Betternet的平台

平台 速度 稳定性
安卓 225 kbps 100%
Windows 564 kbps 99%

Betternet的协议

VPN:虚拟专用网(英语:Virtual Private Network,简称VPN),有多种协议可选,安全性和实用性较高,可以全局使用,常用于游戏等不能设置代理的程序。

Betternet的性能

按月 | 按年

速度

稳定性

测试数量

所有测试

测试于 平台 地点 中值速度 稳定性
2024-07-15 Android 355.21 100.00%
2024-06-21 Windows 525.84 100.00%
2024-06-18 Windows 624.50 100.00%
2024-06-02 Windows 542.59 97.62%
2024-05-27 Android 93.97 100.00%
2024-03-24 Windows 292.92 90.48%
2024-03-08 Windows 118.92 100.00%
2024-03-05 Android 315.30 100.00%
2024-03-02 Windows 440.31 100.00%
2024-02-27 Android 596.58 100.00%
2024-01-14 Windows 808.96 97.62%
2024-01-07 Windows 1131.23 100.00%
2023-12-12 Android 173.30 100.00%
2023-11-14 Mac OS 146.53 90.48%
2023-11-12 iOS 256.38 100.00%
2023-11-02 Windows 147.89 100.00%
2023-11-02 Windows 307.54 95.24%
2023-10-19 iOS 454.22 100.00%
2023-09-28 Windows 247.58 100.00%
2023-09-27 Windows 243.13 100.00%
2023-08-19 Android 225.20 100.00%
2023-08-15 Windows 133.44 76.19%
2023-08-03 Android 59.74 80.95%
2023-07-31 Windows 381.19 95.24%
2023-07-21 Windows 504.35 88.10%
2023-07-07 Mac OS 561.00 95.24%
2023-06-26 Windows 405.49 100.00%
2023-06-08 Windows 1123.01 100.00%
2023-05-04 Android 371.84 80.95%
2023-03-22 Windows 523.38 100.00%
2023-03-17 Android 1156.35 100.00%
2023-03-17 Android 756.17 100.00%
2023-03-17 Android 1162.83 100.00%
2023-03-17 Android 995.40 100.00%
2023-01-18 Android 133.96 85.71%
2023-01-05 Android 288.17 95.24%
2022-12-27 Android 699.31 100.00%
2022-12-27 Android 506.96 100.00%
2022-12-27 Android 647.33 100.00%
2022-12-24 Windows 740.93 100.00%
2022-12-13 Mac OS 1180.72 100.00%
2022-11-25 Windows 486.74 90.48%
2022-11-16 Mac OS 682.03 100.00%
2022-11-12 iOS 549.96 100.00%
2022-11-12 iOS 544.37 100.00%
2022-11-06 Android 263.92 95.24%
2022-11-01 Windows 397.20 97.62%
2022-10-16 Linux 624.52 95.24%
2022-10-14 Android 1483.23 100.00%
2022-10-14 Android 1048.10 100.00%
2022-10-14 Android 1188.79 100.00%
2022-10-12 Windows 640.81 100.00%
2022-10-11 Windows 289.07 100.00%
2022-10-04 Android 824.16 100.00%
2022-10-04 Android 576.66 100.00%
2022-10-03 Android 491.62 100.00%
2022-10-03 Android 372.06 100.00%
2022-10-03 Android 426.73 100.00%
2022-10-03 Android 798.71 100.00%
2022-10-03 Android 700.26 100.00%
2022-10-03 Android 638.33 100.00%
2022-10-03 Android 1011.92 100.00%
2022-10-03 Android 573.99 97.62%
2022-10-03 Android 488.15 100.00%
2022-10-03 Android 555.76 100.00%
2022-10-03 Android 302.04 100.00%
2022-10-03 Android 469.08 100.00%
2022-09-10 Windows 733.68 100.00%
2022-07-02 iOS 169.73 97.62%
2022-06-23 iOS 263.82 100.00%
2022-06-23 iOS 287.44 100.00%
2022-06-11 Mac OS 968.49 100.00%
2022-05-08 Windows 741.49 100.00%
2022-05-08 Windows 781.38 100.00%
2022-05-08 Windows 754.83 100.00%
2022-05-08 Windows 361.76 90.48%
2022-05-03 Windows 557.09 97.62%
2022-05-01 Android 998.19 90.48%
2022-04-23 iOS 580.62 95.24%
2022-04-18 Windows 598.45 97.62%
2022-04-17 iOS 374.95 97.62%
2022-04-13 Windows 437.71 97.62%
2022-03-08 Windows 194.95 100.00%
2022-03-04 Windows 614.21 100.00%
2022-02-26 iOS 1135.16 100.00%
2022-01-21 iOS 1008.18 100.00%
2022-01-14 Windows 202.46 100.00%
2021-12-13 Windows 420.81 100.00%
2021-12-05 Windows 309.10 100.00%
2021-11-25 Windows 198.96 100.00%
2021-10-27 Windows 974.72 100.00%
2021-10-06 Windows 402.71 90.48%
2021-10-02 Windows 595.24 100.00%
2021-09-13 Windows 252.87 90.48%
2021-09-11 Windows 263.00 100.00%
2021-09-06 Android 525.83 100.00%
2021-09-04 Windows 1286.91 100.00%
2021-09-04 Android 385.29 95.24%
2021-09-04 Android 541.21 100.00%
2021-09-04 Android 200.65 100.00%
2021-09-04 Android 283.41 100.00%
2021-09-04 Android 302.77 95.24%
2021-07-30 Windows 287.22 90.48%
2021-07-09 Windows 181.31 50.00%
2021-07-08 Windows 817.09 80.95%
2021-06-21 Windows 382.43 85.71%
2021-06-09 Windows 466.13 90.48%
2021-06-05 Windows 80.98 90.48%
2021-05-28 Windows 408.06 85.71%
2021-05-26 Android 218.11 100.00%
2021-04-24 Linux 282.64 85.71%
2021-03-12 iOS 214.67 100.00%
2021-02-14 Windows 159.15 90.48%
2021-02-09 Windows 539.69 90.48%
2021-01-28 Windows 487.34 90.48%
2021-01-21 Windows 377.92 78.57%
2021-01-21 Windows 204.14 80.95%
2021-01-21 Windows 767.48 80.95%
2021-01-19 Mac OS 566.30 90.48%
2021-01-18 Windows 483.29 90.48%
2021-01-18 Windows 377.15 90.48%
2021-01-08 Windows 412.94 85.71%
2021-01-06 iOS 632.66 100.00%
2020-12-27 Windows 391.25 90.48%
2020-12-03 Windows 1261.01 90.48%
2020-12-03 Windows 1164.45 90.48%
2020-12-03 Windows 1445.96 90.48%
2020-11-27 Windows 341.03 100.00%
2020-11-15 Windows 350.67 90.48%
2020-10-18 Mac OS 574.50 100.00%
2020-10-16 Windows 325.34 90.48%
2020-10-10 Android 302.06 97.62%
2020-09-25 Windows 738.66 90.48%
2020-09-25 Windows 876.13 90.48%
2020-09-15 iOS 422.59 95.24%
2020-09-12 Android 210.23 100.00%
2020-09-05 Android 837.31 100.00%
2020-08-21 Android 285.26 100.00%
2020-08-19 Windows 456.19 100.00%
2020-08-19 Mac OS 497.04 100.00%
2020-08-02 Windows 237.92 100.00%
2020-08-01 Windows 114.71 100.00%
2020-06-28 Windows 394.73 100.00%
2020-06-28 Windows 326.31 100.00%
2020-06-26 Windows 360.11 100.00%
2020-06-02 Windows 340.19 100.00%
2020-05-18 Mac OS 291.57 100.00%
2020-05-10 Windows 359.09 88.10%
2020-05-06 Windows 729.94 100.00%
2020-05-03 Windows 132.09 95.24%
2020-05-03 Windows 141.82 95.24%
2020-04-29 iOS 558.45 100.00%
2020-04-27 Windows 894.61 95.24%
2020-04-04 Mac OS 338.29 95.24%
2020-03-31 Windows 390.04 85.71%
2020-03-27 Windows 557.57 100.00%
2020-03-22 Windows 535.44 100.00%
2020-03-21 Windows 743.21 100.00%
2020-03-19 Windows 718.67 76.19%
2020-03-16 Windows 1079.90 100.00%
2020-03-15 Windows 464.65 100.00%
2020-03-15 Windows 649.98 100.00%
2020-03-15 Windows 342.43 97.62%
2020-03-15 Windows 554.85 100.00%
2020-03-08 Android 329.20 100.00%
2020-03-05 Windows 591.83 100.00%
2020-02-27 Mac OS 175.19 100.00%
2020-02-22 Android 159.32 90.48%
2020-02-20 Mac OS 1768.16 100.00%
2020-02-16 Windows 526.88 95.24%
2020-02-16 iOS 373.11 100.00%
2020-02-15 Mac OS 327.41 100.00%
2020-02-12 Android 39.36 85.71%
2020-02-11 Windows 215.93 95.24%
2020-02-10 Windows 271.79 100.00%
2020-02-10 Windows 422.34 95.24%
2020-02-09 Windows 61.60 97.62%
2020-02-09 Windows 83.71 100.00%
2020-02-09 iOS 201.94 100.00%
2020-02-09 iOS 216.97 100.00%
2020-02-09 Windows 57.79 92.86%
2020-02-09 Windows 33.80 97.62%
2020-02-09 iOS 42.35 97.62%
2020-02-09 iOS 149.59 80.95%
2020-02-09 iOS 82.46 100.00%
2020-02-09 Windows 186.26 100.00%
2020-02-09 Windows 104.25 78.57%
2020-02-09 Windows 103.28 76.19%
2020-02-09 Windows 148.24 100.00%
2020-02-09 Windows 39.61 90.48%
2020-02-09 Windows 60.55 100.00%
2020-02-09 iOS 341.91 100.00%
2020-02-09 Windows 94.63 100.00%
2020-02-09 Windows 37.29 100.00%
2020-02-09 Windows 80.98 100.00%
2020-02-09 iOS 260.42 100.00%
2020-02-08 Windows 96.38 78.57%
2020-02-07 Windows 935.05 100.00%
2020-02-03 iOS 168.74 97.62%
2020-01-26 Mac OS 411.78 100.00%
2020-01-18 Windows 861.76 100.00%
2020-01-09 Windows 242.15 97.62%
2019-12-31 Android 324.72 100.00%
2019-12-18 Mac OS 130.42 97.62%
2019-12-17 Windows 104.68 97.62%
2019-12-16 Windows 1582.53 100.00%
2019-12-04 Windows 1197.05 100.00%
2019-11-29 Android 229.11 100.00%
2019-11-29 Windows 159.52 100.00%
2019-11-27 Windows 846.06 100.00%
2019-11-27 Windows 503.13 100.00%
2019-11-27 Windows 723.46 97.62%
2019-11-25 Android 244.68 100.00%
2019-11-04 Windows 311.21 100.00%
2019-11-04 Windows 380.49 100.00%
2019-11-02 Windows 281.69 95.24%
2019-11-02 Windows 257.51 100.00%
2019-11-02 Windows 433.11 100.00%
2019-11-02 Windows 392.76 92.86%
2019-11-02 Windows 376.58 95.24%
2019-11-02 Windows 328.56 95.24%
2019-11-02 Windows 408.53 97.62%
2019-10-28 Windows 98.61 45.24%
2019-10-22 Windows 120.15 100.00%
2019-10-22 Windows 106.16 78.57%
2019-10-21 Windows 647.53 85.71%
2019-10-15 Mac OS 363.56 100.00%
2019-10-13 Windows 333.44 100.00%
2019-10-06 Windows 322.14 88.10%
2019-10-01 Windows 617.43 100.00%
2019-10-01 Windows 572.10 100.00%
2019-09-26 Android 257.95 100.00%
2019-09-24 Mac OS 279.32 100.00%
2019-09-23 Windows 1166.77 90.48%
2019-09-18 Android 253.01 100.00%
2019-09-18 iOS 933.92 100.00%
2019-09-18 iOS 635.52 100.00%
2019-09-18 iOS 1112.27 100.00%
2019-09-18 iOS 837.75 100.00%
2019-08-19 Windows 13.23 71.43%
2019-08-10 Windows 358.89 100.00%
2019-08-10 Windows 343.08 100.00%
2019-06-29 Mac OS 160.73 100.00%
2019-06-29 Windows 798.38 100.00%
2019-06-27 Android 246.98 90.48%
2019-06-27 Android 184.68 90.48%
2019-06-15 Windows 253.62 100.00%
2019-06-11 Windows 712.23 100.00%
2019-06-10 Windows 549.58 100.00%
2019-06-08 Windows 298.78 100.00%
2019-06-03 Mac OS 187.85 90.48%
2019-06-03 Mac OS 260.32 90.48%
2019-05-18 Windows 441.41 100.00%
2019-05-15 Windows 219.31 90.48%
2019-04-24 iOS 124.24 100.00%
2019-04-22 Windows 108.94 100.00%
2019-04-20 Windows 598.11 100.00%
2019-04-12 iOS 394.31 100.00%
2019-04-12 iOS 371.10 100.00%
2019-04-06 Windows 218.34 100.00%
2019-04-06 Windows 337.10 100.00%
2019-04-06 Windows 176.44 100.00%
2019-04-06 Windows 166.57 100.00%
2019-04-04 Windows 355.74 92.86%
2019-03-27 Windows 350.51 88.10%
2019-03-27 Windows 308.03 95.24%
2019-03-26 Windows 365.10 100.00%
2019-03-25 iOS 92.09 100.00%
2019-03-25 Windows 182.09 100.00%
2019-03-24 Mac OS 565.15 100.00%
2019-03-23 Windows 138.96 100.00%
2019-03-19 Windows 268.66 100.00%
2019-03-16 Windows 181.20 100.00%
2019-03-11 Windows 1283.27 100.00%
2019-03-11 Windows 999.38 100.00%
2019-03-11 Windows 968.76 100.00%
2019-03-11 Windows 165.52 100.00%
2019-03-08 Windows 207.02 100.00%
2019-03-08 Windows 342.22 100.00%
2019-03-02 Android 122.43 100.00%
2019-02-26 iOS 362.68 100.00%
2019-02-14 Windows 198.65 100.00%
2019-02-11 Mac OS 417.87 100.00%
2019-02-11 Mac OS 249.32 97.62%
2019-01-29 iOS 325.45 100.00%
2019-01-17 Mac OS 332.89 100.00%
2019-01-08 Windows 175.51 100.00%
2019-01-05 Windows 542.09 100.00%
2018-12-29 Windows 200.78 95.24%
2018-12-21 Windows 181.66 100.00%
2018-12-13 Windows 303.03 100.00%
2018-12-05 Mac OS 241.36 100.00%
2018-11-30 Mac OS 505.04 100.00%
2018-11-23 Windows 569.85 100.00%
2018-11-13 Windows 545.87 95.24%
2018-11-11 Windows 505.99 95.24%
2018-11-11 Android 471.04 95.24%
2018-11-04 Linux 793.78 95.24%
2018-10-17 Windows 341.71 100.00%
2018-10-12 Windows 293.16 100.00%
2018-09-28 Mac OS 931.40 100.00%
2018-09-28 Windows 228.14 52.38%
2018-09-24 Windows 250.33 76.19%
2018-09-14 Windows 420.85 85.71%
2018-08-30 Mac OS 117.97 97.62%
2018-08-16 Windows 307.47 100.00%
2018-08-12 Windows 430.69 100.00%
2018-08-08 Windows 1542.37 100.00%
2018-07-26 Android 143.61 97.62%
2018-07-26 Android 120.40 97.62%
2018-07-26 Android 170.64 100.00%
2018-07-26 Android 269.05 100.00%
2018-07-25 Windows 275.32 100.00%
2018-07-15 Windows 649.14 100.00%
2018-07-04 Linux 269.31 100.00%
2018-06-29 Android 345.31 100.00%
2018-06-29 Android 251.28 100.00%
2018-06-15 Windows 87.31 100.00%
2018-06-14 iOS 329.21 100.00%
2018-06-04 iOS 410.83 100.00%
2018-05-15 Windows 231.08 100.00%
2018-04-25 Android 453.33 71.43%
2018-04-22 Windows 1023.29 100.00%
2018-04-22 Windows 816.32 100.00%
2018-04-22 Windows 374.90 100.00%
2018-04-22 Windows 242.51 100.00%
2018-04-22 Windows 381.92 100.00%
2018-04-22 Windows 441.91 100.00%
2018-04-22 Windows 438.48 100.00%
2018-04-22 Windows 471.09 100.00%
2018-04-22 Windows 537.03 100.00%
2018-04-22 Windows 373.22 100.00%
2018-04-22 Windows 463.02 100.00%
2018-04-22 Windows 368.39 100.00%
2018-04-22 Windows 452.46 100.00%
2018-04-22 Windows 461.99 100.00%
2018-04-18 Windows 386.58 100.00%
2018-04-18 Windows 106.46 100.00%
2018-04-14 Windows 315.75 100.00%
2018-04-07 Mac OS 221.89 97.62%
2018-04-06 Windows 503.30 100.00%
2018-04-05 Windows 465.70 100.00%
2018-04-05 Windows 401.24 100.00%
2018-03-30 Windows 400.43 100.00%
2018-03-30 Windows 438.15 100.00%
2018-03-21 Android 297.42 100.00%
2018-03-20 Windows 261.51 97.62%
2018-03-20 Windows 248.57 95.24%
2018-03-13 Android 271.00 100.00%
2018-03-12 Windows 198.05 100.00%
2018-03-05 Windows 85.59 100.00%
2018-03-05 iOS 586.70 100.00%
2018-03-05 iOS 463.77 100.00%
2018-02-28 Mac OS 517.71 100.00%
2018-02-16 Windows 905.45 100.00%
2018-02-07 Android 199.13 100.00%
2018-02-07 Windows 204.50 95.24%
2018-02-07 Windows 204.49 100.00%
2018-02-05 iOS 134.18 100.00%
2018-02-02 Windows 486.98 100.00%
2018-01-23 Windows 404.49 100.00%
2018-01-06 Windows 115.00 100.00%
2018-01-05 iOS 295.21 100.00%
2017-12-19 iOS 1022.45 97.62%
2017-12-18 Windows 400.47 97.62%
2017-12-11 Android 539.13 100.00%
2017-11-30 Windows 300.29 100.00%
2017-11-28 Windows 374.56 100.00%
2017-11-24 Windows 771.57 100.00%
2017-11-19 iOS 241.67 100.00%
2017-11-10 Windows 375.14 100.00%
2017-11-07 Windows 1086.95 100.00%
2017-11-01 Windows 122.84 100.00%
2017-10-29 iOS 127.29 97.62%
2017-10-29 Windows 344.48 100.00%
2017-10-20 Windows 510.78 88.10%
2017-10-17 Windows 587.85 100.00%
2017-10-12 Windows 202.63 80.95%
2017-09-28 Android 228.57 90.48%
2017-09-20 Android 446.58 100.00%
2017-09-20 Android 280.29 100.00%
2017-09-14 Android 409.83 100.00%
2017-09-08 iOS 102.69 97.62%
2017-08-05 iOS 124.61 100.00%
2017-08-05 iOS 154.47 100.00%
2017-07-31 Android 234.99 100.00%
2017-07-25 Android 2381.01 100.00%
2017-07-16 Linux 365.71 100.00%
2017-07-08 Android 280.18 100.00%
2017-07-01 Linux 177.28 100.00%
2017-06-30 Mac OS 545.03 100.00%
2017-06-27 Windows 526.24 100.00%
2017-06-25 Windows 801.93 100.00%
2017-06-21 Windows 478.42 100.00%
2017-06-12 Mac OS 326.23 100.00%
2017-06-06 Android 296.48 100.00%
2017-06-06 Android 221.69 100.00%

评论Betternet

常见问题

为什么你应该在翻墙中心上直接购买

 • 无需谷歌商店即可直接下载安装安卓客户端
 • 无需访问被屏蔽的官方网站即可直接下载Windows客户端
 • 支持支付宝付款
 • 使用我们的中文安装教程
 • 中文客服售后服务
 • 支持GreatFire的工作,包括自由浏览和自由微博

警惕!仿冒VPN安全性堪忧,请大家小心鉴别!

近日,一些国内的VPN商家的通过购买搜索引擎关键字的方法,打着某些名牌VPN的旗号大肆售卖。这些VPN虽然看似价格低廉,实则会通过收集用户隐私来贩卖盈利,或者在售卖一段时间后就跑路停止服务,改头换面后继续敛财。甚至有消息声称,有些VPN实际是由政府控制的,目的是为了监控用户的行为。

GreatFire在此提醒大家一定要小心鉴别,否则不但个人隐私极有可能被泄漏,而且安全性也无法保障!

对于如何保障上网安全,我们总结了几点方法:

 • 1.避免使用国内的搜索引擎,例如:百度、360。
 • 2.下载VPN的客户端时,避免使用带私有云加速的下载工具,例如:迅雷。
 • 3.避免使用国内的所谓“安全防护软件”,例如:360安全卫士。
 • 4.避免使用闭源浏览器,例如:360极速浏览器。
 • 5.避免在非加密站点上保存个人的真实信息,切记使用HTTPS协议。

附读:粉碎棱镜(PRISM Break)项目:https://prism-break.org/zh-CN/

翻墙工具的速度是怎样测出的?

我们开发速度测试的目的是要真实反映用户的体验。当用户在网站测速时,浏览器在后台会从10个世界上最流行的网站上下载一些资源文件。根据Alexa排名,这些网站分别是Google, Facebook, YouTube, Baidu, Amazon, Yahoo, Wikipedia, QQ, Twitter and Microsoft Live。速度的结果是简单的计算下载文件文件的大小和下载所需的时间。我们同样也会验证下载的文件是否完整。如果文件的内容是错误的或者在40秒内无法完成下载,我们会标记为失败。这个数据被我们用来生成另一个重要指标-稳定性。

其他的速度测试工具仅仅是通过发送数据到它们自己的服务器来测量上传和下载的速度。这种数据无法反应用户的体验,因为正常的浏览器通常会频繁的发送一系列的请求(而不是上传或下载一个大文件)到许多的服务器,而不止是一个。

为什么你们要测试翻墙工具的稳定性?

其他的服务通常不会测试稳定性。一个健康的互联网连接应该达到100%的稳定性,除非有人在测试中把网线拔了。但是在中国使用翻墙工具却不是这样。任何时候连接都有可能变得不稳定或十分缓慢。根据请求的大小,最终的地点和代理的方式,一些请求有可能会失败。比较服务的稳定性要比比较速度更加重要。

我可以测试任何翻墙工具么?

是的,你可以测试任意的翻墙工具,列表之外的也可以。中国的VPN用户也可以测试他们的工具,测试结果也会添加到数据库中。这些数据都将会对所有人开放。

我们看到测试是如何工作的原理么?

有技术能力的用户可以通过审查我们的javascript代码来获悉我们的测试是如何工作的。

如果我在这个网站上购买翻墙工具,GreatFire.org会盈利么?

上线翻墙中心的其中一个目标就是要为GreatFire.org创造收益。目前GreatFire仍然依靠世界各地的热心人士和组织的捐款。我们希望减少对这些机构的依赖,并探寻GreatFire.org自给自足的道路。用户只需到翻墙中心就能购买任意一款我们目前在测试的付费工具。GreatFire将作为这些工具在中国的经销商,因此VPN供应商会给予我们每个零售的一部分。用户也不必在中国购买这些翻墙服务。

翻墙中心和其他VPN评价网站比有什么区别?

许多网站提供“VPN评论”和“VPN评分”。但是访问了这些网站的任何人都可以很明显的看到他们是作为VPN供应商推荐和营销网站的的一小部分,而且这些服务大多数都在中国行不通。

你们从那里找到这些VPN?

我们使用了这个匿名者创建的VPN大列表。我们招募了一些在中国的测试人员来测试这个列表中几乎所有的工具,看看什么可行,什么不可行。这给那些中国的人们带来了一些惊喜,让他们知道有极少数的工具实际上在中国时可以工作的。

我们是不是应该认为当局会通过这个网站来打击可以使用的VPN?

如果当局想这么做,完全封锁所有的VPN将是非常容易的。然而,我们相信他们不会这样做,因为有企业和其他重要的使用者。翻墙中心的目的仅仅是为了让所有人都更容易找到最好的翻墙工具。

你的测试告诉我,我最喜欢的工具不能工作,但它实际上对我来说工作的很好,怎么办?

测试的结果是根据您的位置、您使用互联网服务和您的设备而异。随着越来越多的人使用这个网站来测试他们翻墙工具,我们会积累更多的数据,将能够明晰哪些可以工作,哪些不可以。

你们怎样测试稳定性?

当你在我们网站测试你的工具时,网页将会在后台下载一定数量的图像。如果这些图像不能下载或者下载时长超过40秒,那么我们会认为这一次稳定性测试是失败的,并在计算出下载图像数量的百分比。

翻墙中心 / GreatFire.org VPN购买服务须知:

尊敬的用户,为了更好的给您提供服务,请您在购买VPN服务之前仔细阅读以下内容,防止出现不必要的纠纷。

 1. 您所购买的VPN服务是由VPN服务提供商所提供。
 2. 如果您在使用VPN过程中出现无法连接、连接不稳定等情况,有可能是以下原因导致:
  1. 用户自身使用方法问题。
  2. VPN服务提供商服务器故障。
  3. GFW临时或永久性封锁。
  如果是情况a,我们的售后客服会尽量帮您排除问题。 如果是情况b或c,我们会联系VPN提供商让他们尽快解决。
 3. 我们仅提供VPN的测试数据,如果您在购买后无法使用,我们也无法为您退款,请您务必知晓。如果您不确定您是否可以使用,您可以查看详细的测试数据来作为参考,或者根据测试教程注册免费账户测试一下(如果有的话)。

当您在翻墙中心购买了任意一款VPN,我们将视为您已同意本须知,此后出现的任何问题都将按照须知内容进行处理。