 Windows 640.71 90.48%
2018-11-03 Windows 531.60 90.48%
2018-11-03 Windows 540.10 90.48%
2018-11-03 Android 231.26 85.71%
2018-11-03 Android 446.35 85.71%
2018-11-03 Android 385.43 85.71%
2018-11-03 Android 392.43 85.71%
2018-11-02 Mac OS 585.56 100.00%
2018-10-28 Mac OS 348.93 97.62%
2018-10-24 Windows 738.25 85.71%
2018-10-24 Windows 1339.90 100.00%
2018-10-22 Windows 157.63 100.00%
2018-10-22 Windows 310.48 100.00%
2018-10-19 Windows 175.55 100.00%
2018-10-18 Windows 550.11 100.00%
2018-10-18 iOS 368.33 100.00%
2018-10-15 Windows 693.51 85.71%
2018-10-15 Windows 310.90 97.62%
2018-10-15 Android 317.38 100.00%
2018-10-13 iOS 438.38 85.71%
2018-10-12 Windows 193.44 100.00%
2018-10-10 Android 273.76 100.00%
2018-10-08 Windows 94.42 19.05%
2018-10-08 Windows 260.90 85.71%
2018-10-07 Windows 551.07 100.00%
2018-10-07 Windows 492.86 100.00%
2018-10-07 Windows 549.29 100.00%
2018-10-07 Windows 643.54 100.00%
2018-10-07 Windows 180.01 97.62%
2018-10-07 Windows 503.39 100.00%
2018-10-06 Windows 228.45 100.00%
2018-10-06 Windows 183.08 100.00%
2018-10-06 Windows 156.02 73.81%
2018-10-06 Windows 141.50 64.29%
2018-10-05 Windows 818.37 95.24%
2018-10-05 Windows 234.15 100.00%
2018-10-05 Windows 394.81 100.00%
2018-10-05 Windows 385.02 97.62%
2018-10-03 Android 190.72 100.00%
2018-10-03 Android 66.39 97.62%
2018-10-03 Android 238.11 100.00%
2018-10-03 Android 91.20 95.24%
2018-10-02 Windows 122.35 100.00%
2018-10-02 Windows 121.33 88.10%
2018-10-01 Windows 231.25 100.00%
2018-10-01 Windows 422.41 95.24%
2018-10-01 Windows 793.98 100.00%
2018-10-01 Windows 374.79 85.71%
2018-10-01 Windows 55.24 47.62%
2018-10-01 Windows 120.27 47.62%
2018-09-29 Windows 1625.28 100.00%
2018-09-27 Android 467.23 100.00%
2018-09-27 Android 225.35 95.24%
2018-09-27 Android 388.76 100.00%
2018-09-27 Android 381.92 97.62%
2018-09-27 Android 352.21 100.00%
2018-09-27 Android 125.45 97.62%
2018-09-27 Android 367.31 95.24%
2018-09-26 Android 458.11 100.00%
2018-09-26 Android 447.12 97.62%
2018-09-24 Mac OS 408.70 100.00%
2018-09-24 Windows 157.66 100.00%
2018-09-24 Windows 99.73 88.10%
2018-09-24 Windows 97.10 90.48%
2018-09-22 Mac OS 616.53 95.24%
2018-09-21 Windows 340.35 100.00%
2018-09-21 Windows 233.61 88.10%
2018-09-21 Windows 474.85 100.00%
2018-09-20 Windows 422.81 100.00%
2018-09-19 Windows 92.14 97.62%
2018-09-19 Windows 222.34 80.95%
2018-09-14 Windows 212.77 100.00%
2018-09-13 Windows 419.26 95.24%
2018-09-12 Windows 264.30 95.24%
2018-09-12 Windows 470.14 100.00%
2018-09-11 Windows 602.91 90.48%
2018-09-09 Windows 133.26 85.71%
2018-09-08 Android 224.91 100.00%
2018-09-07 Windows 209.80 85.71%
2018-09-07 Windows 586.12 100.00%
2018-09-06 iOS 538.60 100.00%
2018-09-05 Android 104.27 97.62%
2018-09-05 Windows 353.37 100.00%
2018-09-05 Windows 638.89 100.00%
2018-09-05 Android 163.05 95.24%
2018-09-05 Android 379.49 100.00%
2018-09-05 Android 521.99 100.00%
2018-09-05 Android 175.87 100.00%
2018-09-05 Android 220.00 97.62%
2018-09-05 Android 145.02 97.62%
2018-09-05 Android 261.75 100.00%
2018-09-05 Android 323.36 100.00%
2018-09-05 Android 400.30 100.00%
2018-09-05 Android 421.81 100.00%
2018-09-05 Android 357.91 100.00%
2018-09-05 Android 351.28 100.00%
2018-09-05 Android 351.66 100.00%
2018-09-05 Android 321.23 100.00%
2018-09-05 Android 332.34 100.00%
2018-09-05 Android 288.19 100.00%
2018-09-05 Android 387.75 100.00%
2018-09-05 Android 368.66 100.00%
2018-09-05 Android 291.12 100.00%
2018-09-05 Android 329.60 100.00%
2018-09-05 Android 222.35 100.00%
2018-09-05 Android 367.91 100.00%
2018-09-05 Android 386.85 100.00%
2018-09-05 Windows 118.19 100.00%
2018-09-04 Windows 1181.43 100.00%
2018-09-03 Windows 197.40 85.71%
2018-09-02 Windows 217.42 85.71%
2018-09-01 Windows 181.26 85.71%
2018-08-31 Windows 671.04 100.00%
2018-08-31 Windows 846.42 100.00%
2018-08-30 Windows 252.49 85.71%
2018-08-29 Linux 174.94 100.00%
2018-08-28 Windows 563.36 100.00%
2018-08-28 Linux 364.80 90.48%
2018-08-26 Linux 143.40 97.62%
2018-08-25 Android 436.63 100.00%
2018-08-25 Android 484.41 100.00%
2018-08-25 Android 546.80 100.00%
2018-08-24 Mac OS 630.32 100.00%
2018-08-24 Mac OS 407.60 100.00%
2018-08-24 Windows 252.26 100.00%
2018-08-24 Windows 365.69 100.00%
2018-08-24 Android 521.83 100.00%
2018-08-24 Android 497.98 100.00%
2018-08-22 Windows 241.15 100.00%
2018-08-22 Windows 269.24 100.00%
2018-08-19 Android 152.46 100.00%
2018-08-18 Windows 308.54 100.00%
2018-08-17 Windows 635.81 97.62%
2018-08-17 Windows 663.63 100.00%
2018-08-16 Mac OS 235.54 100.00%
2018-08-14 Windows 1811.30 85.71%
2018-08-12 Android 500.43 100.00%
2018-08-12 Windows 417.89 100.00%
2018-08-12 Windows 99.51 100.00%
2018-08-11 Windows 164.25 85.71%
2018-08-09 Windows 525.17 85.71%
2018-08-08 Windows 229.32 100.00%
2018-08-06 Windows 769.15 100.00%
2018-08-05 Windows 195.17 100.00%
2018-08-04 Android 29.21 97.62%
2018-08-03 Windows 338.03 100.00%
2018-08-03 Android 152.89 100.00%
2018-08-02 Linux 333.75 100.00%
2018-08-02 Linux 345.78 100.00%
2018-08-02 Linux 58.05 88.10%
2018-08-02 Linux 63.65 97.62%
2018-07-31 Windows 234.54 100.00%
2018-07-31 Windows 330.13 100.00%
2018-07-31 Windows 232.58 90.48%
2018-07-31 Windows 246.61 97.62%
2018-07-31 Windows 306.82 95.24%
2018-07-28 Linux 316.12 100.00%
2018-07-23 Windows 1103.17 100.00%
2018-07-23 Windows 665.72 100.00%
2018-07-22 Windows 192.69 100.00%
2018-07-18 Windows 467.80 83.33%
2018-07-17 Windows 361.71 100.00%
2018-07-12 Mac OS 647.74 100.00%
2018-07-08 Mac OS 444.27 100.00%
2018-07-08 Windows 198.54 97.62%
2018-07-04 Windows 580.23 100.00%
2018-07-04 Windows 223.96 100.00%
2018-07-04 Windows 157.26 100.00%
2018-07-03 Windows 242.67 97.62%
2018-06-28 Windows 524.04 100.00%
2018-06-28 Windows 395.39 100.00%
2018-06-28 Windows 264.72 100.00%
2018-06-27 Windows 1127.21 100.00%
2018-06-24 Windows 313.38 85.71%
2018-06-21 Windows 812.99 100.00%
2018-06-21 Mac OS 614.46 100.00%
2018-06-20 Windows 460.52 100.00%
2018-06-19 Windows 241.53 97.62%
2018-06-19 Windows 908.85 100.00%
2018-06-18 Windows 814.08 100.00%
2018-06-14 Windows 438.59 100.00%
2018-06-14 Windows 343.62 100.00%
2018-06-14 Windows 213.23 100.00%
2018-06-14 Windows 347.77 100.00%
2018-06-13 Windows 718.50 97.62%
2018-06-12 Android 145.28 83.33%
2018-06-11 Windows 333.58 100.00%
2018-06-02 Windows 61.72 100.00%
2018-05-31 Android 444.61 100.00%
2018-05-02 Windows 320.28 85.71%
2018-04-30 Windows 702.57 100.00%
2018-04-24 Windows 336.18 85.71%
2018-04-24 Windows 239.22 85.71%
2018-04-22 Windows 459.38 85.71%
2018-04-20 Android 184.05 97.62%
2018-04-19 Android 86.50 100.00%
2018-04-16 Windows 319.71 100.00%
2018-04-11 Windows 338.74 100.00%
2018-04-11 Windows 223.42 100.00%
2018-04-09 Windows 170.87 100.00%
2018-04-09 Windows 318.58 100.00%
2018-04-09 Windows 110.45 100.00%
2018-04-07 Windows 760.66 100.00%
2018-04-07 Windows 673.97 100.00%
2018-04-06 Windows 422.08 100.00%
2018-04-06 Windows 501.85 100.00%
2018-04-04 Windows 238.38 100.00%
2018-04-04 Windows 796.23 100.00%
2018-04-01 Mac OS 228.61 100.00%
2018-03-24 Windows 268.99 85.71%
2018-03-23 Windows 383.38 100.00%
2018-03-21 Windows 664.75 100.00%
2018-03-21 Windows 443.60 100.00%

评论V2Ray

常见问题

为什么你应该在翻墙中心上直接购买

 • 无需谷歌商店即可直接下载安装安卓客户端
 • 无需访问被屏蔽的官方网站即可直接下载Windows客户端
 • 支持支付宝付款
 • 使用我们的中文安装教程
 • 中文客服售后服务
 • 支持GreatFire的工作,包括自由浏览和自由微博

警惕!仿冒VPN安全性堪忧,请大家小心鉴别!

近日,一些国内的VPN商家的通过购买搜索引擎关键字的方法,打着某些名牌VPN的旗号大肆售卖。这些VPN虽然看似价格低廉,实则会通过收集用户隐私来贩卖盈利,或者在售卖一段时间后就跑路停止服务,改头换面后继续敛财。甚至有消息声称,有些VPN实际是由政府控制的,目的是为了监控用户的行为。

GreatFire在此提醒大家一定要小心鉴别,否则不但个人隐私极有可能被泄漏,而且安全性也无法保障!

对于如何保障上网安全,我们总结了几点方法:

 • 1.避免使用国内的搜索引擎,例如:百度、360。
 • 2.下载VPN的客户端时,避免使用带私有云加速的下载工具,例如:迅雷。
 • 3.避免使用国内的所谓“安全防护软件”,例如:360安全卫士。
 • 4.避免使用闭源浏览器,例如:360极速浏览器。
 • 5.避免在非加密站点上保存个人的真实信息,切记使用HTTPS协议。

附读:粉碎棱镜(PRISM Break)项目:https://prism-break.org/zh-CN/

翻墙工具的速度是怎样测出的?

我们开发速度测试的目的是要真实反映用户的体验。当用户在网站测速时,浏览器在后台会从10个世界上最流行的网站上下载一些资源文件。根据Alexa排名,这些网站分别是Google, Facebook, YouTube, Baidu, Amazon, Yahoo, Wikipedia, QQ, Twitter and Microsoft Live。速度的结果是简单的计算下载文件文件的大小和下载所需的时间。我们同样也会验证下载的文件是否完整。如果文件的内容是错误的或者在40秒内无法完成下载,我们会标记为失败。这个数据被我们用来生成另一个重要指标-稳定性。

其他的速度测试工具仅仅是通过发送数据到它们自己的服务器来测量上传和下载的速度。这种数据无法反应用户的体验,因为正常的浏览器通常会频繁的发送一系列的请求(而不是上传或下载一个大文件)到许多的服务器,而不止是一个。

为什么你们要测试翻墙工具的稳定性?

其他的服务通常不会测试稳定性。一个健康的互联网连接应该达到100%的稳定性,除非有人在测试中把网线拔了。但是在中国使用翻墙工具却不是这样。任何时候连接都有可能变得不稳定或十分缓慢。根据请求的大小,最终的地点和代理的方式,一些请求有可能会失败。比较服务的稳定性要比比较速度更加重要。

我可以测试任何翻墙工具么?

是的,你可以测试任意的翻墙工具,列表之外的也可以。中国的VPN用户也可以测试他们的工具,测试结果也会添加到数据库中。这些数据都将会对所有人开放。

我们看到测试是如何工作的原理么?

有技术能力的用户可以通过审查我们的javascript代码来获悉我们的测试是如何工作的。

如果我在这个网站上购买翻墙工具,GreatFire.org会盈利么?

上线翻墙中心的其中一个目标就是要为GreatFire.org创造收益。目前GreatFire仍然依靠世界各地的热心人士和组织的捐款。我们希望减少对这些机构的依赖,并探寻GreatFire.org自给自足的道路。用户只需到翻墙中心就能购买任意一款我们目前在测试的付费工具。GreatFire将作为这些工具在中国的经销商,因此VPN供应商会给予我们每个零售的一部分。用户也不必在中国购买这些翻墙服务。

翻墙中心和其他VPN评价网站比有什么区别?

许多网站提供“VPN评论”和“VPN评分”。但是访问了这些网站的任何人都可以很明显的看到他们是作为VPN供应商推荐和营销网站的的一小部分,而且这些服务大多数都在中国行不通。

你们从那里找到这些VPN?

我们使用了这个匿名者创建的VPN大列表。我们招募了一些在中国的测试人员来测试这个列表中几乎所有的工具,看看什么可行,什么不可行。这给那些中国的人们带来了一些惊喜,让他们知道有极少数的工具实际上在中国时可以工作的。

我们是不是应该认为当局会通过这个网站来打击可以使用的VPN?

如果当局想这么做,完全封锁所有的VPN将是非常容易的。然而,我们相信他们不会这样做,因为有企业和其他重要的使用者。翻墙中心的目的仅仅是为了让所有人都更容易找到最好的翻墙工具。

你的测试告诉我,我最喜欢的工具不能工作,但它实际上对我来说工作的很好,怎么办?

测试的结果是根据您的位置、您使用互联网服务和您的设备而异。随着越来越多的人使用这个网站来测试他们翻墙工具,我们会积累更多的数据,将能够明晰哪些可以工作,哪些不可以。

你们怎样测试稳定性?

当你在我们网站测试你的工具时,网页将会在后台下载一定数量的图像。如果这些图像不能下载或者下载时长超过40秒,那么我们会认为这一次稳定性测试是失败的,并在计算出下载图像数量的百分比。

翻墙中心 / GreatFire.org VPN购买服务须知:

尊敬的用户,为了更好的给您提供服务,请您在购买VPN服务之前仔细阅读以下内容,防止出现不必要的纠纷。

 1. 您所购买的VPN服务是由VPN服务提供商所提供。
 2. 如果您在使用VPN过程中出现无法连接、连接不稳定等情况,有可能是以下原因导致:
  1. 用户自身使用方法问题。
  2. VPN服务提供商服务器故障。
  3. GFW临时或永久性封锁。
  如果是情况a,我们的售后客服会尽量帮您排除问题。 如果是情况b或c,我们会联系VPN提供商让他们尽快解决。
 3. 我们仅提供VPN的测试数据,如果您在购买后无法使用,我们也无法为您退款,请您务必知晓。如果您不确定您是否可以使用,您可以查看详细的测试数据来作为参考,或者根据测试教程注册免费账户测试一下(如果有的话)。

当您在翻墙中心购买了任意一款VPN,我们将视为您已同意本须知,此后出现的任何问题都将按照须知内容进行处理。