ExpressVPN的平台

平台 速度 稳定性
安卓 441 kbps 86%
Windows 609 kbps 100%

ExpressVPN的协议

VPN:虚拟专用网(英语:Virtual Private Network,简称VPN),有多种协议可选,安全性和实用性较高,可以全局使用,常用于游戏等不能设置代理的程序。

ExpressVPN的性能

按月 | 按年

速度

稳定性

测试数量

所有测试

测试于 平台 地点 中值速度 稳定性
2024-06-02 Windows 742.93 100.00%
2024-06-02 Windows 1142.36 100.00%
2024-06-02 Android 440.86 85.71%
2024-05-23 Mac OS 516.76 100.00%
2024-05-19 Windows 147.66 100.00%
2024-05-07 Windows 742.73 100.00%
2024-04-30 Windows 268.66 100.00%
2024-04-03 Windows 355.85 71.43%
2024-03-28 Windows 321.72 100.00%
2024-03-05 Android 779.58 100.00%
2024-03-05 Windows 161.29 95.24%
2024-03-04 Windows 120.47 100.00%
2023-12-25 Android 167.38 100.00%
2023-12-25 Windows 1969.81 100.00%
2023-12-20 Windows 482.38 100.00%
2023-12-07 Android 351.34 100.00%
2023-12-03 Windows 598.55 100.00%
2023-11-23 Android 943.93 100.00%
2023-11-22 iOS 991.58 100.00%
2023-11-07 Windows 1468.34 47.62%
2023-11-07 Windows 1460.28 47.62%
2023-10-27 iOS 768.01 100.00%
2023-10-20 Windows 700.47 100.00%
2023-10-17 Android 180.31 97.62%
2023-10-12 Android 129.26 100.00%
2023-10-12 Android 261.45 100.00%
2023-10-12 Android 143.66 100.00%
2023-10-08 Windows 936.46 100.00%
2023-10-03 Windows 265.24 95.24%
2023-09-27 Windows 98.58 92.86%
2023-09-22 Windows 298.09 100.00%
2023-09-17 Android 182.79 100.00%
2023-09-08 Windows 347.69 71.43%
2023-08-20 Android 301.36 100.00%
2023-07-20 Mac OS 811.49 95.24%
2023-07-18 Android 101.89 85.71%
2023-07-16 Windows 406.23 95.24%
2023-07-14 iOS 1376.67 95.24%
2023-07-07 Windows 158.07 95.24%
2023-07-07 Mac OS 439.11 95.24%
2023-07-02 Windows 1171.14 95.24%
2023-06-01 Mac OS 592.24 100.00%
2023-05-27 Windows 59.60 97.62%
2023-05-11 Windows 736.16 100.00%
2023-05-04 Android 483.49 90.48%
2023-05-04 Android 159.57 85.71%
2023-05-04 Android 331.77 97.62%
2023-05-04 Android 214.82 95.24%
2023-04-28 Mac OS 353.21 97.62%
2023-04-24 iOS 671.72 100.00%
2023-04-15 Android 916.31 100.00%
2023-04-14 Android 132.59 100.00%
2023-04-14 Android 308.60 100.00%
2023-04-14 Android 242.27 95.24%
2023-04-12 Android 346.03 95.24%
2023-04-12 Android 251.78 100.00%
2023-04-06 Windows 201.17 100.00%
2023-04-02 Windows 1213.34 100.00%
2023-04-01 Mac OS 742.47 100.00%
2023-03-23 Windows 501.23 100.00%
2023-03-20 Windows 128.68 100.00%
2023-03-20 Windows 230.55 100.00%
2023-03-19 Mac OS 563.36 100.00%
2023-03-19 Mac OS 385.56 100.00%
2023-03-18 Windows 132.59 100.00%
2023-03-18 Windows 122.67 100.00%
2023-03-18 Windows 190.74 100.00%
2023-03-16 iOS 297.59 97.62%
2023-03-16 iOS 187.82 97.62%
2023-03-10 Windows 1025.30 100.00%
2023-03-06 Mac OS 293.56 100.00%
2023-02-17 iOS 55.50 69.05%
2023-02-15 Android 277.79 100.00%
2023-02-14 Windows 160.96 100.00%
2023-02-14 Windows 442.22 100.00%
2023-02-13 Android 580.90 100.00%
2023-02-13 Android 211.47 100.00%
2023-02-10 Android 735.70 100.00%
2023-01-20 Android 1715.78 95.24%
2023-01-18 Windows 186.64 95.24%
2023-01-17 Android 146.73 95.24%
2023-01-17 Windows 761.55 95.24%
2023-01-16 iOS 212.54 95.24%
2023-01-10 Windows 555.83 80.95%
2022-12-30 Linux 1167.72 97.62%
2022-12-27 Android 426.02 100.00%
2022-12-23 Android 72.48 90.48%
2022-12-17 Android 255.86 100.00%
2022-12-16 Android 480.48 100.00%
2022-12-13 Windows 338.43 71.43%
2022-12-07 Mac OS 335.65 100.00%
2022-12-06 iOS 778.07 100.00%
2022-12-06 Mac OS 326.45 100.00%
2022-12-06 Mac OS 289.03 100.00%
2022-11-29 iOS 168.58 95.24%
2022-11-29 iOS 421.20 100.00%
2022-11-29 Mac OS 1350.25 90.48%
2022-11-21 Windows 330.31 100.00%
2022-11-15 Android 252.27 100.00%
2022-11-12 Windows 311.49 100.00%
2022-11-11 iOS 97.85 100.00%
2022-11-11 Windows 564.96 95.24%
2022-11-10 Windows 670.62 100.00%
2022-11-06 Android 237.42 90.48%
2022-11-04 Windows 228.05 80.95%
2022-10-20 Android 206.80 100.00%
2022-10-16 Windows 258.44 95.24%
2022-10-14 Android 1160.63 100.00%
2022-10-14 Android 1068.37 100.00%
2022-10-14 Android 689.43 100.00%
2022-10-14 Android 1195.58 100.00%
2022-10-14 Android 928.99 100.00%
2022-10-14 Android 916.95 100.00%
2022-10-12 Windows 1265.89 95.24%
2022-10-07 Mac OS 68.17 95.24%
2022-10-04 Android 1144.29 100.00%
2022-10-04 Android 820.98 100.00%
2022-10-04 Android 189.68 100.00%
2022-10-03 Android 404.86 100.00%
2022-10-03 Android 698.21 100.00%
2022-10-03 Android 754.02 100.00%
2022-10-03 Android 365.80 100.00%
2022-10-03 Android 188.34 100.00%
2022-09-29 Windows 332.95 100.00%
2022-09-27 Android 392.95 95.24%
2022-09-27 Android 386.45 95.24%
2022-09-24 Mac OS 237.02 97.62%
2022-09-18 Linux 319.22 100.00%
2022-09-17 Android 171.97 97.62%
2022-09-17 Windows 723.00 100.00%
2022-09-08 Mac OS 285.64 100.00%
2022-09-07 Windows 1235.74 100.00%
2022-09-07 iOS 764.38 100.00%
2022-09-07 iOS 573.44 100.00%
2022-09-06 Windows 271.11 100.00%
2022-08-30 Windows 385.33 100.00%
2022-08-28 Android 454.62 100.00%
2022-08-28 Windows 1116.58 100.00%
2022-08-16 Windows 584.08 100.00%
2022-08-11 Android 240.03 100.00%
2022-08-10 Windows 301.65 100.00%
2022-08-07 Windows 784.21 100.00%
2022-08-07 Android 679.22 100.00%
2022-08-02 Mac OS 242.00 100.00%
2022-08-01 Windows 855.01 90.48%
2022-07-31 Mac OS 319.69 100.00%
2022-07-26 iOS 253.10 100.00%
2022-07-26 iOS 286.70 100.00%
2022-07-22 Windows 307.49 100.00%
2022-07-14 Android 780.15 95.24%
2022-07-12 Android 205.92 90.48%
2022-07-08 Mac OS 636.46 97.62%
2022-07-05 Windows 273.87 100.00%
2022-07-02 Mac OS 319.81 100.00%
2022-07-01 Mac OS 1083.32 90.48%
2022-06-26 iOS 451.58 100.00%
2022-06-23 Linux 3383.26 100.00%
2022-06-23 Android 386.04 100.00%
2022-06-23 Android 478.88 100.00%
2022-06-19 Android 358.19 92.86%
2022-06-12 iOS 83.98 88.10%
2022-06-09 Linux 794.63 100.00%
2022-06-08 Windows 502.25 100.00%
2022-06-03 Mac OS 268.92 100.00%
2022-05-26 Windows 474.49 100.00%
2022-05-22 Windows 231.29 88.10%
2022-05-12 Windows 113.42 100.00%
2022-05-02 Mac OS 558.93 78.57%
2022-05-01 Windows 304.04 88.10%
2022-04-21 Windows 211.11 92.86%
2022-04-18 iOS 290.10 88.10%
2022-04-18 iOS 275.12 88.10%
2022-04-15 Android 736.97 97.62%
2022-04-13 Linux 721.74 97.62%
2022-04-13 Linux 574.51 97.62%
2022-04-08 Windows 168.32 92.86%
2022-04-06 iOS 693.04 97.62%
2022-04-04 Android 230.03 97.62%
2022-04-02 Windows 195.32 97.62%
2022-03-30 Mac OS 402.97 97.62%
2022-03-24 Windows 388.01 100.00%
2022-03-23 Windows 326.12 100.00%
2022-03-19 Windows 282.10 100.00%
2022-03-15 Mac OS 1251.73 100.00%
2022-03-13 Android 446.99 100.00%
2022-03-13 Android 285.69 100.00%
2022-03-12 Windows 232.00 100.00%
2022-03-03 Windows 721.06 100.00%
2022-02-28 Windows 1630.42 100.00%
2022-02-21 Android 455.00 100.00%
2022-02-17 Mac OS 240.27 90.48%
2022-02-15 Mac OS 179.10 100.00%
2022-02-15 Mac OS 222.80 100.00%
2022-02-15 Mac OS 204.70 100.00%
2022-02-14 Windows 345.10 100.00%
2022-02-14 Windows 343.59 100.00%
2022-02-14 Windows 276.78 100.00%
2022-02-14 iOS 286.68 100.00%
2022-02-10 Windows 671.56 95.24%
2022-02-05 Windows 214.88 90.48%
2022-02-02 Windows 181.86 100.00%
2022-01-30 Android 434.60 100.00%
2022-01-28 iOS 235.18 100.00%
2022-01-25 Windows 220.33 100.00%
2022-01-17 Mac OS 251.29 100.00%
2022-01-15 Windows 552.72 100.00%
2022-01-14 Windows 218.04 100.00%
2022-01-09 Windows 472.09 100.00%
2022-01-05 Windows 242.91 100.00%
2022-01-05 Windows 408.95 90.48%
2022-01-05 Windows 339.59 100.00%
2021-12-29 Android 524.01 95.24%
2021-12-28 iOS 201.27 100.00%
2021-12-28 Windows 526.94 100.00%
2021-12-22 Windows 312.04 90.48%
2021-12-21 Windows 293.81 100.00%
2021-12-19 Windows 279.27 100.00%
2021-12-14 iOS 403.68 100.00%
2021-12-14 Android 329.32 100.00%
2021-12-05 Windows 46.58 100.00%
2021-12-05 Windows 501.10 95.24%
2021-12-05 Windows 311.28 95.24%
2021-12-05 Windows 121.51 90.48%
2021-12-05 Windows 389.39 95.24%
2021-12-05 Windows 131.91 95.24%
2021-12-05 Windows 152.13 95.24%
2021-11-24 Mac OS 322.88 100.00%
2021-11-21 iOS 565.59 100.00%
2021-11-21 iOS 733.49 100.00%
2021-11-21 iOS 596.74 100.00%
2021-11-11 Mac OS 504.10 100.00%
2021-11-10 Linux 140.60 95.24%
2021-11-07 Windows 368.42 100.00%
2021-11-06 Windows 211.08 100.00%
2021-10-27 Windows 367.67 100.00%
2021-10-25 Windows 404.15 76.19%
2021-10-21 Mac OS 151.99 95.24%
2021-10-20 Mac OS 320.31 100.00%
2021-10-18 Mac OS 301.42 100.00%
2021-10-11 Android 274.74 100.00%
2021-10-08 iOS 559.04 100.00%
2021-10-05 Windows 207.07 100.00%
2021-10-02 Mac OS 162.90 100.00%
2021-10-01 iOS 1053.87 85.71%
2021-09-30 Windows 370.39 100.00%
2021-09-25 Windows 457.55 100.00%
2021-09-24 Android 107.58 95.24%
2021-09-22 Windows 192.99 100.00%
2021-09-19 Windows 432.29 100.00%
2021-09-13 Mac OS 142.20 100.00%
2021-09-12 Windows 1044.59 100.00%
2021-09-10 Android 126.20 100.00%
2021-08-30 Android 184.07 90.48%
2021-08-30 Android 213.73 90.48%
2021-08-30 Android 327.69 90.48%
2021-08-26 Mac OS 134.69 90.48%
2021-08-23 Android 270.74 88.10%
2021-08-22 Android 271.83 80.95%
2021-08-01 Mac OS 1132.47 100.00%
2021-07-29 Windows 75.70 90.48%
2021-07-22 Windows 832.55 90.48%
2021-07-20 Windows 477.40 90.48%
2021-07-18 Android 199.25 90.48%
2021-07-10 Mac OS 921.41 85.71%
2021-07-09 Windows 85.45 76.19%
2021-07-08 iOS 571.68 95.24%
2021-07-04 Mac OS 273.21 85.71%
2021-07-04 Mac OS 266.75 85.71%
2021-07-04 Mac OS 298.85 85.71%
2021-07-01 Windows 518.17 61.90%
2021-06-18 Android 113.38 90.48%
2021-06-13 Windows 196.33 90.48%
2021-06-12 Windows 590.25 90.48%
2021-06-10 Windows 407.36 85.71%
2021-06-09 Windows 96.69 90.48%
2021-05-27 Windows 402.24 100.00%
2021-05-24 Windows 182.05 90.48%
2021-05-06 Windows 602.55 90.48%
2021-05-03 Mac OS 1012.65 100.00%
2021-05-03 Mac OS 297.99 100.00%
2021-05-03 Windows 150.62 90.48%
2021-05-03 Windows 126.13 90.48%
2021-05-02 Windows 1286.44 90.48%
2021-05-02 Windows 274.29 90.48%
2021-05-02 Mac OS 201.56 90.48%
2021-05-02 Mac OS 199.55 90.48%
2021-04-26 Windows 548.77 90.48%
2021-04-26 Windows 324.37 90.48%
2021-04-26 Windows 580.12 90.48%
2021-04-26 Windows 368.02 90.48%
2021-04-13 Android 243.51 100.00%
2021-04-10 iOS 1033.31 100.00%
2021-04-06 Windows 1152.85 90.48%
2021-04-06 Windows 990.85 90.48%
2021-04-05 Android 230.93 100.00%
2021-04-02 Windows 254.31 92.86%
2021-03-26 Windows 385.34 90.48%
2021-03-23 Windows 364.83 100.00%
2021-03-23 Windows 207.71 100.00%
2021-03-23 Windows 274.31 100.00%
2021-03-23 Windows 390.45 100.00%
2021-03-23 Windows 246.52 100.00%
2021-03-23 Windows 229.79 100.00%
2021-03-23 Windows 297.06 100.00%
2021-03-23 Windows 235.46 100.00%
2021-03-23 Windows 235.60 100.00%
2021-03-23 Windows 203.12 100.00%
2021-03-23 Windows 207.88 100.00%
2021-03-23 Windows 218.57 100.00%
2021-03-23 Windows 194.55 90.48%
2021-03-21 Windows 99.46 90.48%
2021-03-21 Windows 172.99 90.48%
2021-03-19 Windows 210.96 61.90%
2021-03-16 Windows 1130.40 90.48%
2021-03-08 Windows 155.38 90.48%
2021-03-03 Android 233.44 100.00%
2021-03-02 Windows 1102.03 90.48%
2021-03-02 Windows 1044.44 90.48%
2021-02-28 Mac OS 861.08 90.48%
2021-02-27 Windows 165.09 90.48%
2021-02-24 Windows 177.32 100.00%
2021-02-24 Windows 279.93 100.00%
2021-02-24 Mac OS 536.43 90.48%
2021-02-20 Android 91.70 100.00%
2021-02-19 Windows 107.11 90.48%
2021-02-16 Android 307.94 90.48%
2021-02-15 Android 103.52 97.62%
2021-02-15 Android 187.56 100.00%
2021-02-15 Mac OS 963.47 90.48%
2021-02-15 Android 597.72 90.48%
2021-02-09 Android 151.00 80.95%
2021-01-26 Android 212.15 97.62%
2021-01-26 Windows 81.18 90.48%
2021-01-25 Windows 266.05 90.48%
2021-01-24 Android 835.00 100.00%
2021-01-22 iOS 184.30 100.00%
2021-01-18 Windows 392.72 90.48%
2021-01-18 Windows 349.04 90.48%
2021-01-16 Mac OS 1199.89 90.48%
2021-01-16 Windows 194.33 90.48%
2021-01-09 Windows 264.67 66.67%
2021-01-08 Windows 259.62 90.48%
2020-12-30 Windows 109.68 100.00%
2020-12-29 iOS 144.99 100.00%
2020-12-28 Android 249.86 90.48%
2020-12-22 iOS 216.59 100.00%
2020-12-22 iOS 252.06 100.00%
2020-12-17 Windows 762.17 83.33%
2020-12-17 Windows 147.18 90.48%
2020-12-16 Android 729.13 90.48%
2020-12-16 Mac OS 466.74 90.48%
2020-12-15 iOS 152.75 100.00%
2020-12-06 Windows 425.58 76.19%
2020-12-04 Windows 608.49 90.48%
2020-11-27 Android 189.44 100.00%
2020-11-25 iOS 572.27 100.00%
2020-11-25 Windows 486.10 100.00%
2020-11-25 Windows 218.40 90.48%
2020-11-21 Android 195.84 90.48%
2020-11-17 Windows 723.83 90.48%
2020-11-07 Android 144.00 90.48%
2020-11-06 Linux 279.82 90.48%
2020-11-06 Android 698.73 100.00%
2020-11-01 Android 436.57 100.00%
2020-10-29 iOS 226.27 100.00%
2020-10-27 Android 279.46 90.48%
2020-10-27 Windows 250.00 90.48%
2020-10-23 Android 200.92 90.48%
2020-10-23 Android 243.47 90.48%
2020-10-23 Mac OS 400.73 100.00%
2020-10-12 Windows 272.11 100.00%
2020-10-12 Windows 689.29 100.00%
2020-10-12 Windows 907.18 90.48%
2020-10-06 Windows 204.94 85.71%
2020-10-04 Windows 402.86 100.00%
2020-10-02 Mac OS 112.00 100.00%
2020-10-01 Mac OS 135.99 100.00%
2020-10-01 Mac OS 152.58 100.00%
2020-10-01 Mac OS 207.27 100.00%
2020-10-01 Mac OS 91.84 100.00%
2020-10-01 Mac OS 96.62 100.00%
2020-09-29 Windows 113.47 100.00%
2020-09-28 Windows 819.42 90.48%
2020-09-25 Windows 437.47 90.48%
2020-09-25 Mac OS 1119.36 100.00%
2020-09-23 Windows 160.48 100.00%
2020-09-23 Mac OS 328.84 100.00%
2020-09-16 Windows 376.52 85.71%
2020-09-11 Windows 111.42 100.00%
2020-09-09 Android 117.41 100.00%
2020-09-08 Windows 227.15 100.00%
2020-09-08 Android 423.40 100.00%
2020-09-07 Windows 320.98 100.00%
2020-09-06 Windows 1680.59 76.19%
2020-09-06 Windows 308.16 100.00%
2020-09-04 Mac OS 88.77 100.00%
2020-09-02 Android 114.89 97.62%
2020-08-30 Windows 141.08 100.00%
2020-08-29 Windows 591.05 100.00%
2020-08-28 Mac OS 238.98 100.00%
2020-08-28 Android 115.47 97.62%
2020-08-27 iOS 275.13 95.24%
2020-08-17 Android 742.96 90.48%
2020-08-15 Windows 611.35 97.62%
2020-08-13 Android 229.20 100.00%
2020-08-11 Mac OS 198.15 90.48%
2020-08-11 Android 305.69 100.00%
2020-08-11 Windows 122.27 76.19%
2020-08-10 Windows 243.85 100.00%
2020-08-09 Windows 327.51 100.00%
2020-08-09 Windows 75.32 100.00%
2020-08-09 Mac OS 103.34 90.48%
2020-08-08 Windows 105.50 95.24%
2020-08-08 Windows 78.98 95.24%
2020-08-07 Windows 35.17 57.14%
2020-08-07 Windows 23.03 61.90%
2020-08-07 Windows 23.03 61.90%
2020-08-07 Windows 35.17 57.14%
2020-08-07 Windows 205.12 97.62%
2020-08-06 Windows 144.67 100.00%
2020-08-06 Windows 93.78 100.00%
2020-08-06 Windows 510.37 100.00%
2020-08-02 Mac OS 2639.91 100.00%
2020-08-02 Mac OS 1646.49 97.62%
2020-08-02 Mac OS 1754.09 100.00%
2020-07-30 Mac OS 551.00 100.00%
2020-07-30 Windows 75.70 92.86%
2020-07-30 Windows 72.49 90.48%
2020-07-25 Windows 486.47 100.00%
2020-07-20 Windows 135.06 100.00%
2020-07-17 Windows 139.15 100.00%
2020-07-16 Windows 427.51 100.00%
2020-07-15 Windows 143.26 100.00%
2020-07-14 Android 221.97 100.00%
2020-07-08 Android 156.32 100.00%
2020-07-07 iOS 322.83 80.95%
2020-07-06 Android 393.21 100.00%
2020-07-05 Android 161.01 100.00%
2020-07-03 Windows 154.99 85.71%
2020-07-03 Windows 260.38 85.71%
2020-07-02 Mac OS 545.03 95.24%
2020-06-28 Windows 381.10 100.00%
2020-06-28 Windows 280.70 100.00%
2020-06-28 Windows 304.90 100.00%
2020-06-28 Windows 337.50 90.48%
2020-06-28 Windows 372.03 100.00%
2020-06-25 Android 127.59 88.10%
2020-06-24 Linux 102.61 100.00%
2020-06-22 Mac OS 166.43 100.00%
2020-06-20 Windows 171.32 100.00%
2020-06-19 Android 1467.22 100.00%
2020-06-18 Windows 1434.76 100.00%
2020-06-12 iOS 123.91 100.00%
2020-06-10 Windows 150.93 100.00%
2020-06-08 Windows 286.85 100.00%
2020-06-07 iOS 223.51 100.00%
2020-06-04 Windows 156.32 100.00%
2020-06-04 Windows 150.98 100.00%
2020-06-04 Windows 276.08 100.00%
2020-05-27 Mac OS 1329.64 100.00%
2020-05-26 Android 401.68 71.43%
2020-05-24 Windows 92.57 100.00%
2020-05-24 Windows 107.27 100.00%
2020-05-24 Windows 87.78 100.00%
2020-05-22 Windows 647.02 100.00%
2020-05-22 Windows 548.95 100.00%
2020-05-21 Android 195.16 100.00%
2020-05-18 Mac OS 163.18 100.00%
2020-05-18 Mac OS 178.20 100.00%
2020-05-18 Mac OS 180.57 100.00%
2020-05-15 Windows 44.40 90.48%
2020-05-14 Mac OS 72.41 100.00%
2020-05-13 Mac OS 379.01 90.48%
2020-05-13 Windows 104.14 97.62%
2020-05-12 Android 112.95 100.00%
2020-05-09 Mac OS 230.39 100.00%
2020-05-07 Mac OS 281.68 100.00%
2020-05-05 Android 183.96 90.48%
2020-05-04 Windows 378.13 100.00%
2020-04-25 Windows 188.86 100.00%
2020-04-25 Mac OS 465.21 100.00%
2020-04-25 Windows 211.44 100.00%
2020-04-25 Windows 193.25 100.00%
2020-04-24 Windows 613.37 100.00%
2020-04-24 Windows 669.43 100.00%
2020-04-23 Windows 118.47 95.24%
2020-04-22 Windows 117.63 100.00%
2020-04-21 iOS 193.76 100.00%
2020-04-16 Mac OS 215.03 95.24%
2020-04-16 Mac OS 239.13 97.62%
2020-04-16 Mac OS 153.98 100.00%
2020-04-16 Mac OS 153.98 100.00%
2020-04-16 Mac OS 153.98 100.00%
2020-04-16 Mac OS 131.34 100.00%
2020-04-16 Mac OS 131.34 100.00%
2020-04-16 Mac OS 131.34 100.00%
2020-04-15 Windows 64.84 100.00%
2020-04-15 Mac OS 344.61 100.00%
2020-04-15 Mac OS 252.70 100.00%
2020-04-15 Mac OS 252.29 100.00%
2020-04-14 Windows 577.63 100.00%
2020-04-13 Linux 208.12 100.00%
2020-04-12 Mac OS 114.94 100.00%
2020-04-12 Mac OS 248.01 100.00%
2020-04-12 Windows 185.72 100.00%
2020-04-12 Android 194.94 90.48%
2020-04-11 Windows 166.68 100.00%
2020-04-09 Windows 305.30 100.00%
2020-04-06 Android 315.26 90.48%
2020-04-06 Android 363.05 100.00%
2020-04-01 iOS 305.90 100.00%
2020-04-01 Windows 119.20 100.00%
2020-03-31 Windows 204.74 100.00%
2020-03-31 Windows 520.47 100.00%
2020-03-31 Windows 431.09 100.00%
2020-03-31 Windows 1090.42 100.00%
2020-03-30 Windows 101.84 100.00%
2020-03-25 Windows 147.45 100.00%
2020-03-25 Windows 152.13 100.00%
2020-03-22 Windows 107.77 100.00%
2020-03-20 Windows 142.77 100.00%
2020-03-20 Windows 1109.78 100.00%
2020-03-19 Windows 67.66 100.00%
2020-03-18 Mac OS 133.30 100.00%
2020-03-17 iOS 657.77 100.00%
2020-03-17 Windows 75.34 100.00%
2020-03-16 Mac OS 214.48 100.00%
2020-03-16 Windows 111.23 95.24%
2020-03-15 Windows 493.34 100.00%
2020-03-15 Windows 607.75 100.00%
2020-03-13 Windows 90.87 100.00%
2020-03-13 Windows 166.75 100.00%
2020-03-12 Windows 842.21 100.00%
2020-03-11 Windows 550.46 71.43%
2020-03-11 Android 337.22 100.00%
2020-03-09 Windows 341.53 100.00%
2020-03-08 Mac OS 411.77 100.00%
2020-03-08 Windows 243.30 100.00%
2020-03-06 Android 698.02 100.00%
2020-03-05 Windows 284.22 100.00%
2020-03-04 Windows 121.72 100.00%
2020-03-01 Windows 150.94 100.00%
2020-02-28 Mac OS 62.98 100.00%
2020-02-28 Mac OS 165.89 100.00%
2020-02-27 Mac OS 700.99 100.00%
2020-02-26 Mac OS 377.36 100.00%
2020-02-24 Android 405.25 100.00%
2020-02-24 Mac OS 121.33 95.24%
2020-02-24 Android 228.58 100.00%
2020-02-24 Mac OS 119.81 95.24%
2020-02-24 Mac OS 161.11 95.24%
2020-02-22 Mac OS 193.55 100.00%
2020-02-22 Mac OS 207.46 100.00%
2020-02-18 Windows 830.88 100.00%
2020-02-18 Mac OS 832.44 100.00%
2020-02-18 Windows 79.75 95.24%
2020-02-18 Windows 100.73 100.00%
2020-02-18 Windows 350.62 97.62%
2020-02-18 Android 1390.18 100.00%
2020-02-18 iOS 387.30 100.00%
2020-02-16 Mac OS 94.69 100.00%
2020-02-15 Mac OS 213.50 90.48%
2020-02-13 Mac OS 459.93 100.00%
2020-02-12 iOS 212.54 100.00%
2020-02-10 Windows 240.58 100.00%
2020-02-09 Windows 710.21 100.00%
2020-02-09 Windows 589.91 100.00%
2020-02-09 iOS 240.16 40.48%
2020-02-09 iOS 137.85 100.00%
2020-02-09 Windows 86.78 95.24%
2020-02-09 Windows 78.46 85.71%
2020-02-09 Windows 31.32 100.00%
2020-02-09 Windows 75.12 90.48%
2020-02-09 Windows 137.34 100.00%
2020-02-09 Android 274.50 100.00%
2020-02-07 iOS 302.57 100.00%
2020-02-07 Windows 186.03 100.00%
2020-02-04 iOS 1159.73 76.19%
2020-02-03 Windows 256.82 100.00%
2020-02-02 Windows 474.80 100.00%
2020-01-31 iOS 522.60 100.00%
2020-01-29 Android 97.86 100.00%
2020-01-29 Windows 372.08 100.00%
2020-01-23 Windows 1310.20 100.00%
2020-01-16 Windows 215.69 100.00%
2020-01-16 Windows 174.98 100.00%
2020-01-15 Windows 61.51 100.00%
2020-01-10 Windows 289.18 100.00%
2020-01-10 Mac OS 93.58 97.62%
2020-01-03 Mac OS 110.69 92.86%
2020-01-02 Windows 341.58 100.00%
2020-01-01 Windows 347.71 100.00%
2019-12-30 Android 262.19 100.00%
2019-12-28 Windows 901.31 100.00%
2019-12-28 Windows 302.97 92.86%
2019-12-27 Windows 73.78 100.00%
2019-12-25 Windows 1017.39 100.00%
2019-12-24 Windows 304.58 88.10%
2019-12-23 Windows 450.27 100.00%
2019-12-22 Windows 384.55 100.00%
2019-12-19 Mac OS 290.68 100.00%
2019-12-19 Mac OS 256.73 100.00%
2019-12-18 iOS 510.87 100.00%
2019-12-18 Windows 144.83 100.00%
2019-12-17 Windows 152.27 100.00%
2019-12-17 Mac OS 457.41 100.00%
2019-12-15 Windows 89.71 50.00%
2019-12-15 Windows 272.97 100.00%
2019-12-15 Windows 459.91 100.00%
2019-12-15 Windows 179.50 100.00%
2019-12-14 Mac OS 1192.45 100.00%
2019-12-14 iOS 98.78 100.00%
2019-12-12 Mac OS 812.44 100.00%
2019-12-12 Mac OS 219.05 100.00%
2019-12-10 Windows 1796.10 100.00%
2019-12-08 Windows 47.38 85.71%
2019-12-04 Windows 526.86 100.00%
2019-12-04 Windows 166.60 100.00%
2019-11-29 Mac OS 2419.83 100.00%
2019-11-27 Windows 415.14 100.00%
2019-11-27 Mac OS 438.26 100.00%
2019-11-27 Mac OS 849.15 100.00%
2019-11-26 Windows 111.54 100.00%
2019-11-26 Windows 232.30 100.00%
2019-11-26 Windows 619.62 100.00%
2019-11-26 Windows 337.15 100.00%
2019-11-24 Mac OS 382.88 100.00%
2019-11-23 Mac OS 168.24 100.00%
2019-11-16 Windows 321.31 100.00%
2019-11-13 Windows 118.29 100.00%
2019-11-13 Windows 370.41 100.00%
2019-11-13 Windows 319.52 100.00%
2019-11-12 Windows 390.69 100.00%
2019-11-08 Windows 395.96 100.00%
2019-11-08 Windows 391.73 100.00%
2019-11-05 Windows 266.66 100.00%
2019-11-04 iOS 427.93 100.00%
2019-11-04 Linux 302.28 100.00%
2019-11-02 Mac OS 240.05 100.00%
2019-11-02 Windows 90.51 100.00%
2019-11-01 Windows 708.12 90.48%
2019-10-31 Windows 17.43 100.00%
2019-10-30 Windows 484.12 100.00%
2019-10-28 Mac OS 288.19 100.00%
2019-10-28 Mac OS 747.38 95.24%
2019-10-24 Windows 825.26 95.24%
2019-10-23 Windows 159.22 95.24%
2019-10-19 Windows 327.84 100.00%
2019-10-19 Windows 423.60 100.00%
2019-10-16 Windows 357.27 100.00%
2019-10-16 Windows 236.82 100.00%
2019-10-13 Windows 203.68 100.00%
2019-10-12 Windows 238.97 100.00%
2019-10-08 Mac OS 346.77 100.00%
2019-10-06 Windows 139.33 100.00%
2019-10-05 Windows 879.60 100.00%
2019-10-04 Windows 232.94 100.00%
2019-10-04 Windows 390.29 100.00%
2019-10-03 Windows 421.24 100.00%
2019-10-03 Mac OS 382.25 100.00%
2019-10-01 Windows 540.27 100.00%
2019-10-01 Mac OS 286.95 100.00%
2019-09-28 Android 211.10 100.00%
2019-09-26 Windows 248.28 100.00%
2019-09-24 Windows 99.06 100.00%
2019-09-24 Mac OS 147.64 100.00%
2019-09-20 Windows 196.60 100.00%
2019-09-18 Windows 651.84 100.00%
2019-09-18 Android 231.59 100.00%
2019-09-18 Android 154.25 100.00%
2019-09-18 Android 343.28 100.00%
2019-09-18 Android 264.60 100.00%
2019-09-17 Android 996.71 100.00%
2019-09-14 Windows 955.71 100.00%
2019-09-14 Windows 123.72 97.62%
2019-09-14 Android 281.60 100.00%
2019-09-09 Android 530.80 100.00%
2019-09-05 Windows 211.06 100.00%
2019-09-05 Android 113.41 100.00%
2019-08-31 Windows 321.04 100.00%
2019-08-30 Windows 361.95 100.00%
2019-08-26 Windows 339.18 100.00%
2019-08-23 iOS 148.74 95.24%
2019-08-21 Windows 223.39 100.00%
2019-08-20 Windows 123.54 100.00%
2019-08-18 Windows 155.45 100.00%
2019-08-17 Windows 189.05 100.00%
2019-08-17 iOS 237.05 100.00%
2019-08-15 Windows 211.04 100.00%
2019-08-15 Windows 157.15 100.00%
2019-08-14 Windows 222.70 100.00%
2019-08-13 Windows 290.59 100.00%
2019-08-12 Windows 1349.89 100.00%
2019-08-10 Windows 317.76 100.00%
2019-08-09 Windows 267.64 100.00%
2019-08-08 Windows 350.55 100.00%
2019-08-07 Android 282.15 100.00%
2019-08-06 Windows 291.59 100.00%
2019-08-05 Windows 392.29 100.00%
2019-08-04 Windows 264.53 100.00%
2019-08-02 Mac OS 94.81 100.00%
2019-08-01 Windows 245.26 100.00%
2019-07-29 Mac OS 650.98 100.00%
2019-07-28 Mac OS 177.73 100.00%
2019-07-27 Windows 298.62 95.24%
2019-07-27 Windows 305.85 100.00%
2019-07-26 Windows 177.04 100.00%
2019-07-25 Linux 198.59 100.00%
2019-07-24 Mac OS 217.98 100.00%
2019-07-23 Mac OS 457.86 100.00%
2019-07-20 Windows 218.67 100.00%
2019-07-19 Android 357.48 100.00%
2019-07-19 Windows 280.00 100.00%
2019-07-19 Windows 313.87 100.00%
2019-07-19 Windows 361.29 100.00%
2019-07-19 Windows 329.21 100.00%
2019-07-19 Windows 300.57 100.00%
2019-07-19 Windows 337.88 100.00%
2019-07-19 Windows 273.40 100.00%
2019-07-19 Windows 224.23 100.00%
2019-07-18 Windows 170.89 100.00%
2019-07-17 Windows 215.47 100.00%
2019-07-16 Windows 166.57 100.00%
2019-07-12 Windows 228.88 100.00%
2019-07-12 Windows 184.32 100.00%
2019-07-11 Windows 162.36 100.00%
2019-07-11 Windows 98.13 100.00%
2019-07-09 Mac OS 181.39 100.00%
2019-07-07 Mac OS 156.95 100.00%
2019-07-06 Mac OS 160.99 100.00%
2019-07-06 Windows 332.66 100.00%
2019-07-06 Windows 282.88 100.00%
2019-07-05 Android 378.25 100.00%
2019-07-05 Android 185.17 100.00%
2019-07-05 Android 354.59 100.00%
2019-07-04 Mac OS 116.13 100.00%
2019-07-04 Mac OS 1785.15 100.00%
2019-07-04 Mac OS 1253.82 100.00%
2019-07-04 Mac OS 732.56 100.00%
2019-07-04 Mac OS 162.86 100.00%
2019-07-03 Mac OS 243.12 100.00%
2019-07-03 Mac OS 417.87 100.00%
2019-07-03 Mac OS 137.77 100.00%
2019-07-02 iOS 367.35 100.00%
2019-07-02 Windows 159.47 100.00%
2019-07-02 Windows 257.01 100.00%
2019-07-02 Windows 261.15 100.00%
2019-07-02 Windows 1483.12 90.48%
2019-06-30 Mac OS 1202.60 100.00%
2019-06-29 Android 112.95 97.62%
2019-06-29 Mac OS 475.19 80.95%
2019-06-28 Android 360.75 100.00%
2019-06-28 Mac OS 539.80 100.00%
2019-06-27 Android 337.67 100.00%
2019-06-20 Mac OS 339.71 100.00%
2019-06-16 Mac OS 1710.12 100.00%
2019-06-16 Mac OS 1037.90 100.00%
2019-06-16 iOS 252.30 100.00%
2019-06-14 Windows 570.26 100.00%
2019-06-12 Linux 1410.30 100.00%
2019-06-12 Windows 576.83 95.24%
2019-06-11 Mac OS 39.13 57.14%
2019-06-11 Mac OS 47.17 54.76%
2019-06-09 Mac OS 143.09 100.00%
2019-06-08 Mac OS 107.78 100.00%
2019-06-08 Windows 665.91 97.62%
2019-06-06 Android 1102.19 100.00%
2019-06-05 Android 103.85 100.00%
2019-06-04 Windows 274.43 100.00%
2019-06-04 Windows 409.63 90.48%
2019-06-03 iOS 115.45 85.71%
2019-06-02 iOS 191.42 90.48%
2019-06-02 Android 680.15 90.48%
2019-06-01 Android 272.17 100.00%
2019-05-29 Windows 367.62 100.00%
2019-05-27 Windows 1594.26 100.00%
2019-05-27 Windows 1029.57 100.00%
2019-05-27 Windows 272.66 100.00%
2019-05-25 Windows 277.32 97.62%
2019-05-23 Windows 318.24 100.00%
2019-05-23 Windows 360.96 100.00%
2019-05-15 Mac OS 1304.60 100.00%
2019-05-09 Mac OS 406.05 100.00%
2019-05-08 iOS 178.81 100.00%
2019-05-08 iOS 146.96 100.00%
2019-05-08 iOS 68.93 95.24%
2019-05-06 Windows 561.55 100.00%
2019-05-06 Windows 399.44 100.00%
2019-05-06 Windows 438.62 100.00%
2019-04-28 Android 290.74 100.00%
2019-04-28 Mac OS 369.21 100.00%
2019-04-25 Windows 595.96 100.00%
2019-04-24 Windows 171.01 100.00%
2019-04-24 Windows 613.32 100.00%
2019-04-23 Android 155.99 100.00%
2019-04-23 iOS 265.61 100.00%
2019-04-22 Android 96.58 100.00%
2019-04-19 Windows 462.03 100.00%
2019-04-16 Windows 270.34 100.00%
2019-04-14 Windows 177.88 100.00%
2019-04-11 iOS 101.83 97.62%
2019-04-11 Mac OS 474.77 100.00%
2019-04-06 Windows 304.75 85.71%
2019-04-04 Windows 232.33 90.48%
2019-04-04 Windows 303.39 95.24%
2019-04-03 Android 227.15 100.00%
2019-04-03 Android 246.71 100.00%
2019-04-03 Windows 1789.98 100.00%
2019-04-03 Windows 1518.89 100.00%
2019-04-03 Windows 1542.27 100.00%
2019-04-03 Windows 1553.97 100.00%
2019-04-03 Windows 1662.66 100.00%
2019-04-03 Windows 1578.43 100.00%
2019-04-03 Windows 809.60 100.00%
2019-04-03 Windows 1271.48 100.00%
2019-04-03 Windows 1651.50 100.00%
2019-04-03 Windows 1678.47 100.00%
2019-04-03 Windows 1211.50 100.00%
2019-04-03 Windows 1531.82 100.00%
2019-04-03 Windows 1529.61 100.00%
2019-04-03 Windows 1244.59 100.00%
2019-04-03 Windows 1077.01 100.00%
2019-04-02 Windows 185.14 100.00%
2019-04-01 Windows 262.74 100.00%
2019-04-01 Windows 277.36 100.00%
2019-04-01 Windows 708.86 85.71%
2019-03-29 Windows 378.21 100.00%
2019-03-28 Windows 319.18 100.00%
2019-03-26 Windows 165.70 100.00%
2019-03-26 iOS 162.74 100.00%
2019-03-26 iOS 102.09 97.62%
2019-03-26 Windows 321.72 95.24%
2019-03-24 Windows 236.73 100.00%
2019-03-23 Android 157.67 88.10%
2019-03-22 Mac OS 381.43 52.38%
2019-03-21 Windows 263.02 100.00%
2019-03-21 Windows 529.06 100.00%
2019-03-16 iOS 239.01 97.62%
2019-03-16 iOS 230.17 95.24%
2019-03-15 Windows 269.70 100.00%
2019-03-14 Windows 333.58 100.00%
2019-03-14 Windows 304.10 100.00%
2019-03-14 Windows 727.52 100.00%
2019-03-12 Mac OS 279.49 100.00%
2019-03-12 Windows 591.15 100.00%
2019-03-12 Windows 715.83 100.00%
2019-03-10 Android 448.51 100.00%
2019-03-10 Windows 289.06 100.00%
2019-03-10 Windows 295.61 100.00%
2019-03-09 Mac OS 2043.56 100.00%
2019-03-09 Windows 179.03 97.62%
2019-03-05 Windows 541.26 100.00%
2019-03-05 Windows 367.12 92.86%
2019-03-04 iOS 215.83 100.00%
2019-03-04 Windows 80.95 85.71%
2019-03-03 Mac OS 143.12 100.00%
2019-03-03 Mac OS 179.77 100.00%
2019-03-02 Mac OS 192.17 100.00%
2019-03-01 Windows 587.35 100.00%
2019-03-01 Windows 197.05 100.00%
2019-03-01 Windows 414.23 100.00%
2019-02-26 Windows 1156.35 100.00%
2019-02-26 Windows 1088.06 100.00%
2019-02-26 Windows 1119.27 100.00%
2019-02-26 Windows 1133.92 100.00%
2019-02-26 Windows 1089.58 100.00%
2019-02-26 Windows 1166.96 100.00%
2019-02-26 Windows 1089.18 100.00%
2019-02-26 Windows 1070.41 100.00%
2019-02-26 Windows 1162.08 100.00%
2019-02-26 Windows 1223.73 100.00%
2019-02-26 Windows 1156.35 100.00%
2019-02-26 Windows 1139.68 100.00%
2019-02-26 Windows 1109.54 100.00%
2019-02-26 Windows 1090.45 100.00%
2019-02-26 Windows 1135.52 100.00%
2019-02-26 Windows 1128.10 100.00%
2019-02-26 Windows 1083.69 100.00%
2019-02-26 Windows 1109.40 100.00%
2019-02-26 Windows 1129.67 100.00%
2019-02-26 Windows 1166.96 100.00%
2019-02-26 Windows 1123.35 100.00%
2019-02-26 Windows 1102.95 100.00%
2019-02-26 Windows 1098.41 100.00%
2019-02-26 Windows 1135.52 100.00%
2019-02-26 Windows 1128.18 100.00%
2019-02-26 Windows 1085.32 100.00%
2019-02-26 Windows 1096.68 100.00%
2019-02-26 Windows 1116.28 100.00%
2019-02-26 Windows 1112.81 100.00%
2019-02-26 Windows 1136.25 100.00%
2019-02-26 Windows 1115.84 100.00%
2019-02-26 Windows 1092.50 100.00%
2019-02-26 Windows 1018.14 100.00%
2019-02-26 Windows 840.51 100.00%
2019-02-26 Windows 864.09 100.00%
2019-02-26 Windows 1177.97 100.00%
2019-02-26 Windows 1167.36 100.00%
2019-02-26 Windows 1117.55 100.00%
2019-02-26 Windows 1158.69 100.00%
2019-02-26 Windows 1135.52 100.00%
2019-02-26 Windows 1156.35 100.00%
2019-02-26 Windows 1156.35 100.00%
2019-02-26 Windows 1116.73 100.00%
2019-02-26 Windows 1177.97 100.00%
2019-02-26 Windows 1146.54 100.00%
2019-02-26 Windows 1224.65 100.00%
2019-02-26 Windows 1200.41 100.00%
2019-02-26 Windows 1200.41 100.00%
2019-02-26 Windows 1168.57 100.00%
2019-02-26 Windows 1349.04 100.00%
2019-02-26 Windows 1066.21 100.00%
2019-02-26 Windows 1167.36 100.00%
2019-02-26 Windows 1189.40 100.00%
2019-02-26 Windows 1135.93 100.00%
2019-02-26 Windows 1082.08 100.00%
2019-02-26 Windows 1156.35 100.00%
2019-02-26 Windows 1177.97 100.00%
2019-02-26 Windows 1168.57 100.00%
2019-02-26 Windows 1146.12 100.00%
2019-02-26 Windows 1167.36 100.00%
2019-02-26 Windows 1135.52 100.00%
2019-02-26 Windows 1146.54 100.00%
2019-02-26 Windows 1321.44 100.00%
2019-02-26 Windows 1161.10 100.00%
2019-02-26 Windows 966.39 100.00%
2019-02-26 Windows 1065.87 100.00%
2019-02-26 Windows 837.66 100.00%
2019-02-26 Windows 1073.08 100.00%
2019-02-26 Windows 1060.43 100.00%
2019-02-26 Windows 771.18 100.00%
2019-02-25 Mac OS 313.77 100.00%
2019-02-23 Mac OS 217.01 100.00%
2019-02-23 Windows 168.13 100.00%
2019-02-21 Windows 883.35 100.00%
2019-02-21 Windows 949.85 100.00%
2019-02-20 Windows 761.32 100.00%
2019-02-20 Windows 719.49 100.00%
2019-02-20 Windows 773.13 100.00%
2019-02-20 Windows 982.62 100.00%
2019-02-20 Windows 691.57 100.00%
2019-02-20 Windows 832.40 100.00%
2019-02-20 Windows 771.06 100.00%
2019-02-20 Windows 821.56 100.00%
2019-02-20 Windows 604.84 90.48%
2019-02-20 Windows 1025.34 100.00%
2019-02-20 Windows 1063.99 100.00%
2019-02-20 Windows 1163.42 100.00%
2019-02-20 Windows 1053.70 100.00%
2019-02-20 Windows 869.50 100.00%
2019-02-20 Windows 966.58 100.00%
2019-02-20 Windows 844.78 100.00%
2019-02-20 Windows 993.92 100.00%
2019-02-20 Windows 1103.14 100.00%
2019-02-20 Windows 1190.60 100.00%
2019-02-20 Windows 1109.64 100.00%
2019-02-20 Windows 1185.90 100.00%
2019-02-20 Windows 1192.99 100.00%
2019-02-20 Windows 1110.99 100.00%
2019-02-20 Windows 1112.50 100.00%
2019-02-20 Windows 1190.00 100.00%
2019-02-20 Windows 1052.20 100.00%
2019-02-20 Windows 954.69 100.00%
2019-02-20 Windows 1024.72 100.00%
2019-02-20 Windows 1153.37 100.00%
2019-02-20 Windows 1061.27 100.00%
2019-02-20 Windows 997.39 100.00%
2019-02-20 Windows 1031.50 100.00%
2019-02-20 Windows 1056.43 100.00%
2019-02-20 Windows 989.60 100.00%
2019-02-20 Windows 997.39 100.00%
2019-02-20 Windows 656.49 100.00%
2019-02-20 Windows 608.36 100.00%
2019-02-19 Android 216.66 100.00%
2019-02-19 Android 199.91 100.00%
2019-02-19 Android 1097.40 100.00%
2019-02-19 Windows 412.77 100.00%
2019-02-18 Windows 146.50 100.00%
2019-02-16 Windows 954.15 100.00%
2019-02-16 Windows 641.01 100.00%
2019-02-16 Mac OS 425.83 100.00%
2019-02-15 Android 457.26 100.00%
2019-02-15 Windows 319.24 100.00%
2019-02-15 Windows 765.48 100.00%
2019-02-14 Windows 1003.01 100.00%
2019-02-14 Windows 1076.76 100.00%
2019-02-14 Windows 1015.70 100.00%
2019-02-14 Windows 949.19 100.00%
2019-02-14 Windows 1000.88 100.00%
2019-02-14 Windows 832.60 100.00%
2019-02-14 Windows 1088.69 100.00%
2019-02-14 Windows 915.00 100.00%
2019-02-14 Windows 1140.88 100.00%
2019-02-14 Windows 1164.73 100.00%
2019-02-14 Windows 1350.40 100.00%
2019-02-14 Windows 1018.12 100.00%
2019-02-14 Windows 1154.12 100.00%
2019-02-14 Windows 1050.65 100.00%
2019-02-14 Windows 1157.89 100.00%
2019-02-14 Windows 858.15 100.00%
2019-02-14 Windows 1067.60 100.00%
2019-02-14 Windows 1053.67 100.00%
2019-02-14 Windows 897.35 100.00%
2019-02-14 Windows 1008.22 100.00%
2019-02-14 Windows 1058.64 100.00%
2019-02-14 Windows 980.99 100.00%
2019-02-14 Windows 1104.23 100.00%
2019-02-14 Windows 769.26 100.00%
2019-02-14 Windows 1076.25 100.00%
2019-02-14 Windows 1105.54 100.00%
2019-02-14 Windows 1256.16 100.00%
2019-02-14 Windows 1201.97 100.00%
2019-02-14 Windows 1105.05 100.00%
2019-02-14 Windows 1038.37 100.00%
2019-02-14 Windows 957.14 100.00%
2019-02-13 Windows 282.23 100.00%
2019-02-13 Mac OS 108.35 100.00%
2019-02-13 Windows 287.15 100.00%
2019-02-12 Android 74.44 97.62%
2019-02-12 Windows 483.44 100.00%
2019-02-11 Windows 209.66 90.48%
2019-02-11 Windows 648.13 100.00%
2019-02-11 Windows 196.75 100.00%
2019-02-10 Android 357.15 92.86%
2019-02-09 Mac OS 284.65 100.00%
2019-02-09 Windows 290.73 100.00%
2019-02-08 Windows 472.75 97.62%
2019-02-08 Mac OS 244.61 100.00%
2019-02-08 Mac OS 414.22 100.00%
2019-02-07 Mac OS 249.23 100.00%
2019-02-07 Mac OS 197.73 100.00%
2019-02-03 Windows 438.46 100.00%
2019-02-02 Windows 514.84 90.48%
2019-02-01 Windows 622.03 100.00%
2019-02-01 Windows 476.45 100.00%
2019-01-31 Windows 577.56 100.00%
2019-01-31 Windows 357.42 100.00%
2019-01-30 Windows 610.22 100.00%
2019-01-26 Windows 492.69 100.00%
2019-01-25 Windows 504.06 100.00%
2019-01-24 Android 773.46 100.00%
2019-01-22 Windows 487.07 100.00%
2019-01-21 Mac OS 781.58 100.00%
2019-01-20 Windows 222.52 90.48%
2019-01-13 Windows 315.97 100.00%
2019-01-08 Mac OS 679.22 100.00%
2019-01-03 Windows 639.34 100.00%
2019-01-01 Windows 2993.92 100.00%
2019-01-01 Windows 1593.49 100.00%
2018-12-31 Windows 489.84 100.00%
2018-12-29 Android 284.14 100.00%
2018-12-29 Windows 1603.16 97.62%
2018-12-29 Windows 475.32 100.00%
2018-12-24 Mac OS 223.78 100.00%
2018-12-22 Android 337.69 100.00%
2018-12-21 Windows 881.19 100.00%
2018-12-21 iOS 3743.28 100.00%
2018-12-20 Android 659.71 100.00%
2018-12-19 Windows 2381.94 100.00%
2018-12-17 Android 762.71 100.00%
2018-12-15 Windows 227.07 100.00%
2018-12-10 Windows 350.61 100.00%
2018-12-06 Windows 202.07 45.24%
2018-12-06 Windows 130.36 76.19%
2018-12-02 Windows 265.63 100.00%
2018-11-30 Windows 357.77 100.00%
2018-11-30 Windows 114.36 100.00%
2018-11-29 Windows 271.48 100.00%
2018-11-23 Windows 436.74 100.00%
2018-11-22 Mac OS 210.75 80.95%
2018-11-21 Windows 704.33 76.19%
2018-11-20 Mac OS 247.98 100.00%
2018-11-19 Windows 442.47 100.00%
2018-11-18 Windows 490.77 100.00%
2018-11-15 Windows 350.96 95.24%
2018-11-11 Windows 170.35 95.24%
2018-11-10 Windows 309.07 95.24%
2018-11-10 Android 147.90 95.24%
2018-11-06 Windows 260.92 100.00%
2018-11-04 iOS 130.17 97.62%
2018-11-02 Android 160.01 100.00%
2018-10-29 Windows 244.54 100.00%
2018-10-29 iOS 339.53 100.00%
2018-10-27 Mac OS 872.58 100.00%
2018-10-27 Android 192.20 100.00%
2018-10-24 Windows 294.54 97.62%
2018-10-22 iOS 195.66 90.48%
2018-10-21 iOS 64.83 100.00%
2018-10-19 Android 205.31 100.00%
2018-10-18 Android 273.45 100.00%
2018-10-16 Windows 460.61 100.00%
2018-10-15 Windows 175.04 100.00%
2018-10-14 Mac OS 1191.39 100.00%
2018-10-12 Windows 1040.22 100.00%
2018-10-10 Windows 225.88 100.00%
2018-10-09 Windows 266.23 100.00%
2018-10-09 Windows 243.97 100.00%
2018-10-09 Windows 0.00 0.00%
2018-10-09 iOS 354.27 100.00%
2018-10-06 Windows 175.43 100.00%
2018-10-06 Windows 650.76 100.00%
2018-10-04 Android 562.63 100.00%
2018-10-03 Android 198.49 100.00%
2018-09-29 Android 278.03 92.86%
2018-09-29 iOS 159.48 100.00%
2018-09-28 Windows 623.62 76.19%
2018-09-27 Windows 244.20 100.00%
2018-09-26 Windows 653.28 95.24%
2018-09-26 Windows 496.18 90.48%
2018-09-23 Windows 755.99 71.43%
2018-09-21 iOS 262.98 100.00%
2018-09-20 Windows 186.96 100.00%
2018-09-20 Android 370.99 100.00%
2018-09-16 Windows 463.43 85.71%
2018-09-07 Mac OS 965.40 100.00%
2018-09-07 Windows 138.56 90.48%
2018-09-07 Windows 534.97 85.71%
2018-09-04 Windows 431.85 100.00%
2018-08-31 Android 169.41 100.00%
2018-08-31 Windows 330.36 100.00%
2018-08-31 Mac OS 358.10 90.48%
2018-08-31 iOS 445.59 100.00%
2018-08-29 Windows 503.14 100.00%
2018-08-28 Windows 1567.08 100.00%
2018-08-28 Linux 525.55 100.00%
2018-08-27 Windows 1411.92 90.48%
2018-08-27 Windows 1794.78 100.00%
2018-08-27 Windows 1468.78 100.00%
2018-08-27 Windows 1799.25 100.00%
2018-08-24 iOS 596.50 80.95%
2018-08-22 Windows 233.46 100.00%
2018-08-20 Windows 2812.90 100.00%
2018-08-20 Windows 3015.78 100.00%
2018-08-20 Windows 2930.14 100.00%
2018-08-15 Windows 322.28 100.00%
2018-08-14 Windows 79.46 90.48%
2018-08-09 Windows 152.34 100.00%
2018-08-08 Windows 296.33 100.00%
2018-08-07 Windows 323.85 100.00%
2018-08-06 Windows 411.72 100.00%
2018-08-06 Windows 371.84 100.00%
2018-08-05 Android 400.94 85.71%
2018-08-05 Windows 174.05 100.00%
2018-08-04 Android 195.80 100.00%
2018-08-03 Windows 317.89 92.86%
2018-08-03 Windows 481.04 92.86%
2018-08-02 Android 576.80 100.00%
2018-07-29 Windows 465.34 90.48%
2018-07-29 Windows 528.87 100.00%
2018-07-28 iOS 427.92 100.00%
2018-07-25 Windows 485.19 100.00%
2018-07-25 Windows 212.09 100.00%
2018-07-25 Windows 183.91 100.00%
2018-07-24 Windows 457.61 92.86%
2018-07-23 Windows 513.90 100.00%
2018-07-23 Mac OS 552.10 90.48%
2018-07-22 iOS 339.27 100.00%
2018-07-21 Windows 152.41 100.00%
2018-07-21 Windows 131.98 97.62%
2018-07-19 Windows 524.93 100.00%
2018-07-19 Android 138.50 90.48%
2018-07-19 Windows 207.63 47.62%
2018-07-17 Mac OS 608.98 100.00%
2018-07-14 Mac OS 397.48 100.00%
2018-07-11 Mac OS 62.37 100.00%
2018-07-11 Mac OS 119.77 100.00%
2018-07-10 iOS 483.39 97.62%
2018-07-09 Windows 271.09 100.00%
2018-07-05 Android 154.26 85.71%
2018-07-04 Windows 746.00 100.00%
2018-07-04 Windows 563.07 100.00%
2018-07-01 Windows 681.45 100.00%
2018-06-27 iOS 504.60 85.71%
2018-06-26 Android 202.05 90.48%
2018-06-26 Mac OS 466.18 90.48%
2018-06-26 Mac OS 45.31 95.24%
2018-06-26 Android 157.29 100.00%
2018-06-26 Android 190.98 100.00%
2018-06-24 Windows 2140.26 100.00%
2018-06-23 Android 313.10 100.00%
2018-06-20 Windows 363.27 100.00%
2018-06-19 Windows 690.94 100.00%
2018-06-19 Android 254.11 71.43%
2018-06-15 Windows 177.45 100.00%
2018-06-15 Windows 828.65 100.00%
2018-06-12 Windows 180.48 95.24%
2018-06-12 Windows 1061.95 100.00%
2018-06-12 Windows 290.45 97.62%
2018-06-11 Windows 253.43 100.00%
2018-06-11 Windows 387.25 100.00%
2018-06-08 Windows 574.23 100.00%
2018-06-05 Android 86.80 97.62%
2018-06-01 Android 550.15 100.00%
2018-06-01 Windows 435.35 100.00%
2018-05-31 Windows 214.46 100.00%
2018-05-31 Mac OS 343.20 100.00%
2018-05-30 Mac OS 378.62 100.00%
2018-05-29 Windows 362.85 100.00%
2018-05-27 Mac OS 901.12 100.00%
2018-05-21 Windows 496.59 100.00%
2018-05-21 Android 341.76 100.00%
2018-05-17 Windows 295.83 100.00%
2018-05-17 Windows 491.75 100.00%
2018-05-16 iOS 303.31 100.00%
2018-05-13 Mac OS 449.90 100.00%
2018-05-12 Windows 258.29 100.00%
2018-05-12 Windows 714.63 97.62%
2018-05-12 Windows 372.14 76.19%
2018-05-12 Windows 967.63 100.00%
2018-05-09 Windows 123.50 100.00%
2018-05-07 Android 229.50 100.00%
2018-05-06 Windows 1569.63 95.24%
2018-05-04 Windows 558.60 100.00%
2018-05-04 Windows 280.35 95.24%
2018-05-02 Android 325.95 100.00%
2018-05-02 Android 344.66 100.00%
2018-05-02 Windows 716.18 85.71%
2018-05-01 Mac OS 1583.05 100.00%
2018-05-01 Windows 370.89 100.00%
2018-04-24 iOS 210.67 100.00%
2018-04-24 iOS 329.76 100.00%
2018-04-24 iOS 414.15 100.00%
2018-04-24 iOS 251.79 100.00%
2018-04-24 iOS 336.32 100.00%
2018-04-24 iOS 131.73 100.00%
2018-04-22 Windows 1294.88 61.90%
2018-04-19 Windows 393.95 100.00%
2018-04-12 Windows 141.61 100.00%
2018-04-12 Windows 181.24 97.62%
2018-04-05 Windows 735.11 100.00%
2018-04-05 Windows 498.73 100.00%
2018-04-04 Windows 628.38 100.00%
2018-04-01 Mac OS 393.36 100.00%
2018-03-30 Windows 407.08 100.00%
2018-03-30 Windows 552.53 90.48%
2018-03-26 Android 393.43 100.00%
2018-03-25 Android 455.41 85.71%
2018-03-25 Windows 674.51 100.00%
2018-03-24 Windows 490.66 100.00%
2018-03-24 Mac OS 273.65 90.48%
2018-03-20 Android 394.15 100.00%
2018-03-19 Windows 576.35 100.00%
2018-03-17 Windows 294.23 95.24%
2018-03-14 Windows 406.14 95.24%
2018-03-14 Windows 528.94 100.00%
2018-03-13 Windows 294.48 100.00%
2018-03-13 Windows 134.36 100.00%
2018-03-13 Android 304.02 95.24%
2018-03-09 Windows 735.21 100.00%
2018-03-09 Windows 430.56 71.43%
2018-03-08 Mac OS 1240.82 100.00%
2018-03-08 Windows 362.70 90.48%
2018-03-07 Android 243.40 100.00%
2018-03-06 iOS 355.70 80.95%
2018-03-06 Windows 429.73 100.00%
2018-03-05 Windows 777.46 100.00%
2018-03-04 Windows 535.82 100.00%
2018-03-03 Mac OS 527.05 90.48%
2018-03-01 Windows 1333.76 90.48%
2018-03-01 Windows 1336.10 90.48%
2018-02-26 Windows 565.48 90.48%
2018-02-26 Windows 959.43 100.00%
2018-02-25 Windows 601.85 90.48%
2018-02-25 Windows 716.31 100.00%
2018-02-25 Windows 446.17 100.00%
2018-02-25 Android 345.31 100.00%
2018-02-24 Windows 190.56 100.00%
2018-02-24 Windows 80.91 78.57%
2018-02-24 Windows 462.19 100.00%
2018-02-24 Windows 481.70 100.00%
2018-02-24 Windows 421.09 100.00%
2018-02-23 Android 490.26 100.00%
2018-02-20 Android 799.30 100.00%
2018-02-18 Windows 1335.56 100.00%
2018-02-18 iOS 576.23 100.00%
2018-02-07 Windows 1343.06 100.00%
2018-02-07 Windows 738.61 90.48%
2018-02-07 Windows 1076.44 88.10%
2018-02-06 Mac OS 929.08 90.48%
2018-02-04 Windows 300.62 100.00%
2018-02-03 iOS 106.93 100.00%
2018-02-01 iOS 302.39 100.00%
2018-01-31 Android 272.77 90.48%
2018-01-30 Mac OS 95.66 88.10%
2018-01-30 Windows 397.46 90.48%
2018-01-28 Windows 494.50 90.48%
2018-01-27 Mac OS 415.95 90.48%
2018-01-25 Windows 225.56 97.62%
2018-01-20 Windows 1072.09 100.00%
2018-01-19 Android 647.42 90.48%
2018-01-19 Windows 549.25 100.00%
2018-01-18 Windows 680.89 90.48%
2018-01-18 Windows 962.08 100.00%
2018-01-17 Windows 1144.98 100.00%
2018-01-17 Windows 274.52 95.24%
2018-01-17 iOS 194.18 100.00%
2018-01-15 Windows 257.60 100.00%
2018-01-15 Android 538.61 100.00%
2018-01-15 Android 775.90 100.00%
2018-01-14 Windows 408.48 100.00%
2018-01-14 Windows 777.82 16.67%
2018-01-13 Windows 820.27 100.00%
2018-01-10 Windows 317.49 90.48%
2018-01-06 Mac OS 238.83 100.00%
2018-01-05 Windows 1433.06 100.00%
2018-01-04 iOS 649.81 100.00%
2018-01-04 Windows 948.64 100.00%
2018-01-03 Windows 1310.96 100.00%
2018-01-03 Windows 820.14 100.00%
2018-01-02 Windows 1053.11 100.00%
2017-12-29 Mac OS 555.26 100.00%
2017-12-29 Mac OS 432.56 100.00%
2017-12-25 Windows 383.04 100.00%
2017-12-25 iOS 410.38 90.48%
2017-12-19 Windows 881.43 90.48%
2017-12-18 Windows 273.45 95.24%
2017-12-18 Windows 854.35 100.00%
2017-12-18 Windows 379.03 90.48%
2017-12-18 Windows 1224.73 100.00%
2017-12-18 Windows 803.45 100.00%
2017-12-16 Windows 901.21 100.00%
2017-12-15 Android 664.59 100.00%
2017-12-15 Android 793.05 100.00%
2017-12-14 Windows 779.19 90.48%
2017-12-14 Mac OS 584.69 95.24%
2017-12-13 iOS 292.44 100.00%
2017-12-11 iOS 299.44 100.00%
2017-12-07 Windows 246.96 100.00%
2017-12-04 Windows 732.42 100.00%
2017-12-04 Windows 73.40 100.00%
2017-12-04 Windows 297.13 100.00%
2017-12-02 iOS 773.87 100.00%
2017-11-30 Windows 379.08 100.00%
2017-11-29 Windows 917.85 100.00%
2017-11-28 Mac OS 865.24 100.00%
2017-11-26 Windows 574.71 100.00%
2017-11-26 Windows 160.83 80.95%
2017-11-22 Windows 489.66 90.48%
2017-11-19 Android 660.58 90.48%
2017-11-18 Windows 626.91 100.00%
2017-11-18 Windows 367.19 100.00%
2017-11-18 Windows 584.73 90.48%
2017-11-16 Windows 428.86 90.48%
2017-11-16 Windows 894.47 100.00%
2017-11-15 Windows 292.55 90.48%
2017-11-15 Windows 319.32 90.48%
2017-11-11 Windows 779.79 100.00%
2017-11-11 Windows 987.12 100.00%
2017-11-03 Windows 240.13 90.48%
2017-10-31 Windows 1041.32 90.48%
2017-10-30 Windows 865.65 90.48%
2017-10-29 Mac OS 115.33 85.71%
2017-10-29 Mac OS 74.42 90.48%
2017-10-29 Mac OS 99.94 90.48%
2017-10-28 Windows 736.33 90.48%
2017-10-28 Windows 727.92 90.48%
2017-10-27 Windows 267.36 90.48%
2017-10-27 Windows 397.16 90.48%
2017-10-26 Android 469.98 100.00%
2017-10-26 Android 504.21 100.00%
2017-10-25 Windows 139.60 95.24%
2017-10-25 Android 509.21 100.00%
2017-10-25 Android 259.37 100.00%
2017-10-22 Mac OS 1902.82 100.00%
2017-10-20 iOS 453.31 95.24%
2017-10-20 Windows 328.37 95.24%
2017-10-19 iOS 318.98 95.24%
2017-10-19 iOS 393.14 90.48%
2017-10-19 iOS 216.19 90.48%
2017-10-19 iOS 275.96 90.48%
2017-10-19 Linux 968.19 90.48%
2017-10-18 Windows 171.72 97.62%
2017-10-16 Windows 203.39 100.00%
2017-10-16 Windows 596.37 100.00%
2017-10-16 Windows 824.28 100.00%
2017-10-16 Windows 510.44 76.19%
2017-10-16 Windows 2022.15 100.00%
2017-10-15 Mac OS 766.80 85.71%
2017-10-15 Windows 588.25 95.24%
2017-10-14 Windows 85.89 95.24%
2017-10-14 Windows 87.09 95.24%
2017-10-13 Android 438.27 95.24%
2017-10-13 iOS 330.94 95.24%
2017-10-13 Windows 1674.29 92.86%
2017-10-12 Android 401.63 80.95%
2017-10-12 Android 51.69 76.19%
2017-10-12 Windows 629.15 80.95%
2017-10-12 Windows 284.54 85.71%
2017-10-12 Windows 256.49 90.48%
2017-10-12 Windows 658.71 90.48%
2017-10-12 Android 262.57 88.10%
2017-10-11 Mac OS 222.69 90.48%
2017-10-11 Windows 80.22 90.48%
2017-10-10 Mac OS 102.32 90.48%
2017-10-10 Windows 728.36 85.71%
2017-10-08 Android 321.49 90.48%
2017-10-05 Windows 774.13 90.48%
2017-10-01 Windows 556.43 90.48%
2017-09-30 Windows 1150.85 90.48%
2017-09-29 Windows 561.81 90.48%
2017-09-27 Windows 1797.43 90.48%
2017-09-23 Windows 633.05 100.00%
2017-09-21 Windows 363.89 100.00%
2017-09-21 Mac OS 962.43 100.00%
2017-09-20 Windows 342.44 90.48%
2017-09-20 Mac OS 860.08 100.00%
2017-09-11 Windows 512.46 100.00%
2017-09-11 Windows 1056.26 100.00%
2017-09-10 Windows 187.26 100.00%
2017-09-09 Windows 289.69 100.00%
2017-09-09 Windows 493.70 100.00%
2017-09-07 iOS 273.87 100.00%
2017-09-03 Windows 269.21 100.00%
2017-09-01 Windows 552.68 100.00%
2017-09-01 Windows 795.25 85.71%
2017-08-28 Linux 520.46 100.00%
2017-08-25 Mac OS 1842.07 100.00%
2017-08-23 Windows 752.79 100.00%
2017-08-20 Windows 280.04 100.00%
2017-08-19 Windows 257.28 90.48%
2017-08-12 iOS 406.92 100.00%
2017-08-12 Windows 131.86 100.00%
2017-08-12 Windows 135.33 100.00%
2017-08-09 Android 153.51 100.00%
2017-08-09 Windows 1278.06 100.00%
2017-08-09 Windows 520.19 100.00%
2017-08-08 Windows 925.61 100.00%
2017-08-06 Windows 629.27 100.00%
2017-08-06 Windows 979.20 100.00%
2017-08-05 Windows 449.31 100.00%
2017-08-05 Android 186.15 97.62%
2017-08-04 Android 151.55 100.00%
2017-08-02 Windows 226.81 90.48%
2017-08-02 Windows 331.01 100.00%
2017-07-31 Mac OS 200.29 100.00%
2017-07-30 Windows 169.60 100.00%
2017-07-30 Linux 1038.25 100.00%
2017-07-30 Android 424.85 100.00%
2017-07-30 Android 330.82 100.00%
2017-07-30 Android 137.52 100.00%
2017-07-29 Windows 409.74 100.00%
2017-07-29 Windows 395.10 100.00%
2017-07-29 Windows 351.78 100.00%
2017-07-28 Linux 484.80 90.48%
2017-07-28 Android 581.24 90.48%
2017-07-28 Android 668.00 90.48%
2017-07-28 Windows 764.07 100.00%
2017-07-28 Mac OS 164.95 71.43%
2017-07-26 Windows 308.43 100.00%
2017-07-26 Android 139.19 100.00%
2017-07-25 Windows 712.86 100.00%
2017-07-24 Mac OS 535.99 100.00%
2017-07-23 Windows 441.23 100.00%
2017-07-22 Windows 185.75 100.00%
2017-07-22 Windows 554.52 100.00%
2017-07-21 Mac OS 903.43 100.00%
2017-07-19 Windows 692.04 100.00%
2017-07-19 Windows 404.96 100.00%
2017-07-18 Windows 83.46 100.00%
2017-07-17 Mac OS 43.12 97.62%
2017-07-15 Windows 137.59 100.00%
2017-07-14 iOS 971.10 100.00%
2017-07-11 Android 154.03 100.00%
2017-07-11 Windows 761.53 100.00%
2017-07-10 Windows 369.67 100.00%
2017-07-09 Windows 423.82 100.00%
2017-07-09 Windows 323.00 100.00%
2017-07-08 Mac OS 1353.24 100.00%
2017-07-07 Mac OS 402.75 100.00%
2017-07-07 Windows 170.49 100.00%
2017-07-05 Windows 516.00 100.00%
2017-07-04 Linux 347.16 100.00%
2017-07-02 Windows 576.51 100.00%
2017-07-02 Android 727.85 100.00%
2017-06-18 Windows 163.45 100.00%
2017-06-15 Windows 364.45 97.62%
2017-06-13 Android 113.52 100.00%
2017-06-13 Android 64.89 100.00%
2017-06-11 Windows 146.06 97.62%
2017-06-10 Windows 321.75 100.00%
2017-06-07 Android 635.60 100.00%
2017-06-06 Windows 192.19 100.00%
2017-06-04 Windows 174.68 100.00%
2017-06-04 Android 1881.17 100.00%
2017-06-04 Mac OS 336.88 100.00%
2017-06-02 Android 328.63 100.00%
2017-05-30 Windows 556.47 100.00%
2017-05-28 Windows 179.05 95.24%
2017-05-25 Mac OS 1353.53 100.00%
2017-05-13 Android 544.35 90.48%
2017-05-10 Windows 1077.08 100.00%
2017-05-10 Windows 1200.30 100.00%
2017-05-09 Mac OS 1199.22 100.00%
2017-05-09 Android 807.69 100.00%
2017-05-08 Android 387.39 100.00%
2017-05-08 Android 608.74 100.00%
2017-05-08 Android 1096.98 100.00%
2017-05-08 Android 876.97 100.00%
2017-05-08 Android 1005.76 100.00%
2017-05-08 Android 627.16 100.00%
2017-05-08 Android 1546.16 100.00%
2017-05-08 Android 1048.28 100.00%
2017-05-05 Android 381.09 95.24%
2017-05-04 Windows 563.47 100.00%
2017-05-03 Windows 441.91 100.00%
2017-05-01 Windows 765.31 100.00%
2017-04-25 Android 223.84 100.00%
2017-04-20 Windows 107.59 88.10%
2017-04-19 Windows 777.97 100.00%
2017-04-17 Android 181.49 100.00%
2017-04-16 Android 674.38 100.00%
2017-04-13 Windows 569.24 97.62%
2017-04-09 iOS 429.80 100.00%
2017-04-07 Linux 383.92 85.71%
2017-04-07 Linux 1227.64 85.71%
2017-04-07 Linux 1124.58 83.33%
2017-04-07 Windows 162.50 100.00%
2017-04-07 Windows 145.77 100.00%
2017-04-04 Windows 304.67 100.00%
2017-04-03 Windows 188.57 100.00%
2017-04-03 Windows 242.68 100.00%
2017-04-01 Windows 476.46 100.00%
2017-03-29 Windows 1363.26 95.24%
2017-03-26 Mac OS 439.80 100.00%
2017-03-25 iOS 160.23 100.00%
2017-03-25 Windows 903.57 100.00%
2017-03-25 Windows 758.45 100.00%
2017-03-23 Windows 834.78 100.00%
2017-03-23 Windows 297.37 100.00%
2017-03-18 Windows 1958.81 100.00%
2017-03-17 Mac OS 551.10 100.00%
2017-03-17 Mac OS 160.08 100.00%
2017-03-17 Mac OS 67.53 85.71%
2017-03-17 Mac OS 66.56 97.62%
2017-03-16 Windows 229.56 100.00%
2017-03-16 Android 161.26 100.00%
2017-03-15 Android 749.47 100.00%
2017-03-15 Android 317.22 97.62%
2017-03-14 Android 136.24 100.00%
2017-03-14 Android 182.90 100.00%
2017-03-14 Android 289.43 100.00%
2017-03-13 Windows 135.40 100.00%
2017-03-13 Android 828.93 100.00%
2017-03-12 Android 438.83 100.00%
2017-03-12 Mac OS 116.80 95.24%
2017-03-11 Windows 106.18 100.00%
2017-03-11 Windows 439.41 100.00%
2017-03-10 Mac OS 45.01 100.00%
2017-03-10 Mac OS 398.99 100.00%
2017-03-05 Linux 996.16 100.00%
2017-03-05 Mac OS 721.10 100.00%
2017-03-02 Mac OS 352.47 100.00%
2017-02-28 Windows 287.18 100.00%
2017-02-28 iOS 413.62 100.00%
2017-02-27 Android 505.07 100.00%
2017-02-25 Windows 720.10 100.00%
2017-02-24 iOS 458.29 100.00%
2017-02-23 Mac OS 74.33 100.00%
2017-02-20 Windows 1785.33 100.00%
2017-02-19 Android 63.43 100.00%
2017-02-19 Android 495.71 100.00%
2017-02-19 Android 896.04 100.00%
2017-02-19 Android 725.14 97.62%
2017-02-19 Android 341.67 100.00%
2017-02-19 Android 442.41 100.00%
2017-02-19 Android 352.22 100.00%
2017-02-19 Android 150.21 97.62%
2017-02-19 Android 291.72 100.00%
2017-02-19 Android 409.27 100.00%
2017-02-19 Android 794.10 100.00%
2017-02-19 Windows 167.68 100.00%
2017-02-19 Android 404.66 95.24%
2017-02-19 Windows 427.84 100.00%
2017-02-19 Windows 329.46 100.00%
2017-02-16 Mac OS 77.40 100.00%
2017-02-15 Windows 226.43 83.33%
2017-02-13 Windows 1582.84 100.00%
2017-02-13 Windows 1161.69 100.00%
2017-02-13 Android 827.52 100.00%
2017-02-13 Android 468.55 100.00%
2017-02-12 Windows 1105.44 100.00%
2017-02-12 Android 1084.42 100.00%
2017-02-12 Android 667.38 100.00%
2017-02-11 Windows 853.95 100.00%
2017-02-11 Windows 25.15 69.05%
2017-02-11 Windows 100.69 88.10%
2017-02-10 Windows 408.63 100.00%
2017-02-05 Windows 351.21 100.00%
2017-02-05 Windows 472.35 100.00%
2017-02-04 Android 1348.06 100.00%
2017-02-04 Android 923.94 100.00%
2017-02-04 Android 511.01 100.00%
2017-02-04 Android 361.87 100.00%
2017-02-04 Android 466.71 100.00%
2017-02-04 Android 1453.03 100.00%
2017-02-04 Android 1062.51 100.00%
2017-02-04 Android 259.89 100.00%
2017-02-04 Android 574.78 100.00%
2017-02-04 Android 1174.86 90.48%
2017-02-04 Windows 375.91 100.00%
2017-02-03 Mac OS 1717.28 85.71%
2017-02-02 Windows 687.47 100.00%
2017-02-01 Mac OS 364.88 100.00%
2017-02-01 Windows 156.11 100.00%
2017-02-01 Mac OS 89.19 95.24%
2017-01-29 Mac OS 102.05 95.24%
2017-01-29 Mac OS 131.86 95.24%
2017-01-28 Android 377.61 100.00%
2017-01-28 Android 387.56 100.00%
2017-01-26 Mac OS 123.94 100.00%
2017-01-26 iOS 409.28 100.00%
2017-01-24 Windows 146.94 100.00%
2017-01-24 Mac OS 682.33 100.00%
2017-01-24 Windows 302.58 100.00%
2017-01-24 Android 260.04 100.00%
2017-01-23 Windows 453.99 100.00%
2017-01-23 iOS 312.59 100.00%
2017-01-23 Mac OS 278.01 85.71%
2017-01-23 iOS 69.79 100.00%
2017-01-20 Windows 256.77 100.00%
2017-01-19 iOS 122.89 100.00%
2017-01-18 Windows 399.68 100.00%
2017-01-15 Android 272.78 100.00%
2017-01-13 Android 335.26 100.00%
2017-01-09 Windows 927.48 97.62%
2017-01-06 Android 140.90 97.62%
2017-01-05 iOS 537.43 90.48%
2017-01-04 Windows 615.66 100.00%
2017-01-02 Android 194.97 100.00%
2017-01-02 Windows 1161.54 100.00%
2016-12-30 Android 391.21 100.00%
2016-12-30 Android 354.66 100.00%
2016-12-30 Android 240.81 100.00%
2016-12-29 Windows 252.08 95.24%
2016-12-28 Linux 275.13 85.71%
2016-12-28 Linux 1371.57 85.71%
2016-12-27 Windows 272.43 100.00%
2016-12-27 Windows 419.29 100.00%
2016-12-27 Windows 241.85 95.24%
2016-12-27 Windows 455.60 97.62%
2016-12-23 Mac OS 1701.88 100.00%
2016-12-21 Mac OS 274.19 100.00%
2016-12-20 Mac OS 266.84 100.00%
2016-12-14 Windows 310.65 97.62%
2016-12-11 Mac OS 215.79 100.00%
2016-12-11 Windows 248.46 97.62%
2016-12-11 Windows 94.29 100.00%
2016-12-11 Mac OS 97.40 100.00%
2016-12-07 Mac OS 319.51 100.00%
2016-12-01 Mac OS 355.34 100.00%
2016-12-01 Mac OS 154.32 100.00%
2016-11-29 Windows 1275.29 100.00%
2016-11-29 Windows 466.77 100.00%
2016-11-29 Windows 614.28 100.00%
2016-11-29 Windows 736.13 100.00%
2016-11-29 Windows 556.29 95.24%
2016-11-25 Windows 463.86 100.00%
2016-11-24 Windows 66.58 100.00%
2016-11-23 Windows 262.30 100.00%
2016-11-22 Windows 275.41 97.62%
2016-11-22 Windows 440.15 100.00%
2016-11-21 Mac OS 347.11 90.48%
2016-11-21 Mac OS 285.98 90.48%
2016-11-17 Linux 53.10 90.48%
2016-11-16 Android 446.77 100.00%
2016-11-16 Windows 270.53 100.00%
2016-11-13 iOS 103.84 100.00%
2016-11-13 Windows 228.09 100.00%
2016-11-13 Windows 118.28 100.00%
2016-11-13 Android 386.58 100.00%
2016-11-13 Android 300.28 100.00%
2016-11-12 Windows 159.12 100.00%
2016-11-12 Android 350.30 100.00%
2016-11-12 Android 332.66 100.00%
2016-11-11 Windows 775.87 100.00%
2016-11-08 Windows 274.43 100.00%
2016-11-07 Windows 495.53 100.00%
2016-11-04 Windows 392.37 100.00%
2016-11-04 Windows 464.14 100.00%
2016-11-02 iOS 73.08 100.00%
2016-11-01 Windows 197.28 90.48%
2016-11-01 Android 196.60 100.00%
2016-10-30 iOS 131.47 100.00%
2016-10-30 iOS 103.25 100.00%
2016-10-30 iOS 113.90 100.00%
2016-10-30 iOS 122.06 100.00%
2016-10-30 iOS 85.85 100.00%
2016-10-29 iOS 106.86 100.00%
2016-10-29 iOS 117.31 100.00%
2016-10-29 iOS 55.43 97.62%
2016-10-28 Windows 232.80 100.00%
2016-10-24 Android 348.00 100.00%
2016-10-21 Windows 367.27 90.48%
2016-10-21 Mac OS 284.73 100.00%
2016-10-18 Windows 579.15 100.00%
2016-10-18 Mac OS 234.82 100.00%
2016-10-18 Windows 1145.14 90.48%
2016-10-18 Mac OS 248.89 100.00%
2016-10-18 Mac OS 331.40 100.00%
2016-10-18 Windows 655.69 100.00%
2016-10-18 Windows 613.64 100.00%
2016-10-16 Mac OS 995.39 100.00%
2016-10-12 Windows 225.04 100.00%
2016-10-11 Windows 168.12 100.00%
2016-10-09 Linux 286.14 100.00%
2016-10-08 Windows 147.74 100.00%
2016-10-08 Windows 350.85 100.00%
2016-10-07 Windows 645.77 100.00%
2016-10-07 Windows 93.62 100.00%
2016-10-07 Windows 186.29 100.00%
2016-10-07 Windows 198.08 100.00%
2016-10-07 Linux 918.78 100.00%
2016-10-07 Mac OS 292.19 100.00%
2016-10-05 Windows 1411.24 100.00%
2016-10-05 Windows 301.26 95.24%
2016-10-04 Windows 161.86 100.00%
2016-10-03 Windows 404.19 100.00%
2016-10-02 Android 925.14 100.00%
2016-10-02 iOS 317.83 100.00%
2016-10-01 Android 614.65 100.00%
2016-10-01 Windows 588.69 90.48%
2016-09-29 Mac OS 287.32 100.00%
2016-09-29 Windows 354.01 100.00%
2016-09-26 Windows 1188.09 100.00%
2016-09-25 iOS 430.52 100.00%
2016-09-24 Android 193.03 100.00%
2016-09-24 Windows 210.96 100.00%
2016-09-24 Windows 222.77 100.00%
2016-09-24 Windows 237.49 100.00%
2016-09-19 Windows 255.15 100.00%
2016-09-18 Linux 261.18 100.00%
2016-09-18 Linux 265.37 100.00%
2016-09-15 Windows 285.55 90.48%
2016-09-10 Windows 398.23 100.00%
2016-09-10 Windows 436.96 100.00%
2016-09-10 Windows 189.20 100.00%
2016-09-10 Windows 239.19 100.00%
2016-09-10 Windows 74.13 100.00%
2016-09-10 Windows 80.99 100.00%
2016-09-10 Windows 412.16 100.00%
2016-09-10 Windows 478.65 100.00%
2016-09-06 Windows 754.84 95.24%
2016-08-31 Android 371.46 97.62%
2016-08-28 Windows 1012.42 95.24%
2016-08-28 Windows 963.51 95.24%
2016-08-27 Windows 1196.08 95.24%
2016-08-25 Windows 427.43 95.24%
2016-08-24 Windows 297.89 95.24%
2016-08-24 Windows 379.52 95.24%
2016-08-21 Android 239.75 95.24%
2016-08-21 Windows 353.35 95.24%
2016-08-19 Windows 286.98 95.24%
2016-08-19 Windows 231.28 95.24%
2016-08-19 Windows 47.31 95.24%
2016-08-19 Windows 934.57 95.24%
2016-08-18 Windows 435.85 95.24%
2016-08-18 Windows 245.99 95.24%
2016-08-16 Windows 中国大陆 广西壮族自治区 297.17 100.00%
2016-08-15 Windows 中国大陆 广东省 945.02 100.00%
2016-08-11 Windows 南京 417.91 100.00%
2016-08-09 Windows China (Mainland) 北京市 2026.32 100.00%
2016-08-07 Windows China (Mainland) 上海市 220.68 100.00%
2016-08-06 Windows 中国大陆 北京市 1352.73 100.00%
2016-08-05 Windows 中国大陆 北京市 336.11 100.00%
2016-08-04 Android China (Mainland) 天津市 364.92 100.00%
2016-08-03 Windows 中国大陆 上海市 137.13 100.00%
2016-08-03 Windows 中国大陆 上海市 350.66 100.00%
2016-08-03 Windows China (Mainland) 湖北省 585.00 90.48%
2016-08-03 Windows China (Mainland) 北京市 455.38 100.00%
2016-07-29 Windows 中国大陆 四川省 400.89 100.00%
2016-07-29 Windows 中国大陆 浙江省 255.81 95.24%
2016-07-29 Windows 中国大陆 浙江省 194.77 100.00%
2016-07-29 Windows 中国大陆 浙江省 237.45 100.00%
2016-07-28 Windows 中国大陆 浙江省 74.90 88.10%
2016-07-27 Windows 中国大陆 吉林省 294.81 100.00%
2016-07-25 Windows 中国大陆 辽宁省 282.38 100.00%
2016-07-25 Windows 中国大陆 上海市 544.02 100.00%
2016-07-24 Android 中国大陆 北京市 257.52 100.00%
2016-07-23 Windows 中国大陆 广东省 557.75 100.00%
2016-07-23 Windows 中国大陆 广东省 259.21 100.00%
2016-07-23 Windows 中国大陆 天津市 444.07 100.00%
2016-07-20 Windows 中国大陆 广东省 288.00 90.48%
2016-07-20 Windows China (Mainland) 四川省 513.45 100.00%
2016-07-18 Windows China (Mainland) Shanghai 746.79 100.00%
2016-07-18 Windows China (Mainland) 北京市 767.09 100.00%
2016-07-17 Windows China (Mainland) 上海市 65.47 88.10%
2016-07-15 Windows China (Mainland) 北京市 611.32 100.00%
2016-07-15 Windows China (Mainland) 北京市 525.47 100.00%
2016-07-15 Windows China (Mainland) 北京市 879.64 100.00%
2016-07-14 Windows 中国大陆 广东省 484.53 100.00%
2016-07-12 Windows China (Mainland) 上海市 443.60 100.00%
2016-07-11 Windows China (Mainland) 山东省 500.80 100.00%
2016-07-11 Windows China (Mainland) 北京市 744.08 100.00%
2016-07-11 Windows China (Mainland) 北京市 601.64 100.00%
2016-07-11 Windows China (Mainland) 北京市 580.26 100.00%
2016-07-11 Windows China (Mainland) 上海市 466.57 100.00%
2016-07-10 Windows China (Mainland) 上海市 340.04 100.00%
2016-07-09 Android China (Mainland) 河南省 336.63 100.00%
2016-07-08 Windows China (Mainland) 广东省 220.64 100.00%
2016-07-08 Windows Shenzhen 188.12 100.00%
2016-07-08 Windows 中国大陆 北京市 300.62 100.00%
2016-07-07 Windows China (Mainland) 上海市 566.38 100.00%
2016-07-07 Android 中国大陆 福建省 209.22 71.43%
2016-07-07 Windows Shanghai 297.13 50.00%
2016-07-07 Windows China (Mainland) 上海市 161.77 88.10%
2016-07-07 Windows China (Mainland) 上海市 161.77 88.10%
2016-07-07 Windows China (Mainland) 上海市 184.83 92.86%
2016-07-07 Windows China (Mainland) 上海市 184.83 92.86%
2016-07-07 Android China (Mainland) 北京市 211.58 100.00%
2016-07-07 Android China (Mainland) 北京市 429.73 100.00%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 上海市 522.14 100.00%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 四川省 342.10 90.48%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 上海市 283.21 100.00%
2016-07-06 Windows China (Mainland) suzhou 224.02 100.00%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 北京市 617.57 100.00%
2016-07-06 Android China (Mainland) 北京市 432.54 85.71%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 上海市 178.09 100.00%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 116.34 88.10%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 307.34 95.24%
2016-07-06 Windows China (Mainland) 北京市 366.63 100.00%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 广东省 274.21 100.00%
2016-07-05 Android China (Mainland) 广东省 70.97 100.00%
2016-07-05 Android China (Mainland) 上海市 254.52 100.00%
2016-07-05 Android China (Mainland) 黑龙江省 1245.19 100.00%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 广东省 275.94 95.24%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 广东省 332.60 95.24%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 山西省 311.92 95.24%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 广东省 92.36 100.00%
2016-07-05 Android China (Mainland) 上海市 383.34 100.00%
2016-07-05 Android China (Mainland) 上海市 569.47 100.00%
2016-07-05 Windows 中国大陆 天津市 1437.34 100.00%
2016-07-05 Android China (Mainland) 广东省 701.11 71.43%
2016-07-05 Android China (Mainland) 上海市 313.11 100.00%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 云南省 178.81 100.00%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 上海市 94.18 95.24%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 北京市 514.96 95.24%
2016-06-27 Windows Iran 424.09 95.24%
2016-06-26 Windows 中国大陆 广东省 657.77 95.24%
2016-06-24 Windows 中国大陆 广东省 854.93 100.00%
2016-06-20 Windows 中国大陆 广东省 157.09 95.24%
2016-06-20 Windows 中国大陆 四川省 200.73 100.00%
2016-06-18 Windows 中国大陆 广东省 908.52 95.24%
2016-06-12 Windows China (Mainland) 广东省 403.91 100.00%
2016-06-09 Windows 中国大陆 广东省 515.16 95.24%
2016-06-04 Windows China (Mainland) changchun 877.60 90.48%
2016-06-02 Windows 中国大陆 陕西省 391.69 95.24%
2016-06-01 Windows China (Mainland) 北京市 354.68 100.00%
2016-05-23 Windows China (Mainland) 北京市 1535.78 90.48%
2016-05-23 Android 伊朗 154.14 95.24%
2016-05-23 Windows 河北 102.47 100.00%
2016-05-23 Android China (Mainland) 广东省 2790.28 90.48%
2016-05-20 Windows 中国大陆 重庆市 144.56 90.48%
2016-05-20 Windows 中国大陆 重庆市 718.17 90.48%
2016-05-18 Windows China (Mainland) 上海市 365.15 83.33%
2016-05-15 Windows 中国大陆 广东省 475.28 90.48%
2016-05-12 Windows 中国大陆 山东省 120.00 100.00%
2016-05-12 Windows 中国大陆 山东省 91.07 100.00%

评论ExpressVPN

常见问题

为什么你应该在翻墙中心上直接购买

 • 无需谷歌商店即可直接下载安装安卓客户端
 • 无需访问被屏蔽的官方网站即可直接下载Windows客户端
 • 支持支付宝付款
 • 使用我们的中文安装教程
 • 中文客服售后服务
 • 支持GreatFire的工作,包括自由浏览和自由微博

警惕!仿冒VPN安全性堪忧,请大家小心鉴别!

近日,一些国内的VPN商家的通过购买搜索引擎关键字的方法,打着某些名牌VPN的旗号大肆售卖。这些VPN虽然看似价格低廉,实则会通过收集用户隐私来贩卖盈利,或者在售卖一段时间后就跑路停止服务,改头换面后继续敛财。甚至有消息声称,有些VPN实际是由政府控制的,目的是为了监控用户的行为。

GreatFire在此提醒大家一定要小心鉴别,否则不但个人隐私极有可能被泄漏,而且安全性也无法保障!

对于如何保障上网安全,我们总结了几点方法:

 • 1.避免使用国内的搜索引擎,例如:百度、360。
 • 2.下载VPN的客户端时,避免使用带私有云加速的下载工具,例如:迅雷。
 • 3.避免使用国内的所谓“安全防护软件”,例如:360安全卫士。
 • 4.避免使用闭源浏览器,例如:360极速浏览器。
 • 5.避免在非加密站点上保存个人的真实信息,切记使用HTTPS协议。

附读:粉碎棱镜(PRISM Break)项目:https://prism-break.org/zh-CN/

翻墙工具的速度是怎样测出的?

我们开发速度测试的目的是要真实反映用户的体验。当用户在网站测速时,浏览器在后台会从10个世界上最流行的网站上下载一些资源文件。根据Alexa排名,这些网站分别是Google, Facebook, YouTube, Baidu, Amazon, Yahoo, Wikipedia, QQ, Twitter and Microsoft Live。速度的结果是简单的计算下载文件文件的大小和下载所需的时间。我们同样也会验证下载的文件是否完整。如果文件的内容是错误的或者在40秒内无法完成下载,我们会标记为失败。这个数据被我们用来生成另一个重要指标-稳定性。

其他的速度测试工具仅仅是通过发送数据到它们自己的服务器来测量上传和下载的速度。这种数据无法反应用户的体验,因为正常的浏览器通常会频繁的发送一系列的请求(而不是上传或下载一个大文件)到许多的服务器,而不止是一个。

为什么你们要测试翻墙工具的稳定性?

其他的服务通常不会测试稳定性。一个健康的互联网连接应该达到100%的稳定性,除非有人在测试中把网线拔了。但是在中国使用翻墙工具却不是这样。任何时候连接都有可能变得不稳定或十分缓慢。根据请求的大小,最终的地点和代理的方式,一些请求有可能会失败。比较服务的稳定性要比比较速度更加重要。

我可以测试任何翻墙工具么?

是的,你可以测试任意的翻墙工具,列表之外的也可以。中国的VPN用户也可以测试他们的工具,测试结果也会添加到数据库中。这些数据都将会对所有人开放。

我们看到测试是如何工作的原理么?

有技术能力的用户可以通过审查我们的javascript代码来获悉我们的测试是如何工作的。

如果我在这个网站上购买翻墙工具,GreatFire.org会盈利么?

上线翻墙中心的其中一个目标就是要为GreatFire.org创造收益。目前GreatFire仍然依靠世界各地的热心人士和组织的捐款。我们希望减少对这些机构的依赖,并探寻GreatFire.org自给自足的道路。用户只需到翻墙中心就能购买任意一款我们目前在测试的付费工具。GreatFire将作为这些工具在中国的经销商,因此VPN供应商会给予我们每个零售的一部分。用户也不必在中国购买这些翻墙服务。

翻墙中心和其他VPN评价网站比有什么区别?

许多网站提供“VPN评论”和“VPN评分”。但是访问了这些网站的任何人都可以很明显的看到他们是作为VPN供应商推荐和营销网站的的一小部分,而且这些服务大多数都在中国行不通。

你们从那里找到这些VPN?

我们使用了这个匿名者创建的VPN大列表。我们招募了一些在中国的测试人员来测试这个列表中几乎所有的工具,看看什么可行,什么不可行。这给那些中国的人们带来了一些惊喜,让他们知道有极少数的工具实际上在中国时可以工作的。

我们是不是应该认为当局会通过这个网站来打击可以使用的VPN?

如果当局想这么做,完全封锁所有的VPN将是非常容易的。然而,我们相信他们不会这样做,因为有企业和其他重要的使用者。翻墙中心的目的仅仅是为了让所有人都更容易找到最好的翻墙工具。

你的测试告诉我,我最喜欢的工具不能工作,但它实际上对我来说工作的很好,怎么办?

测试的结果是根据您的位置、您使用互联网服务和您的设备而异。随着越来越多的人使用这个网站来测试他们翻墙工具,我们会积累更多的数据,将能够明晰哪些可以工作,哪些不可以。

你们怎样测试稳定性?

当你在我们网站测试你的工具时,网页将会在后台下载一定数量的图像。如果这些图像不能下载或者下载时长超过40秒,那么我们会认为这一次稳定性测试是失败的,并在计算出下载图像数量的百分比。

翻墙中心 / GreatFire.org VPN购买服务须知:

尊敬的用户,为了更好的给您提供服务,请您在购买VPN服务之前仔细阅读以下内容,防止出现不必要的纠纷。

 1. 您所购买的VPN服务是由VPN服务提供商所提供。
 2. 如果您在使用VPN过程中出现无法连接、连接不稳定等情况,有可能是以下原因导致:
  1. 用户自身使用方法问题。
  2. VPN服务提供商服务器故障。
  3. GFW临时或永久性封锁。
  如果是情况a,我们的售后客服会尽量帮您排除问题。 如果是情况b或c,我们会联系VPN提供商让他们尽快解决。
 3. 我们仅提供VPN的测试数据,如果您在购买后无法使用,我们也无法为您退款,请您务必知晓。如果您不确定您是否可以使用,您可以查看详细的测试数据来作为参考,或者根据测试教程注册免费账户测试一下(如果有的话)。

当您在翻墙中心购买了任意一款VPN,我们将视为您已同意本须知,此后出现的任何问题都将按照须知内容进行处理。